ACTUEEL

Zorgkosten stijgen met 20 miljard euro

De collectieve uitgaven aan de zorg stijgen van stijgen van 61 miljard euro in 2012 naar bijna 80 miljard euro in 2017. Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) becijferd. Om de kostengroei in de zorg onder de 3 procent te houden is een aanvullende bezuiniging van 2,5 miljard euro nodig, boven op de 4 miljard euro uit het begrotingsakkoord voor 2013.

De grootste kostenstijging zit in de Zorgverzekeringswet, waaruit ondermeer de ziekenhuiszorg wordt bekostigd. Het CPB voorziet dat de totale kosten voor de curatieve zorg zullen stijgen van 36 miljard euro dit jaar naar 49 miljard euro in 2017. Dit komt neer op een groeipercentage van 6,3 procent in 2017.

Hoofdlijnenakkoord

De CPB-cijfers roepen vragen over het hoofdlijnenakkoord dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen vorig jaar sloten over een beperkte kostengroei in de ziekenhuiszorg. Het door het CPB genoemde groeipercentage ligt ruim boven de beoogde maximale stijging van 2,5 procent van de ziekenhuiskosten uit het akkoord.  

‘Sluipende pakketuitbreiding’

De kostengroei in de curatieve zorg is volgens het CPB voor een belangrijk deel te wijten aan de “sluipende uitbreiding” van het collectief verzekerde pakket. “Jaar op jaar komen nieuwe medische technieken en geneesmiddelen op de markt die vaak beter zijn, maar ook duurder”, aldus het CPB. “En artsen zijn na de introductie van prestatiebeloning meer zorg per patiënt gaan verlenen. Ook dat kan men zien als een pakketuitbreiding. Volgens huidige wet- en regelgeving wordt deze uitbreiding van de zorgverlening (vrijwel) zonder politieke besluitvorming collectief gefinancierd.”

Grip

Bij de kostenraming voor de curatieve zorg houdt het CPB een flinke slag om de arm. In de curatieve zorg krijgen de zorgverzekeraars steeds beter grip krijgen op de zorgverlening, zo constateert het CPB. Hierdoor zou de uiteindelijke groei van de curatieve kosten lager kunnen zijn dan het CPB nu raamt.

AWBZ

De kostenstijging in de AWBZ is beduidend minder dan in de Zvw. Het CPB komt uit op totale uitgaven van 25 miljard in 2012 tegen 30 miljard in 2017. De jaarlijkse kostengroei in deze sector daalt daarmee van 5,98 procent in 2012 tot 3,7 procent in 2017. De groei van de AWBZ-uitgaven blijft volgens het CPB mede achter doordat 750 miljoen euro voor de revalidatiezorg in 2013 worden overgeheveld naar de Zvw.

Hoger eigen risico

Voor een ‘welvaartsvast’ financieel zorgarrangement mogen de collectieve zorguitgaven volgens het CPB met maximaal 2,75 procent per jaar groeien. Dit betekent volgens het CPB een extra ombuiging van 2,5 miljard euro. Deze doelstelling kan volgens het CPB bereikt worden door het eigen risico in Zvw met 500 euro per volwassene extra te verhogen. Het eigen risico zou daarmee in 2017 niet uitkomen op 435 euro maar op 935 euro. Een andere mogelijkheid is het verhogen van belastingen en zorgpremies.

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

17 juni 2012

Misschien kan de overheid flink wat terughalen bij de graaiende, zorgbestuurders die boven de Cao primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden blijken te kunnen afspreken, met allerlei goudgerande clausules in hun overeenkomst. Ongeacht of ze hun doel hebben bereikt of niet....of ze voldoende/onvoldoende gepresteerd hebben. Zelfs bij bewezen onvoldoende functioneren, vertrekken zorgbestuurders en worden bij oude bekenden uit hun studietijd in het netwerk weer net zo snel binnengehaald. "Hun kostje is weer gekocht".
Volgens mij bespaart de overheid zichzelf en de NL bevolking en werknemers een hele hoop ellende en bakken met geld als afspraken gemaakt worden voor zorgbestuurders over het maximale salaris (Cao) en de verwachte resultaten op straffe van....Bij de verzekeraars zijn de goede/slechte zorgbestuurders bekend lijkt me uit hun eigen old-boys-network...
Deze stijging van de zorgkosten hoeft niet zo schreeuwend en paniekering over de Nederlandse bevolking uitgestort te worden. Zeker als zij alleen daar niet debet aan zijn. STOP HET GROTE GRAAIEN EERST!

van Zanten

17 juni 2012

Ik kan de reactie en frustratie van @1 wel begrijpen. Naast het geld dat hier direct mee gemoeid is, is er echter nog een veel belangrijker effect en dat is dat deze 'bestuurders' vaak ook een puinhoop achterlaten door hun gebrek aan kennis. In ziekenhuizen komt steeds meer technologie terecht, zowel medische apparatuur als de bijbehorende ICT. Het is echter dramatisch gesteld met het kennisniveau bij bestuurders wat dit betekent en hoe hier efficiënt en effectief mee om moet worden gegaan.

Geen wonder dat de kosten alsmaar stijgen, leveranciers lachen zich rot want ze kunnen rekenen wat ze willen met hun vendor lock-in oplossingen. Ziekenhuizen kennen geen CTO (of zelfs een CDO) zoals elk bedrijf met deze hoeveelheid technologie dat inmiddels heeft. En als we kijken naar de manier waarop de bedrijfsprocessen uitgevoerd worden...Elk logistiek bedrijf dat werkt als een ziekenhuis was allang failliet.

Er is zelfs niet eens een CIO in de board terwijl een ziekenhuis gelijk plat ligt als de ICT het niet meer doet. IT directeuren in ziekenhuizen (en dat is echt geen CIO functie) doen doorgaans niet veel meer dan de zaak aan de praat houden en vooral niet kijken naar hoe het anders en beter moet (of samenwerken met anderen die exact hetzelfde werk doen elders).

Als we er nu eerst eens voor gaan zorgen dat er de juiste mensen in de RvB zitten en die ook in staat stellen om hun werk te doen in een strakke samenwerking met de medische staf dan komt het misschien ooit nog goed.

Anoniem

17 juni 2012

Dit is geloof ik geen verrassing. Gemakshalve wordt De Vergrijzing vaak als kostenveroorzaker nr 1 aangewezen, maar dit blijkt al langer maar een beperkt deel van de totale kostenstijging uit te maken.
Wat mij zou interesseren is een wat dieper gaande vergelijking met enkele relevante buitenlanden op dit punt. Of is Nederland uniek in die kostenstijging?
Laten we aan de hand daarvan eens vaststellen waar de kosten beteugeld kunnen worden, want de kostenstijging eenvoudig overhevelen naar de zorgconsument lijkt me niet aan de orde.
De burger heeft het immers al zwaar genoeg doordat overheden er niet in geslaagd zijn om deze te beschermen tegen de uitwassen van de ´autonome werking´ van het winstbejag bij banken.....

Bart Jaspers

17 juni 2012

Data, data, data. De zorgverzekeraars hebben álle (declaratie-)data in hun bezit, maar durven die niet te publiceren. Angst regeert helaas. Als de zorgdata gewoon eens open op ene website gezet zouden worden, kan iedereen die daar interesse in heeft, statistisch onderbouwd uitspraken doen over waar (arts, ziekenhuis, medicijn, behandelsoort etc. icm soort aandoening, geslacht patient) het goed of fout gaat. Dat kan heel eenvoudig met respect voor de patienten-privacy, door deze persoon-gerelateerde gegevens simpelweg uit de dataset te laten.

Klaar. Simpel zat. Maar geen van de zorgverzekeraars durft. Open data is snelste, beste en goedkoopste manier om de zorgkosten te beteugelen en de kwaliteit te verhogen. Google u maar eens op "open data"!

Maar ja...

Franklin

17 juni 2012

Wat is Waarheid en wat is Zorg?
Voor U, voor mij en voor ons allen geldt nog steeds: 1 + 1 = 2 . En geen 3 of 5 ! Wanneer je met elkaar spreekt over kosten, en ook hiervoor hoef je niet gestudeerd te hebben, dan zijn er aan de ene kant de inkomsten (welke) en de (te verwachten) uitgaven. Om van (voldoende) inkomsten tot (verantwoorde) uitgaven te komen, hebben we allerlei deskundigen die de overheid moeten adviseren. Bij de overheid werken, als het goed is, op dit moment deskundigen die "prognoses"kunnen maken en schrijven voor de beleidsbepalers, oftewel de politici.
Het probleem is met beleid dat de voorspelbaarheid van een juiste uitkomst, in de praktijk nooit wordt waargemaakt. (Praatjes vullen nog steeds geen gaatjes!)
Dit komt omdat een analyse van de meest gewenste situatie door deskundige ambtenaren ingegeven, al in de onderzoeksfase zo wordt gemanipuleerd door leidinggevenden omdat zij een afweging maken tussen liegen en de waarheid (wat is..) spreken in opdracht van de minister. Ambtenaren blijven meestal langer dan vier jaar zitten, ministers niet. (Politiek is niet alles, maar alles is politiek geklets.)

Even terug naar het artikel: voorspelbaarheid van onderzoeksgegevens is een farce.
"De kostengroei in de curatieve zorg is volgens het CPB voor een belangrijk deel te wijten aan de “sluipende uitbreiding” van het collectief verzekerde pakket".

Is het niet zo dat het doel van verlenen van zorg is om alle (!) burgers de beste hulp te bieden die op dit moment voorhanden is? Door het in rekening brengen van onbetaalbare zorgkosten voldoen specialisten (artsen) niet aan de Eed van Hippocrates.
De eed van Hippocrates is een eed waarin artsen zichzelf verplichten bepaalde beroepsregels te zullen handhaven.

Laten we met z'n allen van elke polittiek partij eisen, dat zij aan het eind van hun termijn worden afgerekend op wat zij hebben beloofd. Kunnen zij dit niet, dan maar niet meer (op deze partij) stemmen. En u zult zien dat er andere krachten in deze samenleving een rol gaan spelen.

Joze

18 juni 2012

Zo gek is dat toch niet dat de zorgkosten stijgen.
Wat dacht je van die torenhoge gouden handdrukken wie er gegeven worden. Nergens voor nodig, als ze een goed loon= inkomen hebben Oke. Maar als je het werk niet goed doet en je moet vertrekken dan hoef je toch geen groot geld bedrag mee te krijgen.

Anoniem

18 juni 2012

Gescheld op management lucht wellicht op, maar het is echt dom om daarmee het probleem niet onder ogen te zien.
Kostenstijging in de ziekenhuizen komt vooral door duurdere technologie en meer behandelmogelijkheden.
In de ouderenzorg is vergrijzing wel degelijk een veroorzaker van veel meer kosten. Doe kosten moeten dan ook nog door minder jongeren worden opgebracht.
Pleidooien voor beter bestuur snap ik, maar het populistisch schelden op bestuurders draagt niet bij.

F. Conijn - www.gezondezorg.org

21 juni 2012

Helaas denkt ook het CPB slecht na als het gaat om het eigen risico. Een dergelijk hoog eigen risico brengt het risico met zich mee dat patiënten de verwijsbrief naar een specialist in de la laten liggen, met grote kans op hogere zorgkosten later.

Ook treft het mensen met een zorgbehoevende chronische aandoening of handicap onevenredig zwaar. Reparaties middels zorgtoeslag en/of Compensatie Eigen Risico, zijn altijd maar gedeeltelijke reparaties, terwijl die mensen het eigen risico elk jaar kwijt zijn.

Socialer en waarschijnlijk effectiever is om redelijke eigen bijdragen te vragen voor zelfverwezen en zelfvoorgescheven zorg, zoals bezoek aan SEH, huisartsenpost en huisarts zonder terugkom- of (terug)verwijsbrief. Voorgestelde bedragen: 30, 15 en 7,50 euro. De gedachte dat eigen bijdragen teniet gedaan worden door de administratiekosten berust op een grotendeels foutieve aanname. Zie de website voor meer info (binnenkort beschikbaar).

Top