ACTUEEL

'School discrimineert meisje met handicap'

Het Nieuwe Eemland, een school in Amersfoort, discrimineert een scholiere met een rekenstoornis als zij tijdens de eindexamens geen gebruik mag maken van een formulekaart. Dat stelt de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) in een zaak die door de havo-scholiere was aangespannen.

De leerling heeft dyscalculie waardoor ze geen rekenkundige formules kan onthouden. Met de toepassing ervan heeft ze geen problemen. Al sinds het eerste jaar gebruikt ze de formulekaarten bij tentamens wiskunde A en economie.

Toen ze aan de leiding van haar school vroeg of ze de kaart ook mocht gebruiken tijdens de eindexamens, kreeg ze te horen dat dat niet is toegestaan. Kennis van de formules behoort volgens de school tot de exameneisen. Het CGB vindt dat de school “verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte” maakt als de leerling de komende weken de formulekaarten niet mag gebruiken.

Een deskundige had tijdens de zitting verteld dat de formulekaarten leerlingen met dyscalculie geen voordeel geeft, maar slechts gedeeltelijk het nadeel van de handicap goedmaken. Tot 2009 was voor alle leerlingen het gebruik van de kaarten tijdens de examens toegestaan.

Bestuursvoorzitter Lex van de Haterd van het Meridiaan College, waar het Eemland onder valt, zegt voor een dilemma te staan. “Aan de ene kant heb ik de uitspraak van de commissie, aan de andere kant de wet. Ik heb de onderwijsinspectie gevraagd of ze de kaart willen gedogen.” Daar heeft Van de Haterd nog geen antwoord op gekregen. Als het antwoord negatief uitvalt, krijgt de scholiere geen kaart. “Daar is ze ook niet mee geholpen, want dan wordt haar examen ongeldig verklaard.”

2 Reacties

om een reactie achter te laten

J.E.

11 mei 2012

Kortom, het is niet de school die discrimineert, maar de wet die nadelig uitpakt voor bepaalde minderheden. Om te discrimineren moet je wel een keuze kunnen maken, je moet een ongeoorloofd onderscheid maken op grond van geslacht, sexuele geaardheid, afkomst etc. Hier valt niets te kiezen voor de school, zodat alleen al daarom van discriminatie geen sprake kan zijn. Raar de het CGB de ogen sluit voor dit gegeven.

De consequenties van het doorvoeren van dit oordeel zouden overigens wel grappig zijn. Iemand die wegens een geestelijke aandoening moeite heeft met leren, zou zich kunnen beroepen op deze uitspraak en zo gebruik kunnen maken van alle hulpmiddelen die hem of haar in staat zouden stellen om het betreffende examen wel te halen. Zo kunnen we de papiertjes wel meteen weggeven.

Gijs

14 mei 2012

J.E.
Niet alleen het papiertje, maar ook de opvoeding, normen en waarden etc. zijn in deze IKKE maatschappij niets meer waard. Gewoon gedogen deze formule kaart, want had anders meteen bij groep 3 moeten verbieden. Consequent zijn graag ………….. o nee dat geldt al jaren niet meer in het onderwijs! :-)

Top