ACTUEEL

‘Zorg voor militairen staat onder druk’

Vakbond voor militairen AFMP slaat alarm over de gezondheidszorg van het ministerie van Defensie. Door bezuinigingen op militaire gezondheidscentra komt de medische zorg voor soldaten steeds verder onder druk te staan.

Militairen zijn in principe aangewezen op de eigen zorgvoorzieningen van defensie. Door de bezuinigingen op defensie staan deze voorzieningen onder druk. Tezelfdertijd is de verstrekking van verwijskaarten naar civiele artsen en tandartsen drastisch aangescherpt. Dit alles gaat bovendien gepaard met slechte toegankelijkheid en grote reisafstanden.

Beraad

Vakbond AFMP zegt een stortvloed aan klachten over de falende medische zorg te hebben ontvangen. De Centrale Klachten Commissie van defensie heeft vanwege het grote aantal klagers besloten om de klachten niet meer direct te behandelen, maar zich eerst te beraden op de ontstane situatie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top