ACTUEEL

Winter wil niet verder met zakenpartners MC Groep

Winter wil niet verder met zakenpartners MC Groep

Binnen de top van zorgonderneming MC Groep zijn de onderlinge verhoudingen bekoeld. Dat blijkt uit een uitspraak van de Ondernemingskamer afgelopen april.

Loek Winter, voorzitter van de raad van bestuur, en Dirk Brouwer, toezichthouder maar onlangs afgetreden als voorzitter van de raad van toezicht, liggen al een poos met elkaar in de clinch op zakelijk gebied. "Het betreft een zakelijk geschil. De onderlinge verhoudingen zijn prima", zegt Loek Winter over het conflict.

Zakelijk geschil

Eind 2010 schreef Winter in een email aan Brouwer dat zijn inbreng minimaal was en hij geen toegevoegde waarde had. Winter zei "de huidige activiteiten van de MC groep zijnde de exploitatie van de St IJsselmeerziekenhuizen te zien als een eindstation voor ons gemeenschappelijk bedrijf" en dat hij zich vrij voelde met andere rechtspersonen activiteiten te ontwikkelen in de ziekenhuissector. Brouwer heeft hiertegen bezwaar gemaakt.

De partners van Sequoia, De Boer en Brouwer, zijn onderling in constructief overleg om tot duurzame afspraken te komen. Daarnaast zijn er ook constructieve gesprekken gaande met Sequoia en Winter om te komen tot duurzame afspraken, laat Winter weten.

Toekomstige projecten

Brouwer is indirect aandeelhouder en ultimate beneficial owner van Sequoia, een partij waarmee Loek Winter destijds de IJsselmeerziekenhuizen heeft overgenomen. Winter: "Hij wil in nieuwe projecten meedoen in de toekomst en dat is wat mij betreft uitgesloten." Volgens Winter staat het zakelijke conflict geheel los van los van het ziekenhuis en de gang van zaken daar. “De stichting IJsselmeerziekenhuizen, dit is het ziekenhuis, heeft niets te maken met deze discussie”, aldus Winter.

Geen beoogde overnames

Geluiden in andere media dat er een vertrouwensbreuk de top van de MC Groep vleugellam heeft gemaakt, verwijst Winter naar het rijk der fabelen. Dat de MC Groep een aantal beoogde overnames niet heeft kunnen doen is "pertinente onzin" volgens Winter. "Er zijn geen kandidaten geweest."

De ondernemingskamer beveelt een onderzoek aan naar het beleid en de gang van zaken van de besloten vennootschappen van de aandeelhouders/investeerders in MC Groep.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Medisch Contact

24 mei 2012

Winter stelt hier dat het gebrek aan overnamekandidaten de reden is dat MC Groep geen aankopen deed. Dat is onzin. Uit de stukken is duidelijk dat MC Groep bij een aantal overnamekandidaten is langsgeweest, en zich daarbij ook richtte op ggz-instellingen. Brouwer eiste bovendien dat de overname van Zonnehuizen niet via Winter maar via MC Groep zou verlopen.

Anoniem

25 mei 2012

Frommel constructies om geld te verdienen en regelgeving te omzeilen leiden tot rommel producten en rotzooi.
Het is natuurlijk typisch nederlands om te roepen "we hebben een zakelijk geschil, maar persoonlijk gaat het prima". Het is gewoon een ordinaire ruzie die gaat over macht en geld.
Winter heeft een historie van dergelijk conflicten.
En natuurlijk heeft Medisch Contact gelijk, overal waar er financiele problemen waren hebben ze hun neuzen laten zien en vol bravoure gesproken over hun wens om over te nemen.
Veel gebral en weinig wol zou ik zeggen. De vergelijking met Saab en DSB is hier wel op zijn plaats.

Jacobs

28 november 2012

Helaas moet geconstateerd worden dat Prof.Dr.Drs.Winter weinig verstand heeft van zorgondernemerschap. Op zijn site valt de reden te lezen: 'ik wil de grootste worden'.
Zijn megalomane instelling leidde ertoe dat hij zelfs zover ging direct collega artsen te bedreigen. Uit direkte bron weet ik hoe hij een oogats heeft bedreigd met de woorden:'ik maak je kapot' toen deze aangaf niet langer in het MCGroep verband te willen werken. Dat heeft vermoedelijk geleid tot zakelijk verschil van inzicht binnen de financierders groep. Bovendien lag er nog de affaire Dr.Sanders. Deze anesthesioloog was medeoprichter van de Jan van Goyen kliniek en is zodanig bewerkt door Loek Winter dat hij suïcide heeft gepleegd. Al met al hangt er een waas van bedrog, list, geweld, machtsmisbruik en financiële onbetrouwbaarheid rond deze zorgmanager waardoor hij de hele private sector die nu net in opkomst is grote schade berokkent.

De kans dat de professor en zijn imperium zelf het slachtoffer wordt van overname is nu niet denkbeeldig meer ondanks Winters uitspraak: 'Ik ben niet van plan mijn eigendom in de zorg ooit te verkopen. Ik ga met mijn ziekenhuizen mijn kist in'.

Bovendien heeft de heer Winter vrijwel de hele urologische wereld over zich heen gekregen door te verklaren dat de aanschaf van Da Vinci robots weggeooid geld is. De apparaten kosten 1,5 miljoen per stuk. In een TV uitzending met Mw.Polak vergeleek Winter de aanschaf van meerdere apparaten met het het vervoer van een kratje bier met een vrachtwagen.
Het is triest te zien hoe een begaafde rontgenoloog zich begeeft op het pas van het vrije ondernemerschap en daarmee de fout maakt zich niet te bemoeien met de dagelijkse gang van zaken in zijn klinieken. De managers waar hij zo een hekel aan zegt te hebben in de ziekenhuizen doen precies datgene wat meneer Winter de reguliere zorg verwijt met de dramatische konsekwentie dat de specialisten met de hoogste omzet zich nu massaal van hem afkeren. Dat is het zakelijke conflict.

Top