Finance

‘Verdeelsystematiek geld jeugdzorg deugt niet’

Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden willen een andere verdeelsystematiek van het geld voor de jeugdzorg over de provincies en de grootstedelijke regio’s. Vooral bij jongeren in de grote steden komt  stapeling van problematiek voor. Hier is meer aandacht voor nodig. Dit schijven de regio’s in een brief aan de Tweede Kamer.

SCP negeert probleemcumulatie

Dinsdag bespreekt de Tweede Kamer de nieuwe financiële verdeling in de jeugdzorg. Volgens de briefschrijvers voldoet het ontwerp van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) niet. Binnenlands Bestuur meldt dat de briefschrijvers vinden dat ‘probleemcumulatie’ genegeerd is in het plan. “In grote steden komt het vaker voor dan elders dat binnen een gezin meerdere problemen spelen: schulden, psychische problemen van ouders en drankmisbruik. De kans dat een jongere jeugdzorg nodig heeft, neemt namelijk exponentieel toe als er sprake is van zo’n opstapeling van problemen.” Dit kan volgens de regio’s een toename van de wachtlijsten, het aantal kinderen dat geen zorg meer krijgt en het aantal uithuisplaatsingen veroorzaken.

‘Rouvoet draait jeugdzorg de nek om’

SP-kamerlid Marianne Langkamp betwijfelt tevens de verdeling. Ze wil de nieuwe manier van financiering met tenminste een jaar uitstellen. Zij vraagt daarnaast aandacht voor de marktwerking in de jeugdzorg. Volgens de SP staat het belang van het kind straks niet meer voorop, maar de prijs. Langkamp: “Minister Rouvoet is van plan om de jeugdzorg de nek om te draaien door er marktwerking te introduceren.”

Daling wachtenden valt tegen

Rouvoet liet de Kamer vorige weten dat de wachtlijsten een lichte daling van het aantal wachtenden laten zien. Het gaat om een daling van zeshonderd wachtenden over de afgelopen drie maanden. In een aantal regio’s stijgt het aantal wachtenden juist. Rouvoet heeft extra overleg met de provincies gepland om te spreken over de, te lichte, daling.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top