ACTUEEL

Regieraad Kwaliteit van Zorg geïnstalleerd

Het ministerie van VWS heeft de leden van de Regieraad Kwaliteit van Zorg bekend gemaakt. Vanaf 1 april is Pieter Vierhout voorzitter van de raad. De raad is aangevuld met zes andere leden, waaronder Chiel Bos als vice-voorzitter.

Impuls aan kwaliteitscriteria

De Regieraad Kwaliteit en Zorg moet een impuls geven aan het vaststellen van kwaliteitscriteria in de zorg. Chiel Bos geeft aan dat initiatieven omtrent richtlijnen, protocollen en indicatoren verspreid zijn over onder meer de Inspectie voor de Gezondheidszorg, ziekenhuizen en AWBZ-instellingen. Het doel van de raad is deze activiteiten te concentreren. Volgens Bos gaat het om regie op alle bewegingen over kwaliteit, richtlijnen, knelpunten en mogelijkheden, zowel cure als care. De regieraad brengt advies uit aan minister Klink.

Verspreiding best practices blijft achter

Volgens minister Klink zal de zorgvrager steeds meer centraal staan en transparantie  over de prestaties van de zorgverleners eisen. De regieraad moet zorgen voor meer structuur en aansturing in het ontwikkelen en implementeren van richtlijnen. Bos noemt als voorbeeld best practices in ziekenhuizen. Traditiegetrouw verloopt de de verspreiding van  traag. De regieraad zal onderzoeken wat hier de oorzaak van is. Een knelpuntenanalyse moet  het gebruik van richtlijnen stimuleren. In overleg met alle betrokken partijen benoemt de regieraad concretethema’s waarvan de ontwikkeling, dan wel de implementatie, van richtlijnen aandacht vereist.

Ondersteuning door ZonMw

ZonMw biedt de regieraad organisatorische ondersteuning. ZonMw heeft een apart bureau ingesteld met mensen die fulltime voor de regieraad aan de slag gaan. Bos zegt dat het om een meerjarenplan gaat, waarbij de regieraad al werkende de precieze invulling van de taak zal bepalen.

Leden van de regieraad

De regieraad bestaat uit zeven personen, te weten Pieter Vierhout, oud-voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten, Chiel Bos, voormalig directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland, Olenka van Ardenne, gezondheidsjuriste,  Erik Buskens, professor medische technologie  aan de Rijksuniversiteit Groningen, Thea Poortenaar, voormalig bestuursvoorzitter GGD Nederland, Janneke van Vliet, voormalig bestuurslid Vlietland Ziekenhuis en Jos Werner, senator Eerste Kamer voor het CDA.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

van Leeuwarden

22 mei 2009

Een prima initiatief.

Echter de verantwoordelijkheid van de minister VWS is meer dan alleen maar een "medische" invalshoek van de gezondheiszorg. Waar blijft de kwalitatieve inbreng in het geheel van bijvoorbeeld de Thuiszorg en de Ondersteuning voor mensen met een beperking?

Jammer, een gemiste kans !!

Top