ACTUEEL

Arrestant in politiecel vaker chronisch ziek

Arrestanten in de politiecel hebben ruim anderhalf keer zo vaak een chronische ziekte als de algemene bevolking. Dat blijkt uit een publicatie van onderzoekers van de GGD-Amsterdam en het NIVEL in het Journal of Forensic and Legal Medicine.

Chronische klachten

Arrestanten blijken vaker chronische longziekten en gewrichtsklachten, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten te hebben dan de algemene bevolking. Dit sluit aan bij eerder onderzoek in gevangenissen, waaruit blijkt dat ook gevangenen een groter risico hebben op deze ziekten. In de politiecel wordt bovendien vaker een beroep gedaan op een arts vanwege hiv of aids dan in de huisartsenpraktijk.

Onderzoek

Het onderzoek richt zich op de lichamelijke gezondheid van arrestanten. Voor de vergelijking met de huisartsenpraktijk is de informatie over 3232 arrestanten afgezet tegen gegevens uit de huisartspraktijken van het Landelijke Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH). Daarnaast zijn interviews afgenomen bij 264 arrestanten in politiecellen in Amsterdam. De arrestanten bleken vooral jonge, laag opgeleide mannen, vaak zonder werk, alleenstaand en van niet-westerse origine. Veel van hen zijn ondervoed, roken, gebruiken drugs of overmatig alcohol. Onderzoek onder arrestanten in Londen levert een vergelijkbaar beeld op.

Zorggebruik

Arrestanten in politiecellen hebben niet alleen meer en andere ziektes dan de algemene bevolking, ze verschillen ook in hun zorggebruik. In het jaar voor arrestatie bezoeken ze minder vaak een huisarts, 28 procent heeft zelfs geen huisarts. Terwijl de huisarts juist een centrale rol kan spelen in preventie, de behandeling van chronische ziekten en verwijzingen, aldus de onderzoekers.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top