ACTUEEL

Kentalis en GGD slaan handen ineen

Kentalis en GGD Hart voor Brabant gaan nauw samen werken op het gebied van de taalontwikkeling van kinderen. De twee partijen hebben in een intentieovereenkomst vastgelegd gebruik te gaan maken van elkaars expertise en middelen.

De samenwerking met Kentalis maakt het mogelijk dat op elk moment als een kind in zijn spraak- of taalontwikkeling achterblijft, de GGD-jeugdarts of -jeugdverpleegkundige een beroep kan doen op Kentalis. Als het nodig is kunnen ouders rekenen op een bezoek van de jeugdverpleegkundige. Zij laat in twee huisbezoeken zien hoe ouders de ontwikkeling van spreken en taal van hun kind kunnen stimuleren. Bij onvoldoende vooruitgang wordt door verschillende deskundigen van Kentalis op het gebied van gehoor- en taalontwikkeling, verder onderzoek gedaan.   

Beleid

Met het aanhalen van de samenwerking willen Kentalis en GGD Hart van Brabant ook inspelen op beleidsmatige ontwikkelingen op het terrein van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Wet zorg voor jeugd en het passend onderwijs.

Achterstand

Naar schatting heeft 5 procent van alle kinderen van 0 tot en met 6 jaar problemen met spraak en taalontwikkeling. Achterstand in deze ontwikkeling leidt soms tot hardnekkige taal- en leerstoornissen en kan ook de sociaal-emotionele ontwikkeling negatief beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om deze problemen bij kinderen zo vroeg mogelijk te signaleren en te behandelen. De samenwerkingsovereenkomst helpt om de bestaande samenwerking verder uit te bouwen.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Koolen-Goossens

29 mei 2012

Zeker prima initiatief van 2 goede zorgaanbieders. Ik vraag me wel af waarom op veel plaatsen de belangrijke taak van preventie van spraak-taalstoornissen door preventieve logopedisten wegbezuinigd is. Een heel netwerk van preventie via screening op CB en school en daarnaast curatie in eerstelijn is wegbezuinigd terwijl elders gelden te over zijn voor tegengaan taalachterstanden.
Hopelijk zal niet blijken dat nieuwe initiatieven meer gaan kosten. Zorg dichtbij via preventieve logopedie/ screening en eerstelijn was ook goed geregeld via korte lijnen.

Zirkzee, eerstelijns logopedist

12 juni 2012

Dit bericht roept bij mij veel vragen op.
Heeft de jeugdverpleegkundige de kennis en ervaring om de spraak en taal in twee huisbezoeken te stimuleren?
Wie bepaalt wat de vooruitgang is over een bepaalde periode?
Welke discipline heeft daar binnen de GGD de kennis en vaardigheden voor?
Hoe staat het met de keuzevrijheid voor ouders, als geadviseerd wordt de spraak- en of taalontwikkeling bij hun kind te laten onderzoeken? Nu lijkt het net of Kentalis de enige aanbieder van spraak- en of taalonderzoek is.

Logopedisten zijn HBO'ers die opgeleid zijn om onderzoek af te nemen, te behandeling en ouders te begeleiden bij spraak- taal- en communicatieproblematiek.

Ouders kunnen nu al op elk moment met hun zorgen en vragen voor deze problematiek terecht bij elke eerstelijns logopedist in de wijk of gemeente.

Schuurbiers, logopedist eerste lijn en MSEN

13 juni 2012

Ook ik zet vraagtekens bij dit initiatief.
De rol van de jeugdverpleegkundige die diagnostiek pleegt en eveneens "als het nodig is" in twee huisbezoeken ouders laat zien hoe ze de spraak- en taalontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren, is op z'n minst onduidelijk. Tot hoever strekt de deskundigheid van de verpleegkundige als het gaat om spraak- en taalontwikkeling?
De logopedist is bij uitstek de specialist op dit gebied maar komt in bovenstaand verhaal niet voor.

De logopedist heeft een gedegen (4-jarige) kennisopleiding gehad en ervaring opgedaan en is bij uitstek degene die spraak-/taalproblemen en spraak-/ taalstoornissen kan opsporen en behandelen.

De logopedist weet als geen ander dat het vroegtijdig signaleren inderdaad heel belangrijk is om later grote problemen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de schoolse ontwikkeling (lezen en schrijven!) te voorkomen.

De logopedist heeft de expertise op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling en zoekt de samenwerking met ouders, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, arts enz. in het belang van de communicatieve ontwikkeling van het kind.

De GGD en het Centrum voor Jeugd en Gezin kan deze expertise in elke wijk en gemeente vinden..

Top