ACTUEEL

‘Minister moet ziekenhuizen niet generiek korten’

‘Minister moet ziekenhuizen niet generiek korten’

De commissie Baarsma adviseert om ziekenhuizen niet generiek te korten wanneer de sector meer uitgeeft dan in het Budgettair Kader Zorg (BKZ) is vastgelegd. Wel noemt de commissie dit macro beheersinstrument nadrukkelijk een ultimum remedium. Betere kostenbeheersing aan de voorkant van het contracteerproces is volgens de commissie sterk te prefereren kortingen achteraf.

Het zogeheten macro beheersinstrument is één van de meest omstreden onderdelen van het hoofdlijnenakkoord dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen vorig jaar hebben gesloten. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over een beperking van de uitgavengroei in de curatieve sector. Deze mogen met maximaal 2,5 procent per jaar stijgen. 

Stok

Als stok achter de deur wil demissionair minister Schippers de mogelijkheid hebben om eventuele overschrijdingen bij de ziekenhuizen terug te halen. Vooralsnog denkt ze daarbij aan een generieke korting, die door alle ziekenhuizen naar rato van hun marktaandeel moet worden opgebracht. Volgens critici zet een dergelijk instrument ziekenhuizen op perverse wijze aan tot het vergroten van hun productie, aangezien ook ziekenhuizen die binnen de 2,5 procent omzetgroei blijven moeten meebetalen aan de korting. Ziekenhuizen die daarentegen fors groeien behouden zelfs na de korting een netto omzetgroei.  

Alternatief

Mede vanwege deze kritiek heeft Schippers een commissie onder leiding van hoogleraar economie Barbara Baarsma gevraagd om onderzoek te doen naar een alternatief kostenbeheersinginstrument. Anders dan de minister is de commissie van oordeel dat een korting achteraf volgens het vervuiler-betaalt-principe gedifferentieerd zou moeten worden toegepast. Voorwaarde is wel dat maatschappelijke baten van dergelijk gecompliceerd instrument opwegen tegen de kosten.

Objectief

De commissie ziet uiteindelijk meer in maatregelen die leiden tot een betere kostenbeheersing vooraf. Zo adviseert de commissie om de kosten van de medisch-specialistische zorg, inclusief curatieve ggz, te laten ramen door een onafhankelijke partij, zoals het Centraal Planbureau (CPB). Een dergelijke geobjectiveerde raming moet voorkomen dat bestuurders en politici een te rooskleurig BKZ opstellen, dat later gecorrigeerd moet worden. Het kabinet zou daarnaast -bij voorkeur voor de gehele kabinetsperiode- moeten duidelijk maken hoe  het BKZ financieel wordt vertaald naar deelkaders voor medisch-specialistische zorg en curatieve ggz.

Inkooprol

De commissie bepleit daarnaast een aantal maatregelen die de inkooprol van de zorgverzekeraars moet versterken. Zo zou het systeem van risicoverevening achteraf zo snel mogelijk moeten worden afgebroken. Ook moeten verzekeraars grip krijgen op de honoraria van de medisch specialisten. Nu worden deze op grond van een vaste verdeelsleutel door de ziekenhuizen en specialisten zelf verdeeld. Hierdoor worden de mogelijkheden van zorgverzekeraars om selectief en gedifferentieerd in te kopen ernstig beperkt.

Deadline

De commissie wil daarnaast de deadline voor afronding van het contracteerproces naar voren halen. Verzekeraars zouden verplicht moeten worden om zes weken voor 1 januari de contracten met zorgverleners te hebben afgesloten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kan daarmee beter beoordelen of de zorgverzekeraars niet meer hebben uitgegeven dan het BKZ toestaat.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

14 juni 2012

Het lijkt alsof Baarsma het onmogenlijke probeert te combineren (en dat was ook de opdracht), maar laten we niet te snel oordelen: The devil is in the details.

Anoniem

14 juni 2012

Laten we toch eens ophouden met de specialistensalarissen.
Ik ben zelf geen specialist, maar vind dat er in de discussie nu lang genoeg de schuld bij de salarissen van de specialisten wordt neergelegd.
Waarom moeten we zoveel management hebben, en steeds minder handen aan het bed? De salarissen van de specialisten zijn ruim lager dan die van bv advocaten of piloten, waarvoor een veel kortere opleiding nodig is.
De discussie moet veel meer gaan over de totale kosten van de zorg inclusief alle administratieve lasten, die wellicht verlaagd kunnen worden, waardoor de overhead in DOT zorgproducten kan worden verlaagd. Dat zou pas echt schelen.

Anoniem

15 juni 2012

de specialisten salarissen zijn een thema omdat ze exorbitant hoog zijn. de discussie niet voeren leidt tot gewenning van iets wat pervers is. het is eenvoudigweg niet nodig om voor 40 uur/week 2 a 3 ton (of nog meer) op jaarbasis te incasseren. een vergelijk met andere excessen is nooit een geldig excuus

Anoniem

15 juni 2012

Bij een gemiddelde dot/dbc gaat 20-25 % naar de specialist , de rest naar het ziekenhuis.
Dus ook het ziekenhuis heeft baat bij opdrijven productie.
Commissie Baarsma is in elk geval veel slimmer bezig dan de minister.

Top