ACTUEEL

'Geen tussentijdse overstap kleine zorgpolis'

Het zou niet langer mogelijk moeten zijn dat mensen met kleine zorgverzekeringen die dagelijks of maandelijks opzegbaar zijn, tussentijds overstappen naar een uitgebreidere zorgpolis als ze plotseling meer zorg nodig hebben.

Die ruimte ondermijnt de solidariteit in het systeem waarbij zorgverzekeraars gecompenseerd worden die relatief veel ongezonde verzekerden hebben. Zij moeten immers iedereen voor de basisverzekering accepteren en mogen geen onderscheid maken bij de zorgpremie.

Risicoverevening

Als iemand met weinig zorgbehoefte tussentijds kan overstappen als hij wel meer zorg nodig heeft, kan het risico worden afgewenteld op collega-verzekeraars. Dat concludeert een commissie onder leiding van Henk Don die op verzoek van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) de zogenoemde risicoverevening in de zorg heeft bekeken. De commissie vindt het ook onwenselijk dat verzekeraars voordelige polissen aanbieden aan groepen verzekerden die relatief weinig kosten opleveren, zoals studenten en hoogopgeleiden.

Risicoselectie

De commissie concludeert dat er voldoende informatie beschikbaar is over welke groepen verzekerden veel kosten opleveren en welke weinig, maar dat zorgverzekeraars hier vrijwel niets mee doen. Maar het gevaar van risicoselectie blijft, zo waarschuwt Don. Een betere compensatie van de gezondheidsverschillen is volgens hem dan ook nodig. "Om ondermijning van de solidariteit in het zorgstelsel te voorkomen, is een voortdurende monitoring en bijstelling van de risicoverevening noodzakelijk", aldus Don. (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

7 juni 2012

"Om ondermijning van de solidariteit in het zorgstelsel te voorkomen, is een voortdurende monitoring en bijstelling van de risicoverevening noodzakelijk" stelt Don.

Dat hebben we nu al duizend keer gehoord. Bedoelt Don eigenlijk dat de huidige monitoring en bijstelling onvoldoende prioriteit heeft?

Anoniem

7 juni 2012

Wacht even, is dat dezelfe Don die baas is van onze mededingingsautoriteit? Die hoort te zeggen dat solidariteit een taak van de staat is die nietop private partijen mag worden afgewenteld? Die hoort te zeggen dat voor een goede concurrentie alle polissen per dag opzegbaar moeten zijn? Die hoort te pleiten voor een goede risico-selectie waarbij het aan de staat is om middels uitkeringen in te grijpen als men van mening is dat dat in individuele gevallen tot onbillijke uitkomsten zou leiden? Die henk Don?

Top