ACTUEEL

Zorgverzekeraar krijgt 7,6 van consument

De Nederlandse consument waardeert de dienstverlening van zorgverzekeraars met 7,6. Dit blijkt uit de jaarlijkse klanttevredenheid monitor van MarketResponse.

Volgens MarketResponse is de waardering voor kleinere labels met een duidelijke focus op een bepaalde doelgroep of specifieke positionering over het algemeen hoger dan die voor grote labels. Bovenaan de ranking staan DVZ, ONVZ en Pro Life, waarbij ONVZ ten opzichte van vorig jaar de tweede plek van Pro Life heeft overgenomen. Deze top-3 wordt gevolgd door De Friesland, OZF Achmea, AnderZorg, Kiemer en FBTO.

Belemmering

Volgens Marktresponse is de klanttevredenheid gezien de toenemende druk op de zorgmarkt opvallend. De waardering schommelt tussen een 8,3 en 7,3. MarketResponse verwacht wel dat het selectiever afsluiten van contracten met zorgaanbieders straks impact gaat hebben op d ereputatie van zorgverzekeraars. Voor een flink deel van de consumenten voelt dit als een belemmering van de keuzevrijheid, aldus MarkterResponse. “Zorgverzekeraars slagen er nog onvoldoende in om aan consumenten uit te leggen dat selectie in het belang is van de patiënt”, stelt Wolter Kloosterboer van MarketResponse. “En zolang de consument het ervaart als een beperking is het een extra minnetje in de kosten-batenafweging.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

KOOPMAN P J M

7 mei 2012

in reactie op "verzekeraars spekken alternatieve therapeuten" schreef ik: Reeds enkele jaren geleden verzocht ik het IZZ om een verklaring van deze verzekeraar van werkenden in de formele gezondheidheidszorg waarom alternatieve hulpverlening werd gefinancierd. Immers een algemeen aanvaarde onderbouwing van de werkzaamheid van deze hulp ontbreekt (behalve het placebo-effect) en het is ook niet in het belang van de werkgelegenheid voor werkers in de gezondheidszorg. Het antwoord dat ik kreeg luidde: "de gezinsleden van van de verzekerden vragen hier om". Ik ken de reden van opname in de polissen van de andere verzekeraars niet, maar een onderzoek hiernaar zou wenselijk zijn.
Immers bij het verstrekken van "in natura" is de verzekeraar zeker ook medeverantwoordelijk voor het resultaat. Hoezo dus tevreden?

Top