ACTUEEL

Huisartsen en Schippers weer op één lijn

Patiënten mogen straks echt niet meer op eigen houtje naar de afdeling spoedeisende hulp (seh) in een ziekenhuis, maar moeten eerst langs een huisarts. Nu mag dat ook al niet, maar veel mensen doen het toch. Aan deze ,,verspilling'' moet snel een einde komen, stelt minister Edith Schippers van Volksgezondheid.

Dat kan volgens haar door de huisartsenzorg slimmer te organiseren, zodat huisartsen vlakbij of zelfs in een ziekenhuis aanwezig zijn. Zij kunnen mensen zelf behandelen of eventueel doorverwijzen. Dat is een van de onderwerpen waarover Schippers vrijdag een akkoord sloot met de huisartsen. Om de sterk oplopende zorgkosten te beteugelen, zijn onder meer afspraken gemaakt over bezuinigingen op geneesmiddelen, meer innovatie bij huisartsen en minder verwijzingen naar medisch-specialistische zorg.

Geen korting

Schippers belooft op haar beurt dat de huisartsen de 99 miljoen euro die ze vorig jaar te veel hebben uitgegeven, niet hoeven terug te betalen. Ze zal bovendien haar best doen om de huisartsen ook dit jaar geen korting op te leggen. Ook lopende onderzoeken naar onder meer het inkomen van huisartsen zullen volgens het akkoord niet van invloed zijn op het beschikbare geld in 2013.

Met het akkoord wordt een roerige periode afgesloten. Een langdurige discussie over te veel gemaakte kosten in 2009 en 2010 leidde eind vorig jaar nog tot een staking van huisartsen. Steven van Eijck van de Landelijke Huisartsen Vereniging toonde zich vrijdag verguld met de afspraken en het vertrouwen dat in zijn ogen hersteld is. Het akkoord geeft rust en duidelijkheid, stelde hij.

Zorg in de buurt

In het akkoord is vastgelegd dat de uitgaven voor de huisartsenzorg volgend jaar met 2,5 procent mogen stijgen en dat de huisarts een centrale rol op zich neemt bij de verdere ontwikkeling van meer zorg in de buurt. Hiervoor zijn zaken nodig als e-health en op de bevolking afgestemde openingstijden. Huisartsen gaan verder voor 50 miljoen euro besparen op de uitgaven aan geneesmiddelen. Dat kan door nog meer dan nu gebeurt de goedkoopste medicijnen voor te schrijven.

Fundament

Het Nederlands Huisartsen Genootschap reageert positief op het bereikte akkoord. "Wij zijn blij met dit akkoord", zegt bestuursvoorzitter Arno Timmermans. “Het is een goed fundament waarmee we op een positieve manier verder kunnen met de ontwikkeling van kwalitatief goede huisartsenzorg in Nederland. Ik ben verheugd dat huisartsen samen andere zorgverleners in de eerste en tweede lijn op basis van dit convenant een bijdrage kunnen leveren aan een goede en doelmatige gezondheidszorg.”

Premier Mark Rutte prees Schippers vrijdag met het vierde akkoord dat zij heeft bereikt in 2 jaar tijd. Behalve met de huisartsen was dat met de medisch specialisten, de ziekenhuizen en recentelijk met de geestelijke gezondheidszorg. (ANP/Skipr)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

22 juni 2012

Wat een weinig fraai staaltje van VVD-vriendjespolitiek over de rug van de patienten en slachtoffers van ontelbare medische fouten van huisartsen.
Ons kent ons en we zorgen goed voor elkaar....
Zo gaat het in de zorg. Huisartsen verdienen gemiddeld 100.000 euro per jaar, krijgen iedere factuur die zijn indienen betaald, overschrijden hun budget en wie wordt er gekort: de patient, via het voorschrijven van de goedkoopste medicijnen.
En heeft de patient iets te zeggen? Nee wij zijn bron van inkomsten voor de artsen en verder lijdend voorwerp.
En over het gebrek aan registratie, onderzoek en preventie van medische fouten door huisartsen wordt gewoon gezwegen. Want dat zou de zorgkosten en dus de inkomsten van de artsen teveel doen dalen......

Stel

24 juni 2012

Dit lijkt mij goed nieuws voor de hoognodige verdere versterking van de 'voorkant van de zorg' om zoveel mogelijk de vraag aan de 'achterkant' (ziekenhuizen, verpleeghuizen, intramurale psychatrie) te beperken.

Mooi als de huisartsen daarmee hun te beprijpen maar voor de zorg ongewenste stop op vernieuwing van het afgelopen ongedaan gaan maken.

Dan is het vervolgens nog wel nodig om de innovatieve kracht van huisartsenzorg in de praktijken en regio's te versterken. Die laat nu vaak nog te wensen over. Maak ruimte voor effectieve aanjaagcapaciteit voor nieuwe huisartsenzorg dichtbij de dagelijkse uitvoering.

Een andere belangrijke belemmering voor het realiseren van de vernieuwingen voor goede (huisartsenzorg) in de buurt is hoe de zorgverzekeraars hier met hun eigen ideeen, beleid en financieringsregels dwars doorheen gaan.

Dat beleid is voor de meeste huisartsen ondoorzichtig en wispelturig. Een voorbeeld is de versnipperde regeling voor de zeer belangrijke inzet van praktijkondersteuners/verpleegkundigen in de huisartsenzorg.
Killing voor zeer nodige zorgvernieuwing in de frontlinie!

Top