ACTUEEL

VWS compenseert eigen bijdrage ggz in 2013

Mensen met een inkomen tot 110 procent van het sociaal minimum krijgen in 2013 een tegemoetkoming in de betaalde eigen bijdrage voor de behandeling in de tweedelijns GGZ. Het inkomen van de partner wordt hierbij meegerekend. Deze aanpassing van de Zorgverzekeringswet maakt deel uit van het pakket maatregelen dat de Kunduz-coalitie overeengekomen is.

Patiënten betalen 100 euro eigen bijdrage voor een kortdurende behandeling tweedelijns ggz en 200 euro als de behandeling langer dan 100 minuten duurt. De compensatie geldt alleen voor behandelingen die in 2013 zijn gestart.

Werkwijze

De werkwijze is als volgt. De zorgaanbieder declareert de afgesloten diagnose behandeling combinatie (DBC) bij de zorgverzekeraar, deze verstrekt de het burgerservicenummer en het bedrag van de betaalde eigen bijdrage voor de tweedelijns ggz aan het CAK. Het CAK stelt vervolgens vast of er sprake is van een partner. Het CAK bepaalt namelijk het partnerschap voor het Bijdragebesluit zorg en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten op basis van de regels voor partnerschap van de AWBZ.

Het CAK verstrekt de burgerservicenummers van de verzekerde en van de vastgestelde partner aan de rijksbelastingdienst. Dat betekent dat het om een ggz-cliënt of een partner kan gaan. De rijksbelastingdienst kan zodoende niet vaststellen of het verstrekte burgerservicenummer bij een cliënt voor de ggz hoort of bij een partner, waardoor privacy gewaarborgd is. De rijksbelastingdienst krijgt ook geen de beschikking over persoonsgegevens betreffende de gezondheid van verzekerden. De rijksbelastingdienst levert de bij het verstrekte burgerservicenummer horende inkomensgegevens uit de basisregistratie inkomen. De door het CAK toegekende tegemoetkomingen komen ten laste van het Zorgverzekeringfonds.

Verhoging eigen risico

Het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering wordt in 2013 met 115 euro verhoogd naar 350 euro. In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken om de lagere inkomens volledig te compenseren via de zorgtoeslag.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

vleugel

15 juni 2012

Eindelijk de juiste aanvliegroute.
Nu eens niet vanuit de niet bereidheid tot betalen/premie op zorgwekkend zorgmijdersgedrag maar vanuit de inkomenspositie van de verzekderde en geheel in lijn met het minima- en kwijtscheldingsbeleid in de WWB dat ook compenseert tot 110% van het sociaal minimum.
Lang leve gelijke behandeling van allen.

Burger Nederland

21 juni 2012

Eerst zien dan pas geloven, maar ik geloof er nu al niet in, want via het CAK loopt het ook al niet.
Overheid belooft, wij maar voorschieten, dat kan een socialeminima niet met een zware aandoening en gelijk in het begin van het jaar de volledige eigen bijdrage op hoesten. Kost dus weer incasso's, met alle gevolgen van dien. goed voor de geestelijke gezondheid.
Draai Balkenendenorm verhoging 2008 terug met 30%, dan moeten top bestuurders in de zorg ook omlaag met die percentage. Zal juichen als dat gebeurt.

Anoniem

25 juli 2012

Ik word hier alleen maar opstandig van. Waarom moeten mensen die bij het GGZ lopen een extra eigen risico betalen?? Alsof onze aandoening alleen maar psychosomatisch is. Waarom geen hartpatiënt of iemand met reuma of diabetici of een kankerpatiënt. Iemand met een psychische aandoening is wel degelijk ziek. En dat zit niet zoals men denkt alleen maar tussen je oren. Ik voel mij hierin gediscrimineerd. Ik kan mijn medicatie niet op halen bij een huisarts, daarvoor moet ik echt bij een psychater wezen. Elk kwartaal moet ik geprikt worden op mijn bloedspiegel en krijg ik een kort consult. Dit totaal vier keer per jaar. Maar wel genoeg om boven de 100 minuten te komen. Totale kosten plaatje velen malen lager als bovenstaande aandoeningen. Wat niet uitmaakt dat elke ziekte is waarvoor je niet kiest en wat je overkomt. Maar ik vind dat er niet één catogorie er uit gekozen moet worden voor een extra eigen bijdrage. Ik weet wel dat ik nu al mijn kosten als alleen staande werkende/gedeeltelijke wao moeder dit jaar al bijna nietcde kosten kan betalen en overweeg de zorg van 2013 dan maar helemaal te moeten stoppen. Wat niet wegneemt dat als ik stop met medicatie, ik echt ziek wordt en dan de gevolgen velen malen duurder zullen zijn. Maar ik heb geen keus. Ik begrijp niet dat Nederland als één grote kudde achter elkaar loopt en hier mee akkoord gaat. Ziek zijn is ziek zijn. Ongeacht welke aandoening je hebt. Het is niet over één kam te scheren. Ziek zijn is niet leuk, wil je niet, kies je niet voor en kan je ziekte ook niet uitkiezen. Ik voel mij als psychiatrisch patiënt totaal niet serieus genomen. Terwijl ik gewoon heel hard mijn best doet om in deze maatschappij mee te komen. Maar waarschijnlijk ben je als psychiatrisch patiënt gewoon gek en verzin je maar iets?? Onbegrijpelijk.

Anoniem

31 juli 2013

Net rekening ontvangen voor eigen bijdrage ggz.
Flessentrekkers zijn het.
Een gat in begroting.....? Mensen in ggz zijn de klos.
Laten ze eerst de rijken eens anpakken.
65% belasting over al die miljoenen, inkomen ministers verder aan banden.

Top