ACTUEEL

Verpleegkundigen en apothekers slaan handen ineen

Om het voorschrijven door verpleegkundig specialisten en groepen gespecialiseerd verpleegkundigen in goede banen te leiden, hebben beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) op op 23 mei een convenant getekend.

V&VN, de KNMP en de NVZA beogen een gezamenlijke inzet voor veilig, verantwoord en doelmatig geneesmiddelengebruik om zo de medicatieveiligheid te optimaliseren. Zij willen zoveel mogelijk gezamenlijke activiteiten ontplooien om hun achterban goed te informeren en te ondersteunen met praktische handvatten. De partijen hebben intensieve samenwerking van voorschrijvende verpleegkundigen en apothekers op landelijk, lokaal en op individueel niveau voor ogen, in alle sectoren in de zorgketen.

Verpleegkundig specialisten

Verpleegkundig specialisten hebben sinds 1 januari 2012 voorschrijfbevoegdheid. Voor groepen van gespecialiseerd verpleegkundigen die onder de Ministeriële regeling vallen volgt deze bevoegdheid later in 2012.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top