ACTUEEL

'Aansprakelijkheid EPD niet duidelijk geregeld’

De Consumentenbond vindt dat bedrijven en overheden aansprakelijk moeten zijn als informatie uit het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) in verkeerde handen valt. De bond analyseerde het EPD en kwam tot de conclusie dat nu onduidelijk is wie aansprakelijk is. Donderdag heeft de bond de bevindingen gepresenteerd.

Volgens de Consumentenbond is het recht op zeggenschap over de eigen privégegevens goed geregeld. Zo komt er een landelijk klantenloket waar patiënten terechtkunnen voor inzage en verwijdering van gegevens.

Daarentegen valt op andere punten nog veel aan te merken. Zo was de informatiecampagne van het ministerie van VWS in november 2008 te weinig informatief volgens de bond. Verder kunnen behandelend artsen onbeperkt kopieën maken van medische dossiers uit het EPD. Door zo'n 'uitwaaiering' van medische gegevens kan een verzoek om volledige verwijdering van gegevens lastig worden uitgevoerd.

Het baart de Consumentenbond ook zorgen dat er geen goed recht is op geschillenbeslechting. De gang naar de rechter is vaak een te hoge drempel, en een goed alternatief is er niet. Bij misbruik van privégegevens staan consumenten vrijwel machteloos, vindt de bond.

Campagne Bescherming Privé-gegevens

De Consumentenbond begon in februari de campagne Bescherming Privé-gegevens, waarin tien basisrechten zijn geformuleerd voor digitale omgang met privégegevens. De bond vindt dat het ministerie van VWS de aansprakelijkheid bij wet geregeld moet hebben voor de invoering van het dossier. Ook moet er een laagdrempelige vorm van geschillenbeslechting komen. Verder wil de Consumentenbond dat het ministerie het maken van kopieën uit het EPD aan banden legt.

KNMG tegen landelijk EPD

Artsenorganisatie KNMG liet eerder weten tegen de invoering van het landelijk EPD te zijn. Volgens KNMG heeft de landelijke invoering van het patiëntendossier onvoldoende draagvlak onder politici, patiënten en artsen. Gegevens zouden beter beheerd kunnen worden in de regionale elektronische systemen, die dan beter beveiligd moeten worden. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top