ACTUEEL

SCP: 'De Nederlandse zorg is ondermaats´

SCP: 'De Nederlandse zorg is ondermaats´

De prestaties van Nederland op het gebied van de gezondheidszorg zijn onder de maat. Dit staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat woensdag 9 mei 2012 is gepresenteerd. In het rapport worden verschillende publieke sectoren van 28 OESO landen vergeleken. De Nederlandse gezondheidszorg scoort in het rapport een 4,5.

Daarmee staat Nederland op een gedeelde zestiende plaats, samen met Oostenrijk en Slovenië. Japan staat met een 9,0 bovenaan de lijst, gevolgd door Zweden (8,1), Zwitserland (7,5), Noorwegen (7,2) en Australië (6,7). Onderaan staan Estland (1,5), Hongarije (1,0) en Slowakije (0,4).

BBP

Nederland besteedt gemiddeld 12,0 procent van het Bruto Binnenlands Product aan de zorg. Dit is het op één na hoogste percentage van alle onderzochte landen. Alleen de Verenigde Staten geeft met 17,3 procent een hoger percentage uit.

In het rapport staat dat Nederland nu al relatief veel geld uitgeeft aan langdurige zorg, terwijl de vergrijzing hier nog minder ver is gevorderd dan in andere landen. 23 Procent van de totale zorgkosten gaat op aan de langdurige zorg. Dit is veruit het hoogste percentage van alle landen. Op een gedeelde tweede plaats komen Noorwegen en Zwitserland met ieder 17 procent.

Intramurale zorg

Er wordt in Nederland vooral relatief veel uitgegeven aan intramurale zorg, terwijl in andere landen ouderenzorg vaak bestaat uit thuiszorg. Het huidige beleidsstreven in Nederland om ouderen zo lang mogelijk thuis zorg te laten ontvangen sluit hier overigens al op aan.

Publieke sectoren

In het SCP-rapport zijn naast de zorg nog acht andere publieke sectoren onderzocht, te weten: onderwijs, sociale zekerheid woningmarkt, sociale veiligheid, economie, milieu, cultuur en publieke diensten. Nederland haalt gemiddeld over alle sectoren een 6,1, waarmee het op een zevende plaats staat. Ons land geeft ongeveer 53 procent van het bruto binnenlands product uit aan de publieke sector.

De onderzoekers bekeken de prestaties van 28 landen, die allen lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), in de periode van 1995 tot 2009. Van de onderzochte landen scoort Noorwegen het hoogst met een 6,7 en Griekenland het laagst met een 2,7.

10 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

10 mei 2012

Wie de cijfers beheert beheerst de markt. VWS levert de data aan de OESO en het SCP bekijkt de cijfers van de OESO. Zo houden zij elkaar bezig.

Dat schiet niet op als je weet dat de OESO nog langer de cijfers van VWS accepteert: de afwijking is te groot geworden. VWS blijkt volgens de OESO data die voor care gelden te schuiven onder de cure. Dat maakt de cijfers van Nederland volgens de OESO definitie van zorg, cure, te hoog. De OESO neemt Nederland nog wel op in de statistieken maar nu wel voorzien van een voetnoot.

De disclaimer van OESO materiaal is altijd de onbetrouwbaarheid en betrouwbaarheid van de door de diverse Overheden aangeleverde data.

Dat SCP nu komt met een analyse met daarin data van de buurman, VWS, is wederom een sterk staaltje ambtelijke werkverschaffing.

En of de zorg ondermaats is? VWS heeft nu een website met informatie over de wachtlijsten, onderverdeeld in drie categorien. Tegelijkertijd stelt VWS dat er geen wachtlijsten meer zijn.

Wie de data beheert, beheerst het speelveld.

Je kan echter nog zoveel onder het tapijt schuiven als je wilt, tot de bobbel in het tapijt anderen doet struikelen.

Dat is nu gebeurd met Nederland. De Keizer staat in zijn blootje en het is geen fraai gezicht.

En wat te doen met de EHCI rapporten? Waren al nietszeggend en werden al misbruikt door VWS, maar die kunnen nu gewoon direct in de prullenbak. EHCI: Nederland beste van de klas? OESO bewees al anders en de SCP heeft dat nu ook door. Nu nog de voetnoot.

Over de toegevoegde waarde van de verantwoordelijke zorgverzekeraars en zorgkantoren zullen we het maar niet meer hebben. OESO advies hierin is duidelijk.

Schulte

10 mei 2012

De onderzoekers hadden een beetje moeite om kwaliteit van zorg te definieren. Vervolgens gebruikte ze volledig onbetrouwbare data (zo zou de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven in NL 75% zijn ten opzichte van Zweden 85% en zo groot is het verschil natuurlijk niet). Vervolgens namen ze de om politieke redenen veelste hoog ingeschatte kosten van VWS tot maatstaf (12% BNP). Tja, dan eindig je ergens in de middelmaat.

Wat kunnen we hier van leren? Nou weinig over de prestaties van het NL zorgstelsel. Verder weten we nu dat het SCP of onkundig is, of erger, zelf een politieke agenda heeft.

Mocht dit onderzoek nu in de toekomst herhaald worden, bedenk dan een ander proces en stel een begeleidingscommissie samen met enig aanzien in dit veld.

bierkens

10 mei 2012

Fijn zo'n bericht.

Dat zal wel weer gebruikt worden om diegene die in de zorg werken om de oren te slaan.
OESO cijfers zijn onbetrouwbaar.

Zo werd altijd gezgd dat de nederlandse medisch specialisten de best verdienende ter wereld waren (de effecten hebben we gemerkt). Totdat het CBS de cijfers in 2011 na-rekende waaruit bleek dat die inkomsten 30% lager lagen (google: OESO medisch specialisten)

Daar hebben we dus nooit wat via de media van gehoord.

Bakker

10 mei 2012

Dat roepen patiënten volgens mij al enige jaren. Jonge mensen met een handicap achter de geraniums, omdat ze geen hulp krijgen om erop uit te gaan of te gaan werken (pgb). Ze kunnen niet reizen, omdat staatssecretaris Veldhuijzen zo aardig is geweest om het maximaal aantal Valys-kilometers terug te brengen naar 450 kilometer per jaar, terwijl de treinen en bussen (en trein- en busstations) pas in 2030 aangepast zijn.

Mensen die in ADL-clusterwoningen wonen en pas om 14 uur 's middags in de kleren worden geholpen. En ga zo maar door!

We moeten ons met z'n allen heel erg schamen dat we dit laten gebeuren in het zo ontzettend 'beschaafde Nederland' (citaat Mark Rutte).

Anoniem

11 mei 2012

Ondermaats okay, maar dan gaat het toch zeker over de kwaliteit van de zorg, dus de wijze waarop zorg wordt verleend en niet direct over hoeveel geld het kost, het is jammer dat ondermaats alleen wordt uitgelegd in geldtermen, maar wat zijn onze idealen, welke kwalititeit streven we na?

A.G de Groot

11 mei 2012

Al jaren volg ik de OESO cijfers en die zijn betrouwbaar
Wat we in de mails zien is de ontkenning dat onze zorg erg veel kost en helemaal niet zo goed is
Vooral LD zal om moeten niet door zomaar te bezuinigen maar door mismanagement aan te pakken

Er gaan honderden miljoenen naar bemiddelaars en er is veel te veel overhead, zorgplanners ets bij zorginstellingen, we hebben veel te veel intramurale bedden en moeten veel maar aan thuiszorg doen op de wijkgerichte aanpak . De WMO is de grootste uit de handloper en in de Cure verdienen onze specialisten onevenredig veel Ook gebruiken de landen die het goed doen aanzienlijk meer Telezorg om hun clienten te ondersteunen
Nederland leer hiervan in plaatst van de eeuwige ontkenning en nutteloze bewering dat we zo goed zijn
De professionals treft hier geen blaam het zijn de koepels in de zorg die elke vooruitgang tegenhouden lees maar de reacties op V&VN, maar ook op NVZ, ACTIZ, BTN en anderen de laatste tijd.

van Gent

11 mei 2012

CPB bekijkt alleen maar de financiële flow. Het gaat toch zeker ook om kwaliteit van leven? Maar dat vergelijken we niet. En nog steeds gelden domme economische wetten, waarbij zorg gezien wordt als kostenpost. Het is één van de belangrijke motoren in onze samenleving.

Overigens stijgt kwaliteit van leven bij meer preventie gericht op kwetsbare langdurig afhankelijken. Preventie waardoor afhankelijkheid geminimaliseerd wordt. Florence zet daar volledig op in....

F. Conijn - www.gezondezorg.org

11 mei 2012

Ik zou graag zien dat Skipr even samenvat waarom Nederland volgens het SCP maar een 4,5 krijgt. Toch niet om wat we uitgeven aan zorg - daarin staan we bijna bovenaan. Waarom dan toch een 4,5? Wat is er kwalitatief dan toch zo slecht? Of gaat het erom dat het juist te duur is?

de Kleer

13 mei 2012

Dat de Nederlandse Zorg ondermaats zou zijn is natuurlijk onzin. Nederland heeft één van de beste zorgsystemen in Europas zoals vorig jaar uit diverse rapporten is gebleken. Het wordt natuurlijk alleen steeds duurder. Waar ten tijde van het budgettair beheersingsmodel circa 10% van het BNP aan zorg werd uitgegeven is dat nu 12% dat moet ons natuurlijk niet verassen want er is marktwerking ingevoerd een bewuste prikkel om meer te produceren (oftewel meer kosten te veroorzaken, of denkt men dat het meerdere gratis moet zijn?). De zogenaamde gereguleerde marktwerking creert zeer perverse prikkels zo moeten zorgverzkeraars een rol krijgen in de inhoud van de zorg iets waar ze totaal niet voor op aarde zijn en dus ook niet geschikt voor zijn en kunnen commerciele zorgaanbieders toetreden die de rendabele zorgonderdelen uitpikken en daar hun geld mee verdienen (natuurlijk per eenheid goedkoper maar omdat ze er aan willen verdienen doen ze meer en wordt het geheel duurder). Het Nederlands wanbeleid van de laatste 10 jaar zal op een gegeven moment natuurlijk wel moeten leiden naar slechtere zorg, maar zover zijn we nog niet. Wacht nog maar even af.

Vincent vPP

28 juli 2015

Weliswaar mosterd na de maaltijd, maar VWS levert deze cijfers niet aan de OESO aan, dat doet het CBS.

Top