Finance

Kwart ggz-cliënten verliest AWBZ-begeleiding

Een kwart van de ggz-cliënten verliest het recht op begeleiding. Het gaat om ongeveer 60 duizend mensen. Een en ander is het gevolg van  de herindicatie door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dat meldt Psy.

Grootscheepse herindicatie door CIZ

CIZ herindiceert in 2009 tussen de 80 duizend en 147 duizend cliënten. De herindicatie moet er voor zorgen dat alleen mensen met matige of ernstige gebreken aanspraak kunnen maken op AWBZ-begeleiding. Indien cliënten niet reageren op de brief die hen uitnodigt voor herindicatie, verliezen zij het recht op AWBZ-begeleiding. Wanneer bij herindicatie blijkt dat een cliënt niet aan de eisen voor AWBZ-begeleiding voldoet, raakt deze de vergoeding per 1 januari 2010 kwijt. Hulpverleners maken zich zorgen omdat langdurige begeleiding volgens hen één van de weinige manieren is om de cliënten te helpen.

‘Herindicatie is telefonische verkoop’

Tom Ploeg, manager Dagbesteding en Arbeid bij GGZ Noord-Holland-Noord, vindt dat de herindicatie weinig zorgvuldig wordt uitgevoerd. “De cliënten worden letterlijk overvallen: ze worden om negen uur ’s ochtends opgebeld door het CIZ, er worden even wat vragen gesteld en klaar is Kees”, aldus Ploeg in Psy. “Het lijkt wel een telefonische verkoop! Twee maanden later verschijnt dan het indicatiebesluit: geen recht op AWBZ-begeleiding.”  Ook houdt het CIZ er volgens Ploeg onvoldoende rekening mee dat de doelgroep voor een deel uit zorgmijders bestaat.  “Zij kwakken bij voorbaat alles al in de prullenbak en zullen zo’n CIZ-formulier dus niet terugsturen.” Ploeg adviseert cliënten dan ook het gesprek af te kappen en een afspraak te maken met een begeleider erbij.

CIZ zet meerdere instrumenten in

Het CIZ vindt het geschetste beeld onjuist.  “Het telefoontje kan onderdeel zijn van het onderzoek” legt een woordvoerder in Psy uit. “We hebben uitgebreide gegevens van de cliënt, soms raadplegen we zijn arts, en als het nodig is doen we zelfs huisbezoek. Het is heus niet zo dat het allemaal afhangt van één telefoontje dat op een goed of een slecht moment bij de cliënt binnenkomt.” 

RIBW’s komen in opstand

Vanaf 2010 moeten volwassenen met ABWZ-begeleiding een eigen bijdrage betalen. De Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW) zamelen handtekeningen tegen de invoering van een eigen bijdrage in bij cliënten.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Ellis van de Bilt

25 mei 2009

Speciaal voor die mensen is er een website mét telefonische helpdesk waar zij terecht kunnen met al hun vragen over de AWBZ en de stelselwijzingen in de ggz.

Kijk op: www.meldjezorg.nl

Leon30JONI

4 februari 2012

All people deserve good life and <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/credit-loans">credit loans</a> or just small business loan would make it better. Just because people's freedom depends on money.

creative writing essays paper

26 oktober 2012

That’s important to make the high quality speeches essay or research paper to receive the best mark at the high school.

social issues essay paper

26 oktober 2012

Students will not have difficulties with their science essay paper (essaysbank.com) creating, because the custom papers writing organizations are able to sell essay per low costs.

Top