ACTUEEL

‘Regierol moet behouden blijven voor verzekeraar’

‘Regierol moet behouden blijven voor verzekeraar’

Diana Monissen, voorzitter raad van bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar, is het niet eens met het plan van PvdA’er Eeke van der Veen om de zorgverzekeraar een uitvoerende rol te geven die vorm geeft aan het beleid van de overheid. “Het idee zou iets kunnen zijn, mitsdien de zorgverzekeraar in de regio zijn rol als regisseur kan blijven behouden. Dit zegt Monissen in een interview met Skipr.

"Wij hebben op dit moment al een bedrijfskader zorg, dus daar hebben wij ons ook aan te houden. Daarnaast hebben we veel van doen met allemaal toezichthouders." De tegenkracht die volgens Van der Veen ontbreekt, is dus weldegelijk aanwezig, betoogt Monissen.

Regiobudget

Monissen vindt het idee van een regionale zorgverzekeraar die de regie voert over de zorg in een regio en een regiobudget daarvoor krijgt op zich een hele goede gedachte. “Daar zijn wij in feite ook al mee begonnen, met dien verstande dat we dat samen doen met zorgaanbieders in de regio en vooral ook met patiënten/consumenten. Die betrekken we overal bij."

Regierol

"Wij als zorgverzekeraar hebben de regierol toebedeeld gekregen in het stelsel. Dat vind ik een prima rol voor ons en wij kunnen dat als zorgverzekeraar, met inachtneming van al die mensen in de regio heel goed met alle partijen regelen. En daarbij zou een regiobudget heel erg welkom zijn," aldus Monissen.

Bekijk het hele interview met Diana Monissen op Skipr webtv.

Dit artikel is onderdeel van  een serie over de functie van de zorgverzekeraar in het nieuwe zorgveld. In het Skipr magazine nr.7/8 staat een verslag van de Round Table over dit onderwerp die Skipr onlangs in samenwerking met De Friesland Zorgverzekeraar heeft georganiseerd.

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Bas Leerink

22 juni 2012

De Friesland Zorgverzekeraar is al op zijn wenken bediend en heeft de facto al een regiobudget. Immers vrijwel alle verzekerden wonen in die regio, en het marktaandeel in die regio is hoog.
Wat nog ontbreekt is het geld voor de Verpleging en Verzorging. Daarmee zou ik graag een pleidooi willen doen om deze zorg over te brengen naar de zorgverzekeringswet.
Dan hebben zorgverzekeraars de facto een regiobudget, en kunnen we het weer gaan hebben over waar het nu om gaat: hoe kunnen we meer en betere zorg en gezondheid krijgen voor minder geld.

tjark reininga

25 juni 2012

wie de regie in handen geeft van een financier moet er rekening mee houden dat financiële argumenten in de eindbeslissingen de doorslag gaan geven. en dat staat op gespannen voet met alle pleidooien voor (meer) regie voor zorgafhankelijken. het is dan ook een heilloze weg dat de overheid de regie steeds meer aan de verzekeraars laat en er dus niet meer voor de kiezers (de zorgafhankelijken) is.

veel beter zou het zijn dat iemand die zorg nodig heeft daarvoor drie gesprekspartners heeft:
1. zijn medische adviseurs (huisarts, apotheek, specialisten, maar ook verplegenden en verzorgenden);
2. zijn directe omgeving, familie, buren en mantelzorgers;
3. zijn verzekeraar als financieel adviseur.

Anoniem

25 juni 2012

wat u zegt (" meer en betere zorg voor minder geld" en dus meer winst voor de zorgverzekeraar) is nou precies de reden dat de PvDA terug wil naar het ziekenfonds. En daar heeft ze gelijk in, marktwerking heeft de prijzen enkel opgedreven!

wim van der Meeren

25 juni 2012

Beste anoniem,
Ik leg het graag nog eens uit: zorgverzekeraars werken in Nederland zonder winstbejag: het zijn coöperaties of onderlinge waarborg maatschappijen.
Minder geld naar de zorg gaat zich vertalen in lagere premies. Het omgekeerde geldt ook.
Een positief resultaat van de zorgverzekeraar is nodig om de continuiteit te garanderen. De Nederlanse Bank ziet er op toe dat we voldoende geld in kas hebben om de zorg te kunnen betalen.

DGo

25 juni 2012

Mevr. Monissen, wanneer regie in het vaandel staat moet er ook regie worden gevoerd. En niet de problemen en lastige keuzes steeds voor je uit schuiven, zoals mi nog steeds in Friesland gebeurt.

En mijnheer Van de Meeren, wat er geconsolideerd binnen Eureko gebeurt weet u waarschijnlijk ook niet.
Wellicht wordt het geld niet aan aandeelhouders uitgekeerd, maar wat er aan kosten wordt gemaakt binnen dat grote concern dat niets met de gezondheidszorg in Nederland van doen heeft, daar worden we in ieder geval niet beter van.

Trossel

25 juni 2012

@wim van der Meeren Zorgverzekeraars zijn in naam coöperaties of owm. De grootste zorgverzekeraar, Achmea, is onderdeel van een private instelling, te weten Eureko. Hier speelt wel degelijk het aanhoudersbelang een belangrijke rol. Wat betreft De Nederlandscha Bank, deze is verantwoordelijk voor de regeling m.b.t. het aanhouden van reserves. Bij de invoering van de zorgverzekeringswet bedroeg deze nog 8% van de schade (lees: de uitbetaalde zorgkosten). Inmiddels als gevolg van het feit dat de zorgverzekeraars niet langer door het Rijk worden gegarandeerd, is dit percentage opgelopen tot 9%. De Nederlandsche Bank adviseert op dit moment zelfs een percentage van minimaal 24 procent (zie factsheet DNG http://www.toezicht.dnb.nl/2/50-202126.jsp).
Op het moment dat ook de VenV (en andere AWBZ sectoren) gaan vallen onder dit regiem, betekent dit dat ook voor deze schadelast minimaal 9% als solvabiliteit moet worden aangehouden. Dit gaat dan ten kosten van de middelen van de zorg, of de premies moeten met minimaal 9% omhoog.
Ik ben het dan ook hardgrondig eens met de heer Reininga: Financiële argumenten zullen de doorslag gaan geven. Dit past niet bij de kwalitatief beste zorg, ongeacht wat de zorgverzekeraars zelf beweren!

Fennema

13 juli 2012

Een Regiorol kan ik me goed voorstellen.
De angel zit in het feit, dat verzekeraars niet mee regionaal werken, er komt dus een landelijke regie van de kant van de verzekeraars, die regionaal moet worden gevolgd.
Om deze reden lijkt regionale regie me geen goede rol voor landelijk werkende verzekeraars.

Top