ACTUEEL

Van Boxtel: ‘Zorg komt te laat in actie’

Van Boxtel: ‘Zorg komt te laat in actie’

De herijking van het zorgstelsel verloopt te traag. Het telkens uitstellen van fundamentele keuzes ten aanzien van de financiering brengt de houdbaarheid in gevaar en is daarmee ‘onverantwoord’. Dit stelt bestuursvoorzitter Roger van Boxtel van zorgverzekeraar Menzis in het juninummer van Skipr magazine.

Volgens Van Boxtel  “hebben we prachtige arrangementen bedacht waarmee we onszelf voor de gek hebben gehouden”. “Intussen groeit de langdurige zorg explosief: we leven langer, maar ook langer ongezond”, aldus Van Boxtel in Skipr magazine. “Het aantal diabetici en chronisch zieken stijgt. De AWBZ-premies worden straks door steeds minder mensen betaald  die niet weten of ze er zelf ooit van zullen profiteren. Dat is onverantwoord”

Zorgsparen

Ondanks de alarmerende ontwikkelingen mist Van Boxtel een gevoel van urgentie. “Ik trek al een paar jaar aan de bel omdat we in de zorg te laat in actie komen”, vat van Boxtel zijn ongenoegen samen. “De financiering van de langdurige zorg moet op de helling. Anders houden we de solidariteit niet overeind. We moeten andere concepten ontwikkelen. Daarom hebben we bij Menzis zorgsparen ingevoerd. Want pensioen is niet alleen geld. Het kan evengoed voor zorg worden gebruikt.”

Rekening

Naast “kapitaaldekking op individuele basis” pleit Van Boxtel voor hogere eigen bijdragen, meer e-health en meer preventie. “Iedereen doet meer voor de eigen gezondheid”, stelt Van Boxtel. “Sporten, bewegen, gezond eten, gezond leven. Doe er wat aan,  anders betaal je straks zelf de rekening.”

Opruimen

Ook in de curatieve zorg zijn volgens Van Boxtel duidelijke keuzes nodig. Volgens Van Boxtel hebben ziekenhuizen te lang in weelde kunnen leven, zonder keuzes in het behandelaanbod te maken. Als zorgverzekeraar probeert Menzis de ziekenhuizen nu tot zulke keuzes te dwingen. “We vragen meer aandacht voor preventie en we dwingen zorginstellingen echte keuzes te maken”, zegt Van Boxtel. “Wilt u iets nieuws?  Dan moet u het oude opruimen.”

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Schulte

21 mei 2012

Kapitaaldekking op individuele basis is niet solidair, niet efficient en zet aan tot verkeerd gedrag. (Het is natuurlijk wel goed voor de aanbieders van dergelijke producten: PGGM en Menzis). Denk aub na over alternatieve oplossingen waarvan de maatschappelijke consequenties wel aantrekkelijk zijn.

Mitrasing, huisarts

22 mei 2012

En daar komt van Boxtel 6 jaar na intrede van dit stelsel achter? En tja.. wat is dwingen? De fundamentele keuzefout begon met de intrede van dit stelsel en uiteraard ziet Menzis nog graag een rol voor zich in de komende jaren want er valt goed geld te verdienen, uitmelken van huisartsen s standaard onderdeel: teken bij het kruisje!

Anoniem

22 mei 2012

Wie zonder zonde is gooie de eerste steen. Menzis is zelf al meer dan een jaar bezig om beleid te bepalen over eerstelijnsdiagnostiek. totdat ze dat beleid bepaald hebben weigeren ze elke vorm van contractering van nieuwe toetreders (ook al zouden die het goedkoper kunnen). Dat is ook "laat in actie komen".

ANH Jansen

24 mei 2012

Vita Valley hield een congres en samenvatting spreekt voor zichzelf.

Gezonde mensen even duur

23 mei 2012

Een gezonde leefstijl leidt niet tot lagere zorguitgaven. Dat zegt bijzonder hoogleraar gezondheidseconomie Johan Polder. “Via leefstijl besparen op de zorguitgaven is een illusie. Het is merkwaardig dat we bij preventie het debat voeren dat het geld moet opleveren. Preventie levert gezondheid op,” aldus Polder dinsdag tijdens het congres “Vitale Toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg” dat georganiseerd is door innovatienetwerk VitaValley en Zorgvisie.

Omdat gezonde mensen langer leven, maken zij per saldo net zoveel gebruik van de gezondheidszorg als ongezonde mensen die eerder sterven. Polder is een van de auteurs van het boek “Een vitale toekomst, onze gezondheidszorg in 2040.” In het boek proberen 30 wetenschappers een antwoord te vinden op de vraag hoe de zorg georganiseerd en betaald moet worden als mensen steeds ouder worden. De levensverwachting in Nederland stijgt snel. Het lijkt erop dat per week de levensverwachting met ongeveer een weekend wordt verlengd. Dit kan betekenen dat de helft van de meisjes die sinds 2000 in welvarende landen geboren zijn, haar honderdste verjaardag zal vieren. Het eerste exemplaar is gisteren aangeboden aan SER-kroonlid Hans Kamps omdat de SER momenteel een advies voorbereidt over de houdbaarheid van de zorg.

Ab Klink
Ab Klink, voorzitter van de raad van toezicht van VitaValley is kritisch over de traditionele aanpak van de stijgende zorguitgaven. “Met budgetteren houd je de zorgkosten een paar jaar in de hand, daarna krijg je een inhaaleffect. Bij een algemeen eigen risico werp je een drempel op en dat leidt tot het mijden van zorg en uiteindelijke hoge medische kosten. Ongebreidelde concurrentie leidt tot hogere productiviteit maar ook tot hogere volumes en hogere zorguitgaven,” aldus Klink dinsdag. Een risico van budgetteren in tijden van vergrijzing is bovendien dat in een markt waarin personeel schaarser wordt de loonkosten in de zorg lager komen te liggen dan in het bedrijfsleven. Met als gevolg een uittocht van personeel uit de zorg.

Betaalbaar
Om de zorg betaalbaar te houden, moet volgens hem meer gekeken worden naar de relatie patiënt-professional. Professionals kunnen elkaar spiegelinformatie geven over de beste behandeling en meer overleggen met patiënten. De financiering moet worden niet langer worden afgestemd op volume. “Als je in de financiering differentieert naar het type zorgvraag ben je dichter bij een oplossing dan via budgetteren of ongebreidelde competitie,” aldus Klink. (Zorgvisie-Eric Bassant)


ce jansen

27 mei 2012

v Boxtel heeft helemaal gelijk alleen de boodschap is onprettig en daarm willen mensen het niet horen.

De explosief stijgende AWBZ kosten moeten door steeds minder mensen betaald worden. Hier is geen discussie over mogelijk, het is logica!

Top