ACTUEEL

Sionsberg staakt geboortezorg

Sionsberg staakt geboortezorg

Ziekenhuis De Sionsberg stopt op 1 augustus met het verlenen van geboortezorg in Dokkum. De verantwoordelijkheid voor een alternatief ligt wat de raad van bestuur betreft bij zorgverzekeraar De Friesland. Dit schrijft interim-bestuursvoorzitter Johan Wagenaar van De Sionsberg.

Het besluit om de geboortezorg te staken is volgens Wagenaar de logische uitkomst van het mislukte overleg over de toekomst van de geboortezorg in Noordoost Friesland van 7 mei. Bij deze gelegenheid wilde het ziekenhuis vier scenario’s voor de toekomstige geboortezorg doorspreken. Hieronder het voorkeursscenario van het ziekenhuis en de medische staf, dat voorzag in een geïntegreerd eerste en tweedelijns geboortecentrum.

Stoppen

“Van handhaven van tweedelijns geboortezorg in De Sionsberg, in welke vorm dan ook, willen de IGZ en De Friesland niets weten”, stelt Wagenaar. “Dan rest dus niets anders dan te besluiten te stoppen, ook al wordt dat het bestuur van De Sionsberg niet door iedereen in dank afgenomen.”

Goeder trouw

Wagenaar weerspreekt dat De Sionsberg zich bij de planvorming rond de geboortezorg niet aan eerdere afspraken gehouden zou hebben, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) afgelopen weekeinde beweerde. Volgens Wagenaar heeft De Sionsberg “te goeder trouw” vier toekomstscenario’s opgesteld vóór de afgesproken deadline van 1 mei. Daarbij is in lijn met het eerdere zorgbeleidsplan gekeken naar zowel de medische en financiële kant van de zaak als naar het draagvlak bij de verschillende stakeholders. Dat het ziekenhuis daarbij alleen geacht werd te kijken naar een eerstelijns geboortecentrum is volgens Wagenaar  een onjuiste voorstelling van zaken. Een dergelijk eerstelijns centrum is door het ziekenhuis onderzocht, maar uit veiligheidsoverwegingen verworpen, zo stelt Wagenaar.

Onverantwoord

Uit de brief komt naar voren dat Wagenaar zich gestoord heeft aan de manier waarop de IGZ en De Friesland de publiciteit hebben gezocht. Volgens Wagenaar hebben de IGZ en De Friesland ten onrechte de indruk gewekt dat De Sionsberg “alles bij het oude” wil houden.  In dit verband wijst Wagenaar op de voorgenomen fusie met het grotere ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Ook hekelt Wagenaar de manier waarop de professionals in Dokkum de maat wordt genomen. “In toenemende mate krijgen professionals het gevoel meer dan kritisch te worden gevolgd”, stelt Wagenaar. “Iedere, ook reguliere complicatie, dreigt dan als bewijs te dienen dat de zorg in Dokkum onverantwoord is.”

Taakgroep

Een taakgroep onder onafhankelijk voorzitterschap buigt zich de komende weken over de verdere beëindiging van de geboortezorg in Dokkum. Hoewel De Sionsberg zegt te willen meewerken aan een ordentelijke overdracht, ligt de primaire verantwoordelijkheid voor de operatie gelet op de zorgplicht bij zorgverzekeraar De Friesland, zo vindt Wagenaar.    

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

14 mei 2012

Dit verhaal is veel geloofwaardiger dan dat van IGZ.

Anoniem

15 mei 2012

Het gaat niet om welk verhaal geloofwaardiger is. Mijn moeder zei altijd: "Waar er twee strijden, hebben er twee schuld." De waarheid zal zoals altijd wel ergens in het midden liggen.

Anoniem

15 mei 2012

Ik vind mensen die anoniem reageren niet geloofwaardig overkomen.

Anoniem

15 mei 2012

aldus iemand die anoniem reageert...

Wie heeft hier de zorgplicht? De zorgverzekeraar en niet het ziekenhuis!
Daar in het hoge noorden is een smerig politiek spelletje gaande. Een ééntweetje tussen verzekeraar en IGZ. Diana Monissen is bestuurder van De Friesland Zorgverzekeraar met - vanuit haar vorige betrekkingen - banden met de politiek in Den Haag. De IGZ staat onder politiek (verscherpt) toezicht en werkt ook graag mee. Den Haag wil/moet de zorgkosten terugdringen. De IGZ moet haar spierballen nodig weer eens laten zien, anders gaan de negatieve gebeurtenissen rond dit orgaan overheersen. Kom, laten we gezamenlijk eens wat gaan schoffelen in 'proeftuin' Friesland. Doel: zaken forceren en geld overhouden. De patient? Die is de dupe. Andere kleine ziekenhuizen: maak de borst maar nat.

merhai

15 mei 2012

Hier speelt er inderdaad meer en dat gaat tegen het belang van de plaatselijke bevolking in.
Overheid en zorgverzekeraar zijn samenzweerders waar het gaat om inperken van zorgkosten.
Het zou me niets verbazen als ze dit ziekenhuis in een soort uitverkoop aanbieden aan private investeerders. Het experiment in o.a. Flevoland lijkt van buiten aardig gelukt. Alle dokters in loondienst en ze met prestatiebonussen aanzetten tot meer productie.
Zowel de bestuurlijk als financieel ontneem je op die manier de dokters hun zeggenschap.
Op termijn zal wederom blijken dat het Nederlands bedrijfsleven slechts denkt in korte termijn winsten.

Top