ACTUEEL

PvdA wil transparantie rond lobby

De PvdA komt deze zomer met een voorstel om te zorgen voor meer transparantie rondom lobbypraktijken op het Binnenhof. Dat liet PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester maandagavond in Nieuwsuur weten.

Als het aan de PvdA ligt moeten ministers en staatssecretarissen straks in ieder wetsvoorstel dat ze naar de Tweede Kamer sturen een speciale paragraaf opnemen over lobbyen. Daarin moet komen te staan welke lobbyisten zijn ontvangen op het ministerie en ook met welke belangen en argumenten de lobbyisten zich hebben gemeld. Zo moet de Tweede Kamer meer inzicht krijgen in welke argumenten een bewindspersoon mee laat wegen in het besluitvormingsproces. “Wij willen niet alleen weten dát iemand langs is geweest, maar vooral: wat is er besproken, welk lobbybelang is ingebracht en is er naar geluisterd of niet?", aldus Bouwmeester in Nieuwsuur.

Regelgeving

In onder meer Engeland, de Verenigde Staten en Brussel bestaat al strengere regelgeving rond lobbypraktijken. Daar worden standaard gespreksverslagen openbaar gemaakt van gesprekken met bijvoorbeeld de tabakslobby. Onlangs publiceerde de Algemene Rekenkamer een rapport waaruit blijkt dat lobbyisten in Nederland vaak beter geïnformeerd zijn dan Kamerleden. Het rapport schetst hoe een vertegenwoordiger van de tabaksindustrie toegang had tot voormalig staatssecretaris De Jager. Die vertegenwoordiger bleek CDA-prominent Elco Brinkman te zijn.

Steun

D66, GroenLinks en de SP steunen het voorstel van de PvdA, zo meldt Nieuwsuur, al vindt de SP dat het niet ver genoeg gaat. VVD en PVV willen pas reageren als het voorstel op tafel ligt. CDA-kamerlid Ger Koopmans laat weten tegen nieuwe regelgeving te zijn. Volgens Koopmans moeten Kamerleden zich niet richten op hoe een wet tot stand komt, maar op wat er in staat.

Toegangspas

De voorzitter van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) Frans van Drimmelen zegt tegen Nieuwsuur het voorstel van de PvdA wel te steunen. Het Presidium van de Tweede Kamer werkt onder leiding van voorzitter Gerdi Verbeet ondertussen aan een register voor lobbyisten met toegang tot de Tweede Kamer. Alle namen van lobbyisten die gebruik maken van een vaste kamerpas worden vanaf september gepubliceerd op de website van de Tweede Kamer. Nu bestaat een dergelijk register nog niet.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

19 juni 2012

Prima, maar het eigenlijke probleem in alle polderoverleggen en stuurgroepen e.d. is dat de kwaliteit en middelen per belangengroep zo sterk uiteen lopen. De brancheverenigingen zijn bijzonder sterk/rijk en de patientenorganisaties weten het nieuws wel te halen maar stellen inhoudelijk zo bitter weinig voor. Ik heb in mijn leven heel wat overleggen bijgewoond, maar het gebrek aan kwaliteit bij sommige partijen leidt steeds tot een maatschappelijk slechte uitkomst. Dat wordt met dit voorstel niet aangepakt.

Top