ACTUEEL

Eerste zorg-cao voor Saba en Sint Eustatius

Werkgevers- en werknemerspartijen van de care and cure sector op Saba en St. Eustatius hebben woensdag voor het eerst in de geschiedenis van deze eilanden een zorgcao-akkoord bereikt.

Saba en St. Eustatius zijn sinds 10 oktober 2010 met Bonaire bijzondere gemeenten van Nederland en vormen samen Caribisch Nederland. Hierdoor is de organisatie van de gezondheidszorg op deze eilanden aan het veranderen. Dit vormde de aanleiding om een zorg-cao tot stand te brengen.

Cao

De cao, waarin afspraken staan over onder andere vergoedingen, uren, overwerk en bereikbaarheidstoeslag, is per 1 januari 2012 van kracht. Opmerkelijk in dit proces is de totstandkoming van een gemeenschappelijk salarisgebouw. Zowel Saba als St. Eustatius hebben hun salarissen geharmoniseerd met die van Fundashon Mariadal, de care and cure van Bonaire. Noemenswaardig is dat deze cao voor vier verschillende zorgorganisaties in twee verschillende sectoren tot stand is gekomen.

Het vervolg bestaat uit het opstellen van een sociaal statuut, waarin de uitgangspunten voor het HR-beleid zullen worden opgenomen.

Partijen

De betrokken partijen vanuit de ziekenhuizen waren: Saba Health Care Foundation en Sint Eustatius Health Care Foundation. Vanuit de ouderenzorg waren Benevolent Foundation Saba betrokken, als werknemersbonden Auxiliary Home Sint Eustatius en Windward Islands Health Care Union Association (WIHCUA) en vanuit de ondersteuning: FWG Advies, Utrecht. FWG Advies is strategisch HR-adviesbureau in de zorg en sinds 2005 actief op de Nederlandse Antillen op het gebied van onder andere functie- en salarisgebouwen en cao’s.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top