Finance

Ggz sluit matigingsakkoord met minister

Ggz sluit matigingsakkoord met minister

De kosten voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) mogen de komende jaren met maximaal 2,5 procent groeien. Met het oog hierop moet het aantal bedden in ggz-instellingen in 2020 met een derde zijn teruggebracht. Dat is minister Schippers van VWS met verschillende vertegenwoordigers van de sector overeengekomen.

Zorg dichter bij huis

Het aantal bedden kan worden gereduceerd omdat patiënten met geestelijke problemen voortaan vaker thuis worden behandeld. In het akkoord dat de minister met de sector heeft gesloten staat verder dat patiënten meer moeten doen aan preventie, zelfmanagement en hun herstel. De zorg wordt dichter rondom de patiënt georganiseerd. De huisarts zal dan ook een belangrijkere rol gaan krijgen. Ook zal in de branche minder gebruik worden gemaakt van dwang.

Bloed, zweet en tranen

De verandering in de sector gaat volgens de minister 'bloed, zweet en tranen' kosten, maar is wel hard nodig om de patiënten perspectief te bieden. Marleen Barth, voorzitter van GGZ Nederland, sloot zich daarbij aan. "We gaan de kwaliteit verbeteren en meer aansluiten bij de wensen van de patiënten. De psychiater en zijn team moeten achter het bureau vandaan komen en de zorg zo dichtbij de patiënt regelen als mogelijk", stelde zij. Omdat mensen met geestelijke problemen meer in de samenleving zullen blijven, moet volgens Barth de tolerantie 'voor mensen die soms een beetje mal doen' omhoog. Ook het landelijk platform GGZ stelt dat het goed is dat de komende tijd wat wordt gedaan aan het stigma waar veel ggz-patiënten mee te maken hebben.

Kostenbeheersing

De minister wist de handen ineen te slaan met zorgaanbieders, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen. Door de afspraken moeten de uitgaven aan geestelijke zorg worden getemperd. De afgelopen jaren kostte de geestelijke gezondheidszorg elk jaar 5 procent meer dan het jaar daarvoor. Dat moet in 2013 en 2014 maximaal 2,5 procent worden. (ANP)

5 Reacties

om een reactie achter te laten

G K Mitrasing, huisarts

18 juni 2012

En hoe garandeert men dat de eerste lijn, waaronder de huisartsen, geen “efficiencykorting”(eufemisme voor platte bezuining) krijgen wegens overschrijding BKZ krijgen door het afwentelen van zorg? Zorg wordt voor een deel gewoon afgewenteld.

D.F. van Houten huisarts

19 juni 2012

Onvoorstelbaar dat een club van directeuren en professoren een dergelijk accoord met de minister durft te sluiten over beddenreductie en kostenbeperking zonder dat degene die het werk moet gaan opkappen daarbij betrokken is. De huisarts is op geen enkele manier bij deze plannen betrokken maar wordt wel voortdurend genoemd als diegene die het werk moet gaan doen.
Ik krijg last van plaatsvervangende schaamte over zoveel domheid. Niet alleen bankdirecteuren zijn oorzaak van de huidige crisis maar ook de bestuurders in de gezondheidszorg. Tot mislukking gedoemd!

KOOPMAN P J M

19 juni 2012

Goed beleid. Voor een aantal GGz instellingen geen nieuw beleid, maar nu breed door geheel Nederland. Immers niet eerst uit de samenleving halen en daarna met moeite weer integreren is lang niet altijd noodzakelijk. Vraag is wel of er voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten ggz beschikbaar zijn om de zich uitbreidende GGz-Thuisverpleging en E-mental Health vorm te geven. De generiek opgeleide professionals zijn wel in staat om minder complexe psychische kwesties te behandelen en verplegen (HBOV), maar de ernstiger vormen vragen toch wel erkende specialisten of daartoe geprofileerden.

Dokelaar

19 juni 2012

@ D.F. van Houten huisarts

Politiek gezien wordt er vruchtbare aarde gecreëerd. Door de maatregelen vanuit de politiek te forceren verliest de psychiatrie haar autoriteit als medisch specialisme.

De psychiatrie heeft mensen jarenlang bedrogen en uitgebuit. Zogenaamd kon er niets anders dan isoleercel of platspuiten met antipsychotica en onderwijl escaleerde het aantal patiënten en antipsychotica voorschriften en steeg de prijs voor antipsychotica met factor 10x.

Eerlijke geleerden als prof. dr. Loren Mosher die psychotherapieën ontwikkelden die tot wel 90% kans op volledig herstel konden bieden bij ernstige psychose / schizofrenie zonder medicijnen of traumatische behandelingen, met minder kans op terugval, betere prestaties in het sociale leven (school / werk) en tegen een fractie van de kosten, werden verdrukt zodat ze zich genoodzaakt zagen om uit afkeer ontslag te nemen en de psychiatrie te beschuldigen van een zwendel met antipsychotica.

Hopelijk zal het akkoord ertoe leiden dat mensen met talent en goede ideeën om psychische instabiliteit / psychose effectief te verhelpen (en zelfs verder: om tot uitzonderlijke prestaties te komen in het leven), een kans krijgen.

Leys

19 juni 2012

Ontzettend sneu (beschamend?) dat zelfs Marleen Barth, voorzitter van GGZ Nederland, zich durft aan te sluiten bij 'zelfmanagement' als oplossing voor mensen met psychische problemen. Ze presteert het om dit te typeren als "kwaliteitsverbetering" en "meer aansluiten bij de wensen van de patiënten." De panacee 'zelfmanagement' als schaamlap voor de gaten in de gezondheidszorg. Dat gaat me al te ver als het gaat om 'gewone chronisch zieken' bijvoorbeeld mensen met diabetes. Voor de mensen waar GGZ Nederlandvoor staat is het een astronomische luchtbrug te ver. Op lange termijn gegarandeerd kostenverhogend met kwaliteitsverlies op de koop toe.

Top