ACTUEEL

Houdbaar zorgstelsel vraagt om fiscale herinrichting

Houdbaar zorgstelsel vraagt om fiscale herinrichting

Om het zorgstelsel betaalbaar te houden is herinrichting van het belastingstelsel noodzakelijk. Zo zouden de belastingaftrek voor de eigen woning, zorg en pensioen op elkaar moeten worden afgestemd. Dat bepleit scheidend SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan in een interview in het julinummer van Skipr magazine.

Volgens Rinnooy Kan, die op 1 september het voorzitterschap van de SER verruilt voor een leerstoel economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam,  zijn fundamentele beslissingen over de financiering van het zorgstelsel onvermijdelijk. “Binnen twee tot vijf jaar zijn de grenzen royaal in zicht van wat wij willen opbrengen aan collectieve lasten”, aldus Rinnooy Kan in Skipr magazine.  

Samenhang

Om het zorgstelsel financieel te verduurzamen pleit Rinnooy Kan voor het beter op elkaar afstemmen van verschillende fiscale aftrekposten.  “Er zijn drie grote financiële beslissingen die je in de loop van je leven neemt. Je huis, je zorg en je pensioen. Elke beslissing kent zijn eigen regime met hier en daar krachtige financiële prikkels. Raar dat we ons zo weinig gelegen hebben laten liggen aan mogelijke dwarsverbanden tussen die drie grote beslissingen. Het is op zijn minst aantrekkelijk om de belastingaftrek voor deze drie besluiten in samenhang te zien.”

Zwitserleven-gevoel

Rinnooy Kan vindt daarnaast een discussie op zijn plaats over solidariteit tussen de generaties. “Het blijft vreemd om te accepteren dat een hele generatie ouderen er door een speling van het lot beter voor staat dan anderen. Zij zijn slapend rijk geworden door stijgende huizenprijzen”, aldus Rinnooy Kan. “Als het uitkomt, besteden ze hun geld aan allerlei vrolijke vormen van consumptie, de kinderen en een flinke dosis Zwitserleven-gevoel. Maar zodra hun laatste dure jaar aanbreekt en zij verzorging of verpleging nodig hebben, houden ze de hand op bij de overheid. Dan doen ze een beroep op de generaties die na hen komen. Daar mag je op zijn minst een groot vraagteken bij zetten.”

Onderzoek

Op verzoek van demissionair minister Schippers van Volksgezondheid doet de SER momenteel onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het zorgstelsel. Het onderzoek concentreert zich op de betaalbaarheid van de zorg en de knelpunten op de arbeidsmarkt in deze sector.

16 Reacties

om een reactie achter te laten

Ses

22 juni 2012

Nee, ze moeten nog maar meer privatiseren in de zorg.
Wij hebben altijd belasting betaald over het inkomen, over alles wat wij kochten, wat wij er hebben staan.
Wij hebben een gewoon burger huisje en dat is niet aankomen waaien. daar hebben wij hard en veel voor gewerkt. Vakantie,s overgeslagen en alle luxe dingen ook. Niet uitgaan, daar hadden wij gezien onze gezinssituatie ook niet de mogelijkheid voor. Wij hebben 2 chronisch zieke kinderen en dat heeft ons ook een vermogen gekost en nog steeds.
Het is niet zo gemakkelijk als Rinooy wel zegt.
Hij mag het van ons nog eens na doen.

Bybau

22 juni 2012

Ik verbaas mij over de ongenuanceerde uitspraken van hr Rinnooy Kan. Het is naar mijn mening niet respectvol en fout om een hele generatie mensen neer te zetten als een groep die maar lekker kan genieten van het Zwitserlevengevoel. Ja, er zijn zeker (grote) problemen in de zorg. Ja, de intergenerationele solidariteit staat (soms) onder druk. Ja, er moeten zeker dingen veranderen om het stelsel houdbaar te houden. Maar dit zo neerzetten, Nee, dat is niet de manier om constructief te werken aan verbeteringen en oplossing. Laatste puntje voor de duidelijkheid, ik zit zeker niet in deze generatie maar eerder in de groep starters.

wansink

22 juni 2012

@Bybau: Respect dat u het als starter voor ouderen opneemt.

Maar: de door u bekritiseerde passage op skipr.nl komt uit een inzet bij het artikel in Skipr magazine onder het kopje "Vraagteken". Dhr Rinnooy Kan plaatst "op zijn minst" een vraagteken bij het "Zwitserleven-gevoel". Hij maakt verschil. Anders dan u veronderstelt, hekelt hij geen hele generatie. De kop boven het artikel in Skipr magazine luidt: "Sommige ouderen worden slapend rijk."

De scheidende SER-voorzitter toont juist moed door het debat over de betaalbaarheid van het zorgstelsel niet uit de weg willen gaan. Die discussie moet worden aangegaan - aub zonder al te heftige emoties.

Er zijn grenzen aan de zorg, wordt ook door anderen beweerd - artsen, RVZ, SCP, etcetera. Citaat Rinnooy Kan, aan het eind van het artikel in Skipr magazine: "....binnen twee tot vijf jaar zijn de grenzen royaal in zicht van wat wij willen opbrengen aan collectieve lasten."

Op die snel veranderende werkelijkheid moet Nederland zich instellen.

Advies: Lees voor de volledigheid ook Skipr magazine.

wansink

22 juni 2012

@SES, @Bybau Zie de feiten onder ogen. Er moet echt iets gebeuren: http://www.medicalfacts.nl/2012/06/20/open-brief-aan-minister-schippers-van-volksgezondheid-gezondheidsdenken-houdt-zorg-betaalbaar-20-juni-2012/

van der Peijl

22 juni 2012

Voordat dit zorgstelsel werd ingevoerd hadden we het Ziekenfonds.
In die tijd nooit gehoord dat het ieder jaar zoveel duurder werd.
Wat ging er toen dan beter (of misschien slechter) en anders dan nu vraag ik me af.
En er werd ons voorgespiegeld dat het zoveel beter zou worden. Anders konden we de minister er op afreke en .
Hoe dan??

bezorgde moeder

22 juni 2012

Stel eerst maar eens grenzen aan exorbitante salarissen in de top van de zorg en de verspillende bonussen voor niet-funktionerende managers. Maar daar hebben de gevestigde partijen al jaren geen oren naar, dat zijn immers ook lucratieve banen om de pluche voor in te ruilen. Zorg maar eerst dat ALLE belastingaangiftes goed gecontroleerd worden en niet alleen die van de eenvoudige particulier. Er is nog veel geld terug te halen. De marktwerking in de zorg heeft er alleen voor gezorgd dat de kosten nog meer uit de hand lopen nl door gegraai van zorgverzekeraars en 'zorgbedrijven' w.o. ook de ziekenhuizen. Het instellen van DBC's deed er nog een schepje bovenop. Daar zit de verspilling en niet bij de zorggebruikers die overigens deze crisis niet veroorzaakt hebben. Dat er een groter beroep op zorg door vergrijzing gedaan zou worden wist men al jaren. Maar de mensen die de voeten droog houden willen liefst de voeten nog droger houden, maar dan over de rug van mensen die zorg nodig hebben. In de zorg wordt teveel gevraagd maar gegraaid!

Bezorgde moeder

22 juni 2012

Ik bedoel dus: In de zorg wordt niet teveel gevraagd maar teveel gegraaid!

Anoniem

22 juni 2012

ARK heeft bedacht dat de rijkdom van de ouderen door geluk is ontstaan. Prima, maar zo ken ik er nog wel een paar. Het hoge inkomen dat ARK geniet is vooral het gevolg van factoren die hij niet heeft kunnen beïnvloeden. Hij heeft hierdoor een mooi leven gehad en tevens behoorlijke rijkdom vergaard: afnemen die boel. Professionele voetballers idem. Of wat te denken van investeerders. Nee deze logica houdt geen stand.

Ses

22 juni 2012

Hr. Wansink: Lees het verhaal over de bezorgde moeder.
Dat ben ik ook, wij hebben helemaal geen Zwitserleven gevoel. Wij hebben een zorgelijk gevoel over onze kinderen die niet de mogelijkheid hebben om te werken.
Mogen wij hun dan nog wat gunnen?? Wij hebben ons heel veel moeten ontzeggen, dat is niet erg want dat doe je voor je kinderen.
Laten ze eerst eens kijken hoe het geld wordt uitgegeven.
Maar zo alles van ons afpakken is wel de kortste weg, weg van de minste weerstand. En al die bestuurders en graaiers moeten stoppen. De minister Albayrak het teveel betaalde loon terug vorderen en ga zo maar door.
Waarom moet de gewone hardwerkende arbeider er voor opdraaien. Vind het niet zo erg om wat te betalen, maar ik vind en velen met mij dat wij nu al heel veel eigen bijdragen hebben. Straks komt er ook nog € 7,50 liggeld per dag. Onze dochter heeft vorig jaar 150 dagen in het ziekenhuis gelegen. Maar over reiskosten en andere bijkomende kosten mag je niet meer over spreken of declareren.

wansink

22 juni 2012

@Bezorgde moeder @SES Ik heb uw reacties aandachtig gelezen. Voor zover ik weet, doelt dhr Rinnooy Kan met zijn opmerkingen helemaal niet op u. Maar juist op mensen 'aan de bovenkant' die goed hebben verdiend, de vruchten plukken van snel gestegen huizenprijzen en na hun pensionering langdurig de bloemetjes buiten zetten. Zodra hun geld op is en zij - wat te verwachten is - een keer zorg nodig hebben, houden ze de hand op bij de Staat. Dat wordt straks niet meer geaccepteerd. Omdat wij met zijn allen dat niet meer kunnen en willen betalen.

Overigens rijzen de kosten van de zorg niet de pan uit door de zogenaamde "marktwerking" (dat gebeurde daarvoor ook al), of door de vergrijzing, maar vooral door nieuwe technieken, dure medicjnen en slechts ten dele door hoge salarissen.

Misschien is het alternatief eens echt goed te kijken naar wat er overal wordt verspild. Kleine ziekenhuizen moeten veel meer samenwerken bij de inkoop. Dan kunnen ook de kosten omlaag van te dure operatiehandschoenen of te duur hechtdraad - om maar een simpel voorbeeld te noemen..

F. Conijn - www.gezondezorg.org

23 juni 2012

Ik begrijp Rinnooy Kan niet goed. Hoe moet dat beter op elkaar afstemmen van verschillende fiscale aftrekposten eruit zien?

En het kabinet is al bezig om het eigen vermogen van ouderen te betrekken in de berekening van de eigen bijdrage aan AWBZ-zorg. Zoals ook al door Anoniem gemeld, kun je daarbij toch moeilijk onderscheid maken tussen vermogen verdiend met stijgende huizenprijzen vs. met andere methodes als beleggen in aandelen, of het een vermogen hebben geërfd.

Anoniem

23 juni 2012

Economen pleiten voor een periode van inflatie. Dan neemt de rijkdom van degenen met een huis en pensioen af, neemt de staatsschuld af en dan kan de overheid weer zorgen voor een rechtvaardige toegang tot zorg, ook voor de ouderen die geen vermogen hebben.

wansink

23 juni 2012

@anoniem U pleit voor meer inflatie: interessante gedachte. Zullen in Duitsland - het enige trekpaard van de EU - graag omhelzen.

Over verdere besparingen in de zorg: Denk aan de duizenden foto's per jaar die ongevraagd worden gemaakt en waarop niets is te zien. En laat de zorgverzekeraars geen snotterpoli's meer vergoeden (Bron: de Volkskrant, Marcel Levi, AMC).

In dezelfde krant van 23-6-12 pleit Ab Klink (Booz & Co) voor minder pretpoli's en meer samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuizen. Probleem volgens Klink is dat het ziekenhuis het gat dan al te vaak opvult met "overbodige zorg en de huisarts voor zijn extra inspanningen wordt gestraft met een korting."

Berkovits

24 juni 2012

De zorg voor ouderen wordt te duur, schrijft ook de verse professor Rinnooy Kan. Deze ouderen zijn onder meer volgens Kan rijk geworden door de gestegen huizenprijzen.( die overigens fors zijn gedaald, en dat is naar mijn mening nog maar her begin van een dramatische daling in de nabije toekomst) Wat Rinnooy niet zegt, is dat deze ouderen in een naoorlogse zesdaagse werkweek de huidige welvaart mogelijk hebben gemaakt. Bovendien hebben zij plm zestig jaar belastingen met topschijven van 72%! en ziektekosten premies betaald, die indien gedurende lange tijd goed belegd, de huidige kosten zouden doen verbleken! Dat de baten van het aardgas gedurende meer dan veertig jaar zijn besteed aan " leuke" dingen voor de mensen in plaats van te besteden aan investeringen voor de toekomst , een toekomst die voor een goede econoom te voorspellen was, daarover schrijft Rinnooy Kan niet.
Deze professor moet nog veel leren!

Dr. R.N.P. Berkovits
Sinds 1957 tot 1968 afdelingshoofd gemeenteziekenhuis Coolsingel en Dykzigt Rotterdam
Sinds 1972 tot 1991 wetenschappelijk Hoofddocent
Keel-, neus-en oorheelkunde AMC Rotterdam

Franklin

24 juni 2012

"Rinnooy Kan vindt daarnaast een discussie op zijn plaats over solidariteit tussen de generaties".

Het probleem is niet dat er geen solidariteit is tussen generaties (hoe verzint hij het !) maar dat er op vele plekken sinds jaren geld wordt verspeeld op basis van vage beleidsvoornemens van de toenmalige en huidige politici.
De verspilling van geld en het nemen van onjuiste beslissingen in het verleden betekent dat de huidige generatie (jong en oud) de rekening gepresenteerd krijgt.

Ik ben meer voor een hervorming van het politieke systeem: kiezers stemmen op partijen die zich houden aan hun beloften. Politieke partijen moeten dit vertrouwen verdienen. Politieke partijen varen er wel bij van de domheid van 3/4 van de Nederlandse bevolking oftewel politieke partijen hebben nu nog een vrijbrief om van deze "domheid" te profiteren. Ook partijen zoals de PVV of die nieuwe partij van Heero Brinkman.
Samenvattend: Meer solidariteit onder de bevolking levert meer op dan het blindelings geloof in een politieke partij.
Daarom is onderwijs, onderwijs en nogmaals onderwijs van zeer groot belang om domheid onder de bevolking te bestrijden.
En neem de beloftes van politieke partijen met een grote korrel zout.

Danny

25 juni 2012

Wat ik mis in de discussie is de ongezonde manier van leven van een groot deel van Nederland. De vorige generatie bewoog meer en at beter.

Het lijkt wel of de moderne mens altijd hard werkt en veel haast heeft. Hij heeft geen tijd voor voldoende beweging, gezond eten en het lichaam voldoende regelmatige rust te gunnen. Dik zijn lijkt normaal te zijn.

Ik pleit voor afschaffen reiskostenvergoeding. Mensen weer dicht bij het werk wonen. Lekker fietsen. Veel aandacht en waardering voor hen die gezond eten. Sportieve, sterke slanke mensen wil ik weer zien en niet van die sjokkende veertigers die een avondvierdaagse al als een grote prestatie zien.

Top