ACTUEEL

‘Levensverwachting armen stijgt door voorrang’

Mensen met een laag inkomen moeten gemakkelijker terecht kunnen bij een huisarts. Ook zouden ze voorrang moeten krijgen bij het opknappen van hun woning. Volgens de Raad voor de Volksgezondheid (RVZ), de Onderwijsraad en de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) worden zij dan net zo gezond als veelverdieners. De adviesorganisaties doen deze aanbeveling aan het kabinet in een advies, meldt het AD.

Hoger opgeleiden leven gezonder

De overheid moet zwakkeren voorrang geven om de levensverwachting van Nederlanders te verlengen. De adviesorganen hebben uitgezocht hoe de gezondheidsachterstand van mensen uit sociaal-economisch lagere klasse kan worden ingehaald. Mensen met alleen een lagere schoolopleiding leven gemiddeld zes tot zeven jaar korter dan hoger opgeleiden. Sinds de jaren zeventig is het verschil groter geworden, omdat hoger opgeleiden in het algemeen gezonder eten, minder roken en meer bewegen. Een derde tot de helft van de ziektegevallen in Nederland komt door roken, alcoholgebruik, ongezond eten, te weinig bewegen en luchtverontreiniging. Andere vermijdbare oorzaken zijn volgens de adviesorganen onveiligheid in het verkeer, ongezonde arbeidsomstandigheden en slechte huisvesting.

Gezondheidsbeleid in regeerakkoord

De adviesorganisaties pleiten voor het vastleggen van een nieuw gezondheidsbeleid in het regeerakkoord. Volgens hen zou de minister van Volksgezondheid in het nieuwe kabinet de bevoegdheid en de financiële middelen moeten krijgen om dwars door alle ministeries heen projecten op te zetten die de gezondheid van burgers bevorderen. Zonodig moet hiervoor een speciale afdeling worden opgericht bij het ministerie van Volksgezondheid. Het huidige kabinet moet nu al onderzoeken welke projecten succesvol zijn in het gezond maken en houden van mensen.

Maatregelen voor hogere levensverwachting

De overheid moet volgens de adviesorganisaties op een bredere manier aan de gezondheid van Nederlanders werken. Hierbij denken zij aan het verlenen van voorrang bij woningrenovaties aan inwoners van arme wijken. Daarnaast moeten in die wijken meer huisartsen en wijkverpleegsters komen. Ook ziekenhuizen moeten zich extra inzetten voor mensen uit deze wijken. Verder staat in het advies dat anti-rookcampagnes zich specifiek moeten richten op laagopgeleiden en de verkoop van breezers in snackbars en supermarkten mag niet in de buurt van scholen. De overheid moet gymles in het middelbaar beroepsonderwijs verplichten en gemeenten moeten zorgen voor goede fietsroutes. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top