ACTUEEL

Orde keert zich tegen 'eigen vleeskeuring'

Medisch specialisten moeten meer openheid over de kwaliteit van hun verrichtingen geven. Dat bepleit Harry van Hulsteijn van de Orde van Medisch Specialisten.”Het moet afgelopen zijn met de “eigen vleeskeuring”, aldus Van Hulsteijn in het tijdschrift OK Management.  “We moeten niet terugschrikken voor kritische kwaliteitscontroles, want die zijn onlosmakelijk verbonden met ons beroep. De gesloten gildenstructuur van de medisch specialisten past niet meer in de huidige tijd.”Aanleiding voor Van Hulsteijns uitspraken vormt het onderzoek van de Inspectie van afgelopen jaar naar de OK’s van de IJsselmeerziekenhuizen. De Inspectie sloot deze OK’s  nadat bleek dat de luchtzuivering niet in orde was. Zowel de raad van bestuur als de medische staf waren op de hoogte van de mankementen. Onaanvaardbaar, vindt  voorzitter Van Hulsteijn van de Raad voor Wetenschap, Opleiding en Kwaliteit van de Orde.

Eigen verantwoordelijkheid

“Formeel gezien was de raad van bestuur van de IJsselmeerziekenhuizen eindverantwoordelijk voor het scheppen van de noodzakelijke voorwaarden voor veilige patiëntenzorg”, aldus Van Hulsteijn. “Maar als specialist moet je je eigen verantwoordelijkheid nemen en niet accepteren dat de raad van bestuur op dat vlak steken laat vallen. Bij twijfel zou een medisch specialist moeten besluiten de medische apparatuur niet te gebruiken en bij de betrokken manager melding moeten maken van achterstallig onderhoud of ondeugdelijk beheer.”
Om de transparantie rond de kwaliteit van medische verrichtingen te vergroten pleit Van Hulsteijn er voor om het onderhoud en beheer van de medische apparatuur op te nemen in de periodieke kwaliteitsvisitatie. Ook wil Van Hulsteijn dat het onderhoud en beheer van medische apparatuur structureel aan bod komen in het overleg tussen raad van bestuur
en medische staf.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top