Finance

'Eigen bijdrage zorg naar 350 euro'

'Eigen bijdrage zorg naar 350 euro'

Het eigen risico in de zorg stijgt waarschijnlijk van 220 euro naar 350 euro. Dat is, althans volgens bronnen op het Binnenhof, een van de uitkomsten van de uitwerking van het eind vorige maand gesloten akkoord over de begroting voor volgend jaar. Mensen met een lager inkomen zullen wel via een andere weg worden gecompenseerd.

Wilna Wind, directeur van patiëntenkoepel NPCF, noemt de stijging ,,pittig’’, maar geen donderslag bij heldere hemel. Ze hoopt dat de huisarts niet wordt meegenomen in het eigen risico. Dat is momenteel niet het geval, een bezoek kost de patiënt dus niets. ,,Als je die daar wel in opneemt, zullen zeker mensen met lage inkomens minder snel langsgaan. Je krijgt uitstelgedrag en dat kan uiteindelijk tot extra kosten leiden. De huisarts is bij uitstek iemand die doorverwijst naar de juiste zorg of zegt dat je het nog even kan aankijken'', vertelt Wind.

Eigen risico

Iedereen boven de 18 jaar heeft een verplicht eigen risico bij zijn of haar zorgverzekering. Dat wil zeggen dat het eerste deel van de ontvangen zorg zelf wordt betaald. Niet alle zorg valt overigens onder het verplichte eigen risico. Huisartsbezoek, verloskundige zorg en kraamzorg, borstkankeronderzoek en de griepprik voor risicogroepen vallen (op dit moment) allemaal onder de basisverzekering.

Bij sommige zorgverzekeraars is het mogelijk om het eigen risico te verhogen, de maandelijkse premie is dan lager. Dit is bijvoorbeeld aantrekkelijk voor met name jonge mensen, die nauwelijks ziek zijn. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

F. Conijn - www.gezondezorg.org

16 mei 2012

Verhoging van het huidige eigen risico heeft weinig zin, omdat in Nederland heel weinig via zelfverwijzing gaat. En het is asociaal, want het treft de ouderen en de mensen met ziekten waar ze weinig aan kunnen doen verhoudingsgewijs veel zwaarder. Weliswaar zullen de lagere inkomens worden ontzien, maar als ze geheel worden ontzien is de verhoging niet meer effectief en als ze niet geheel worden ontzien zijn ze nog steeds onterecht de pineut.

Vorm in plaats daarvan het eigen risico om naar een systeem van eigen bijdragen ingeval van zelfverwijzing, zoals bij bezoek aan de SEH of de huisarts zonder (terug)verwijs- of terugkombriefje. Voorgestelde bedragen: 20 tot 30 euro voor zelfverwezen SEH-bezoek, 2,50 tot 7,50 voor zelfverwezen bezoek aan de huisarts. Leveren beiden veel op en zijn toch betaalbaar voor iedereen met een normaal zorgvraaggedrag. En ook voor zelfvoorgeschreven kraamzorg, behoudens na de eerste bevalling, zouden eigen bijdragen gevraagd moeten worden.

Voor een verder stappenplan over hoe de zorguitgaven te beheersen, zie http://www.skipr.nl/blogs/id1092-houdbaarheid-zorgstelsel-staat-op-het-spel.html, onderste reactie.

Top