ACTUEEL

KNMG, NPCF en ZN zetten in op eHealth

KNMG, NPCF en ZN hebben samen afspraken vastgelegd om vaart te maken met het gebruik van online toepassingen in de zorg. De afspraken tussen patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars zijn vastgelegd in de Nationale Implementatie Agenda (NIA) eHealth. Het document is donderdag overhandigd aan demissionair minister Edith Schippers.

De NIA sluit aan bij de brief over eHealth die Schippers diezelfde donderdag naar de Tweede Kamer zou sturen. eHealth biedt patiënten en artsen de mogelijkheid om via de computer diagnoses te stellen, uitslagen te communiceren en informatie uit te wisselen.

De drie speerpunten van de Nationale Implementatie Agenda (NIA) eHealth zijn bewustwording van de mogelijkheden die eHealth biedt, het uitbreiden van verantwoord gebruik van eHealth-toepassingen in de dagelijkse zorgpraktijk en het doorontwikkelen van eHealth.

Ontwikkeling eHealth

Artsenkoepel KNMG, patiëntenfederatie NPCF en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben in de NIA-agenda afspraken vastgelegd om de verdere ontwikkeling van eHealth te stimuleren. Dat is van belang omdat eHealth bijdraagt aan betaalbare, toegankelijke zorg van hoge kwaliteit en meer eigen regie voor patiënten. eHealth wordt ingezet ter vervanging, vereenvoudiging en verbetering van bestaande zorg en niet als toevoeging van extra zorg. De agenda biedt bovendien een goede leidraad voor andere organisaties in het zorgveld om op aan te haken.

Taakverdeling

Zorgverzekeraars gaan ervoor zorgen dat de eHealth-toepassingen deel uit gaan maken van het contracteerbeleid met zorgverleners. Zij benoemen daarin welke zorgtoepassingen hierdoor geheel of deels vervangen worden. De medische professionals nemen de eHealth toepassingen daadwerkelijk op in hun daarvoor aangepaste richtlijnen en protocollen. De patiënten- en cliëntenorganisaties bevorderen de acceptatie van eHealth. Zij maken afspraken dat de patiënt als gebruiker ook echt wordt betrokken bij ontwikkeling en uitvoering. Ook monitoren ze de ervaringen van patiënten met eHealth en brengen deze in als input voor de professionele zorgstandaarden en de zorginkoop.

Zelfmanagement

Toepassing van e-Health bij chronische ziektes als astma, diabetes, hartfalen en depressie levert een directe besparing van circa 110 miljoen euro op. Dit becijfert onderzoeksbureau APE in een studie naar e-Health en zelfmanagement. Daarnaast kan de maatschappelijke winst als gevolg van hogere arbeidsproductiviteit, korter ziekteverzuim en daarmee hogere arbeidsdeelname en een lager beroep op uitkeringen, oplopen tot circa 1 miljard euro.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

KUZpTpQqHdXT

4 augustus 2012

Ok, we got Iggy and now we'll get McGuinty. This really shloud be much easier. BLY got it done and will get it done again. However, too bad the Ontario Conservatives turned the other way when Howard Galganov showed interest in running for their party. IMO, Howard is a Rob Ford on steroids. By that I mean he's highly intelligent, loaded with factual knowledge, tremendous passion, and the exceptional courage to put it all out there. IMO, he would have made a very significant difference (impact) in this election. A doer, he is. Too bad, really.Interesting CFRA poll: CFRA Soundoff Prime Minister Harper recently observed at an event hosted by Toronto Mayor Rob Ford there could soon be a Conservative Hat Trick. That is, IF the Ontario Conservatives win the Oct 6 provincial election it would be their 3rd straight victory federally, municipally (in Toronto) and provincially. (Please vote first. To comment, email ) 1. That would be great. It would go a long way to correcting some of the excesses of the Liberal governments in the three jurisdictions 88.9% 2. It would be a bad thing. Together they will defund and damage social and cultural programs and services 10.3% 3. Other 0.70%cfra.com

Top