ACTUEEL

‘Slimmere inzet zorg bespaart 10 procent’

‘Slimmere inzet zorg bespaart 10 procent’

Bespaar door te investeren. Dat is de verkiezingsboodschap van ActiZ, organisatie van zorgondernemers. Een slimmere inzet van beschikbare mensen en middelen levert een besparing op van 10 procent, aldus Actiz.

ActiZ pleit voor het maken van fundamentele keuzes om de zorg ook in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed te houden. De vergrijzing en economische crisis vragen om veranderingen; een slimmere inzet van middelen.

Preventie

Actiz beoogt de focus van zorg te verschuiven naar preventie en wil hiermee zoveel mogelijk voorkomen dat mensen zorg nodig hebben. Bredere inzet van de wijkverpleegkundige speelt hierbij een belangrijke rol. Ook wil ActiZ dat het zo lang mogelijk zelfstandig blijven functioneren wordt bevorderd. Hiervoor is een slimmere inzet van vrijwilligers en mantelzorgers nodig.

Informele zorg

Met alleen uitbreiding van de professionele zorg kan de groeiende vraag naar zorg in de toekomst niet opgevangen worden, stelt ActiZ. Een slimmere inzet van vrijwilligers en mantelzorgers is eveneens nodig om mensen later en in mindere mate een beroep te laten doen op professionele zorg, en daarmee op de collectieve middelen. Volgens Actiz moet er veel meer gekeken moeten worden naar wat de omgeving van een cliënt kan betekenen. Dit vraagt een fundamenteel andere werkwijze van zorgaanbieders en professionals. Ook is er een flexibeler houding van de werkgever nodig.

Zeggenschap bij cliënt

Mensen die langdurige zorg nodig hebben, moeten hiervan verzekerd blijven en tegelijk regie krijgen over de invulling van die zorg en wie die zorg levert. “Momenteel wordt door zorgkantoren gewerkt met regionale budgetten en productieplafonds bij individuele aanbieders. Regelmatig krijgen cliënten ‘nee’ te horen, omdat de door hen gewenste zorgaanbieder al aan zijn productieplafond zit. Daar moeten we vanaf”, stelt ActiZ.

ActiZ pleit ervoor zoveel mogelijk cliënten zelf te laten bepalen waar zij hun zorg (op basis van een onafhankelijke indicatie) willen inkopen. Hiervoor hebben zij daadwerkelijke bestedingsmacht over hun zorgbudget nodig. De huidige regionale budgetten maken dan plaats voor een landelijk macrobudget en het ‘productie draaien’ voor individuele maatwerkzorg. De bestedingsmacht neerleggen bij de cliënt heeft ons inziens namelijk het gunstige effect dat cliënten selectiever worden in wat zij aan zorg vragen en daadwerkelijk afnemen. Dat zet aanbieders van zorg op hun beurt aan tot het luisteren naar wat de cliënt wil en dus het bieden van maatwerkzorg. Om dit maatwerk te kunnen leveren, hebben zorgondernemers wel tijd nodig en minder regels, te beginnen bij het afschaffen van minutenregistratie.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Raghoebier

14 mei 2012

Een slimmere in van mantelzorgers en vrijwillligers is nodig om de zorg betaalbaar te houden en mensen een minder beroep te laten doen op professionele zorg. Dit vraagt om een 'fundamenteel andere werkwijze van zorgaanbieders en professionals', zet hen dus aan om nog meer te luisteren naar wat de cliënt wil en dus bieden van meer 'maatwerkzorg'. Weer een nieuwe term voor iets wat al langer bestaat en we al heel lang willen met elkaar, maar nog steeds niet verankerd is in de zorgsector.
Misschien valt er toch nog iets te leren van de informele familiezorg van de vele kleurrijke Nederlandse alhier, die met veel liefde, bezieling en betrokkenheid wordt gegeven.

Ketelaars

14 mei 2012

Helemaal mee eens, door bestaande capaciteiten beter te managen, is een forse efficientyslag mogelijk.
Kijk maar eens naar het product zorgwissel op www.zorgwissel.nl

Freud

14 mei 2012

Brilliant heeft prachtig plan voor bredere inzet van vrijwilligers. Dat bepleiten we al jaren, want het zou de zorg mogelijk kunnen ontlasten. En dan niet inzetten op zorgtaken, maar op het inzetten van vrijwilligers als 'zintuigartiest'. Daarmee wordt de zorgomgeving prettiger, kan eenzaamheid worden verminderd en krijgen mensen een ander soort aandacht. Het betrekken van de mantelzorger hierbij is niet meer dan logisch en zou deze ook kunnen ontlasten.

Gijs

14 mei 2012

Helaas wordt de kwaliteit van zorg steeds meer afhankelijker van participatie van familie etc. De overheid ( AWBZ ) legt de verantwoording steeds meer bij de gemeenten ( WMO )! Zorg nu eerst eens dat WEER de cliënt leidend en bepalend wordt. Bouw daar de zorgvraag omheen en niet andersom. Marktwerking heet dat …. de klant is Koning …. de Konig betaald .... al is de Koning vandaag de dag in de Zorg meer een kosten/sluitpost!

CR

14 mei 2012

Over (mede)zeggenschap besproken! Wanneer krijgt de cliëntenraad eens meer invloed bij het Zorgkantoor inkoop gesprek. Dit uiteraard zonder de mond gesnoerd te worden door hun eigen zorgorganisatie, omdat het anders wel eens financiële gevolgen zou kunnen hebben! Zorg doe je samen niet dwingend eenzijdig opleggend alleen! Het ‘’verplicht’’ inzetten van ‘’vrijwilligers’’ is helaas noodzakelijk en weer een kostenbesparingsmaatregel van de overheid. M.a.w. blijf zo lang mogelijk met familieparticipatie thuis wonen, want anders kost het de gemeenschap geld. Uiteraard eerst de opbrengt van je eigen woning opeten en dan misschien WMO steun. Met als gevolg uiteindelijk een ‘’op rot plek’’ in een verzorg/verpleeghuis! Dit alles wel voor 1 januari 2014, omdat dan in de AWBZ 'scheiden van wonen en zorg' ingevoerd wordt.

Top