ACTUEEL

BTN herbenoemt bestuurder Jan Verschuren

Jan Verschuren is in de ledenvergadering van 5 juni herbenoemd als bestuurder van Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) voor een periode van drie jaar.

Doelstelling van Verschuren is om BTN de komende jaren nog nadrukkelijker te profileren als de brancheorganisatie voor de extramurale (kraam)zorg en voor de innovatieve zorgorganisaties. Daarnaast geeft hij aan dat de gekozen sectiestructuur van BTN nog meer zal bijdragen aan een maximale behartiging van de wensen en uitgangspunten van de leden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top