ACTUEEL

'Alle scenario's Sionsberg aan de kant geschoven'

'Alle scenario's Sionsberg aan de kant geschoven'

De Medische Staf van ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum staat lijnrecht tegenover de Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Volgens de staf van het ziekenhuis is het onbegrijpelijk dat de geboortezorg uit Dokkum moet verdwijnen, terwijl de cijfers juist zo goed zijn. Waarom de IGZ en DFZ dit niet zien en er nu een nieuw rapport opgesteld moet worden, is hen dan ook een raadsel.

Martijn Möllers, lid medisch stafbestuur Ziekenhuis de Sionsberg, stelt dat de middelen het doel voorbij streven in deze zaak. “De Sionsberg heeft zeer lage perinatale sterftecijfers, de laagste van heel Friesland. Dat  komt met name doordat we de geboortezorg hier erg goed in hebben gericht en het ziekenhuis goed en snel bereikbaar is. Onderdeel van ons systeem vormt triage: al voor de bevalling maken onze gynaecologen en verloskundigen samen een selectie en als wij het niet veilig achten om in De Sionsberg te bevallen,  sturen wij de patiënte door naar het UMCG in Groningen.”

Scenario’s

In de afgelopen maanden hebben De Friesland en De Sionsberg gezamenlijk een rapport opgesteld voor de Inspectie waarin vier scenario’s werden aangedragen voor de geboortezorg in De Sionsberg:

  1. Klinische verloskunde in De Sionsberg met een intensive care afdeling waarbij via een roulatiesysteem wordt samengewerkt met ziekenhuis Nij Smellinge in Drachten. Dit is medisch gezien de beste oplossing, maar vormt vanwege de hoge kosten een economisch probleem.
  2. Een geboortecentrum eerste- en tweedelijns geboortezorg in De Sionsberg waarbij een acute zorg afdeling de eerste 24 uur de taken van een Intensive Care overneemt. Via een televerbinding met Nij Smellinge is het mogelijk voor een intensivist om acute zorg te begeleiden.
  3. Klinische verloskunde verdwijnt geheel uit De Sionsberg, waardoor er voor zo’n 7900 bewoners van het zorggebied van De Sionsberg niet meer aan de wettelijke aanrijdtijd voldaan kan worden.
  4. Klinische verloskunde verdwijnt uit De Sionsberg, maar er blijft wel een mogelijkheid  voor eerstelijns bevallingen aanwezig. De medisch specialisten hebben hier echter bezwaar tegen omdat er in geval van acute nood geen goede mogelijkheid is om tweedelijns zorg te bieden. De reistijd naar een ander ziekenhuis zou dan ook te lang zijn.

Möllers stelt dat het tweede scenario veruit het beste scenario is. “Scenario één is helaas te kostbaar, maar  binnen scenario twee kunnen wij klinische bevallingen uit blijven voeren en zijn wij ook in staat om de veiligheid en kwaliteit van de patiënt te waarborgen. Er kan wat ons betreft geen ander scenario plaatsvinden omdat dan de veiligheid van de patiënt in gevaar komt. Er is wetenschappelijk bewezen dat een aanrijdtijd van langer  dan twintig minuten een verdubbeling van het risico op complicaties met zich mee brengt. Een ambulance is geen  verlos- of operatiekamer.”

Financiën

Een belangrijke overweging om de geboortezorg in De Sionsberg af te bouwen zouden de hoge kosten zijn die een klinische verloskunde afdeling met zich meebrengt. Toch blijkt het voordeel een stuk lager uit te vallen dan gedacht. Het zou, in tegenstelling tot de voorgestelde 1,8 miljoen euro, gaan om een besparing van een kleine ton op jaarbasis, waarbij de stijgende zorgkosten voor extra ambulances, perinatale morbiditeit en overlijden nog niet zijn meegenomen.

Taakgroep

Toch zijn de aanbevelingen uit het rapport voor de Inspectie niet overgenomen en heeft De Friesland besloten om een taakgroep in te richten. In een reactie stelt Jaap Knoppert, woordvoerder van De Friesland dat de taakgroep nodig is: “Alle partijen (IGZ, De Friesland en De Sionsberg) hebben maandag om de tafel gezeten en hebben gekeken naar de plannen voor de geboortezorg. Daarin hebben we gezamenlijk geconstateerd dat geen van de gepresenteerde scenario’s een duurzame en verantwoorde oplossing voor de geboortezorg in Noord Oost Friesland bevat. In de taakgroep onder leiding van een onafhankelijk voorzitter gaan we in de komende weken verder kijken naar een oplossing.” De samenstelling van de taakgroep is nog niet bekend.  

De medische staf van de Sionsberg kent echter een andere lezing van dit overleg. Möllers: "Volgens onze voorzitter raad van bestuur, Johan Wagenaar, is het rapport niet eens besproken. Bij zowel de IGZ als bij De Friesland ontbrak het aan iedere wil om te komen tot een oplossing waarbij de verloskundige zorg in de Sionsberg behouden zou kunnen blijven en daarmee de veiligheid van zwangeren en hun ongeboren kinderen in de regio gewaarborgd."

Politiek

Ondertussen is er ook in de politiek veel ophef ontstaan rond de gebeurtenissen in Dokkum. Tweede Kamerlid Sander de Rouwe laat op twitter weten dat het CDA Kamervragen gaat stellen. De Friesche politieke partij FNP stelt dat de ziekenhuisnormen zijn gebaseerd op Randstedelijke eisen. De afdeling verloskunde van De Sionsberg in Dokkum is daar volgens de FNP de dupe van geworden.

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

9 mei 2012

ik denk dat de friesland alleen maar kijkt naar de zorgkosten,bij de geboortezorg maar ik vraag mij af hoe duur de zorgkosten zijn als iedereen in n-o friesland word verplicht om in het ziekenhuis ergens anders te bevallen. er zijn wel andere zaken waar de friesland op kan bezuinigen.hoezo de klant bepaalt als iedereen nu eens naar inkomen betaalde net zoals vroeger dan hadden ze nu ook meer inkomsten gehad enzovoort

Anoniem

10 mei 2012

Een taakgroep: ja,ja. Vele rapporten, alle bewijzen van slechtere uitkomsten bij langere reistijd, de mening van specialisten, en de jarenlange ervaring van mensen die in de geboortezorg werken wordt gewoon aan de kant geschoven. Wedden dat er al een plan op de plank ligt? Dit is allang in kannen en kruiken. Hoog springen of laag springen, het maakt allemaal niks meer uit. Precair detail: in de Sionsberg wordt aan alle normen inclusief de strenge bevallingsnormen van de stuurgroep: een goed begin voldaan, en is de perinatale sterfte lager dan gemiddeld in Ned. en in Friesland. Dit met meetelling van alle complexe bevallingen in andere ziekenhuizen. De perinatale sterfte in deze regio zal stijgen.

Anoniem

10 mei 2012

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft boter op het hoofd.
Als ik hoor hoeveel klachten er over de IZG zijn, denk ik ga eerst intern, dus binnen de eigen organisatie, alles goed organiseren, voordat er dergelijke belangrijke beslissingengenomen worden.
De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) kijkt volgens mij alleen naar de financiele kant van de zaak

Anoniem

10 mei 2012

Het is toch te gek voor woorden dat aan de ene kant tonnen uit worden gegeven voor onderzoeken hoe de krimp tegen te gaan en aan de andere kant tonnen worden uitgegeven om een dergelijk onderzoek uit te voeren die juist zorgt voor een aantal van de (belangrijkste) randvoorwaarden voor de leefbaarheid (zorg, werkgelegenheid). Dat gedoe met die potjes geloof ik zo langzamerhand niet meer in ... uiteindelijk worden ze toch allemaal gevuld vanuit mijn portemonnee!

Karsten

10 mei 2012

Het vreemde is dat de Friesland Zorgverzekeraar zelf in de werkgroep zat die de plannen voor behoud van de qua babysterfte beste geboortezorg in Friesland ontwikkelde.

Een zorg die straks uitgevoerd gaat worden met vliegende sirenes en inzet van helikopters hoort bij een slagveld, niet bij Dokkum.

Dit zal het einde betekenen van de thuisbevalling in NO- Friesland , wie een beter plan heeft zonder dat de babysterfte omhoog gaat, mag het zeggen.

Anoniem

10 mei 2012

Zo wordt de sionsberg lang zaam op geslokt.{ER KOMEN DODEN VAN}

Anoniem

14 mei 2012

Het wordt ondertussen steeds duidelijker; het beleid van zorgverzekeraar De Friesland is gebaseerd op behoud van geld en niet op behoud van mensenlevens...
Leg de regie bij de zorgverzekeraars en het zal een nationale ontwikkeling worden, met als gevolg: meer en meer vermijdbare STERFGEVALLEN in de zorg!
Noodoproep aan de beleidsmakers van DFZ: "bedenk toch wat een verdriet het geeft als je lang verwachte kindje direct na de bevalling komt te overlijden". Jullie kunnen dat in NO Friesland met beperkte middelen 4 à 5 maal per jaar voorkomen!

Top