ACTUEEL

NPCF tegen verhoging eigen risico

Patiëntenfederatie NPCF vindt dat het eigen risico in de zorg niet zomaar verhoogd kan worden, als er niet eerst is gekeken naar andere oplossingen. Dat meldde de NPCF vrijdag naar aanleiding van berichten in de media dat het eigen risico in de zorg verhoogd gaat worden van 220 Euro naar 400 Euro per jaar.

"Er zit nog zoveel lucht in de zorg zoals onnodige behandelingen, verspilling van medicijnen en slechte samenwerking tussen huisarts en specialist. Daar is nog veel winst te behalen, dus begin daar nou eens. De patiënt betaalt nu al de zorg en krijgt keer op keer de rekening" zegt Wilna Wind, directeur NPCF.

Crisisakkoord

De maatregel komt voort uit het crisisakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, zo melde RTL Nieuws donderdagavond. De vijf partijen hebben afgesproken dat op de zorg 1 miljard euro bezuinigd moet worden. Hoe de laagste inkomens precies gecompenseerd moeten worden voor de verhoging van het eigen risico is nog niet bekend. (ANP/Skipr)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

F. Conijn - www.gezondezorg.org

4 mei 2012

De NPCF heeft gelijk.

Onderzoek door het NIVEL in 2009 liet zien dat het toenmalige eigen risico — € 155 — een verwaarloosbaar zorgvraagremmend effect had. Dat is logisch, want voor het voorkómen van onnodig bezoek aan de tweede lijn, die het overgrote deel van de curatieve kosten opslokt, hebben we al een goed werkend systeem: de huisarts in de rol van poortwachter. En huisartsbezoek viel buiten het eigen risico.

Het onderzoeksrapport stelde dat bij een eigen risico van (veel) meer dan € 300 er wel een remmend effect te verwachten is. Of dat een blijvend effect is moet echter betwijfeld worden. Als men het advies van de huisarts om met bepaalde buikklachten naar een specialist te gaan niet opvolgt omdat dat honderden euro's eigen risico gaat kosten, is de kans reëel dat de medische kosten later veel hoger zullen zijn. En eens het eigen risico opgesoupeerd is, zit er voor het verdere jaar helemaal geen rem meer op het zorgvraaggedrag.

Daar komt bij dat ouderen en mensen met een zorgbehoevende handicap of chronische aandoening waar ze weinig of niets aan kunnen doen er onevenredig door worden getroffen. Terwijl zij vaak toch al een laag inkomen hebben.

Wat effectief en sociaal is, is een redelijke eigen bijdrage voor bezoek aan de afdeling spoedeisende hulp (SEH, € 20 tot € 30) en voor dito huisartsbezoek (€ 2,50 tot € 7,50), anders dan op verwijzing van een (andere) arts. Terugkombezoek aan de huisarts op advies van de huisarts zelf, en bezoek aan de huisarts en de SEH op verwijzing van een (andere) arts blijven daarmee drempelloos toegankelijk. Echter, mensen die met elk klein ongemak naar de huisarts gaan, of met elk letsel naar een ziekenhuis terwijl ze het ook bij de dienstdoende huisarts af hadden gekund, gaan daarvoor (hogere) eigen bijdragen betalen.

Door tegenstanders van eigen bijdragen wordt vaak gesteld dat de administratieve lasten ervan net zo groot zijn of groter dan de opbrengsten. Dat is echter gebaseerd op de aanname dat de extra arbeid die ermee gepaard gaat geleverd moet worden door extra personeel.

Schulte

4 mei 2012

Ik sluit mij aan bij Conijn. Het idee om mensen mee te laten betalen is niet verkeerd, maar dat zou niet voor de armen en de chronisch zieken moeten gelden. En laten die andere groepen nu net het merendeel van de primes betalen.

Anoniem

4 mei 2012

Ik heb al nooit begrepen waarom huisartsbezoek buiten het eigen risico is gehouden. Men mag verwachten dat de huisarts een verwijzing naar een specialist noodzakelijk acht dus waarom daarop dan wel een 'straf' in de vorm van eigen risico. Daarnaast stond afgelopen week een artikel in de NRC waaruit blijkt dat zorgverzekeraars in feite alles maar vergoeden, zelfs als het gaat om een experiment, dat betaald wordt door de pharmaceutische industrie. Er is op vele fronten dus nog winst te behalen. Maar om nu maar gemakzuchtig (want dat komt wel binnen) de eigen bijdrage te verhogen, ten koste van chronisch zieken die in de 1e maanden dat al kwijt zijn, zonder er verder iets van terug te zien, gaat mij vele mijlen te ver.

Top