ACTUEEL

CSZ ziet ‘uitverkoop’ zorgvastgoed

CSZ ziet ‘uitverkoop’ zorgvastgoed

Het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) heeft vorig jaar twee keer zoveel nieuwe zaken in behandeling gekregen als in 2010. Het CSZ vermoedt dat zorginstellingen in met name de care zich door de combinatie van bezuinigingen en de invoering van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) gedwongen zien om vastgoed te verkopen.

Het CSZ nam vorig jaar 211 nieuwe zaken in behandeling, zo blijkt uit het jaarverslag, tegen 104 nieuwe zaken in 2010. Hoofd juridische zaken Liesbeth van Leeuwen van het CSZ noemt de verdubbeling “opvallend”. “Als gevolg van de recessie wordt er bezuinigd. Daarnaast hebben instellingen te maken gekregen met de invoering van de normatieve huisvestingscomponent. Het lijkt er op dat ze om die redenen vastgoed dat ze niet strikt nodig hebben van de hand doen”, aldus Van Leeuwen.   

Rendabel

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) noemt de bevindingen van het CSZ plausibel. "De normatieve huisvestingscomponent dwingt instellingen er toe om meer bedrijfseconomisch naar hun vastgoed te kijken en de vraag te stellen of bepaalde objecten nog wel rendabel zijn", reageert een woordvoerster.

RAV-vorming

Ook de betalingen die het CSZ uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) aan zorginstellingen heeft gedaan, laten een stijging zien. Keerde het CSZ in 2010 nog 1,7 miljoen euro aan subsidie uit, in 2011 was dat ruim 4,3 miljoen euro. Volgens het CSZ heeft deze stijging te maken met de vorming van regionale ambulancevoorzieningen (RAV). Deze RAV-vorming kwam aanvankelijk moeizaam van de grond, omdat veel ambulancediensten met een negatief eigen vermogen zaten. Voor het ministerie van VWS reden om het CSZ te vragen om bij te springen.

Onzekere toekomst

In het jaarverslag wijdt het CSZ, dat sinds 2000 bestaat, ook enkele woorden aan de eigen onzekere toekomst. Op grond van de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) wil demissionair minister Schippers van Volksgezondheid het CSZ onderbrengen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zeker na de val van het kabinet Rutte valt over het tijdpad van behandeling van het wetsontwerp niet te zeggen. Ongeacht de uitkomst zegt het CSZ door te gaan met de modernisering en professionalisering van het eigen werk.   

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top