ACTUEEL

Contractering ziekenhuizen verloopt ‘niet ordentelijk’

Contractering ziekenhuizen verloopt ‘niet ordentelijk’

Het contracteren van medisch specialistische zorg in 2012 is ‘weinig ordentelijk’ verlopen. Dat constateren juristen Klaas Meersma en Bas van Schelven in het rapport ‘Euro’s voor de zorg’.

De rommelige gang van zaken wordt volgens Meersma en Van Schelven van AKD ondermeer geïllustreerd door overschrijding van de contracteerdeadline van 1 april die zorgverzekeraars en ziekenhuizen overeen gekomen waren. Volgens Meersma en Van Schelven hoeft het weinig ordentelijke karakter van de contractering dit jaar geen verbazing te wekken. De partijen hebben te maken gekregen met nieuwe omstandigheden, die de onderhandelingen bemoeilijkt hebben.

Geen kostprijs

Zo zijn zorgverzekeraars en ziekenhuizen voor het eerst de gezamenlijke verplichting aangegaan om de kostengroei in de sector te beteugelen. Ook moesten ze werken met een nieuwe bekostigingssystematiek in de vorm van DBC’s op weg naar transparantie (DOT). Deze nieuwe elementen zijn mede oorzaak van het weinig ordentelijke verloop van de onderhandelingen. Zo leidden de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord al snel tot tijdrovend gesteggel over de feitelijke hoogte van de beschikbare groeiruimte. Het werken met DOT betekende bovendien dat kostprijzen pas laat in het onderhandelingsproces beschikbaar waren.

Prioriteit

Daarnaast hebben de partijen zich volgens Meersma en Van Schelven bij de gesprekken niet altijd laten leiden door de juiste prioriteiten. Zo is er veel energie gestoken in de vaststelling van het zogeheten schaduwbudget, terwijl de afspraken over dit financiële vangnet om systeemrisico’s op te vangen volgens Meersma en Van Schelven contractueel juridisch niets te betekenen hebben.

Vastleggen

Hoewel ordentelijkheid geen juridisch begrip is, hebben zorgverzekeraars en ziekenhuizen dit punt wel expliciet benoemd in het hoofdlijnenakkoord. Volgens Meersma draait het bij een ordentelijke contractering met name om tijdigheid, het volgen van een helder tijdspad, het concretiseren van intenties en het binnen de afgesproken termijn daadwerkelijk op papier vast leggen van gemaakte afspraken.  

Deadline

Zorgverzekeraar Achmea heeft lering getrokken uit de gang van zaken en kondigde onlangs aan de contractafspraken voor 2013 vóór 1 november dit jaar te willen afronden. Meersma juicht dit voornemen toe, aangezien de contractering daarmee in lijn komt met de termijnen van de zorgverzekering. Verzekerden moeten bij het kiezen van een nieuwe zorgpolis in november weten waar ze aan toe zijn. Bovendien biedt de contracteerdeadline van 1 november zorgaanbieders helderheid  over hun financiële positie voor het komend jaar.

Vrees

Toch betwijfelen Meersma en Van Schelven of een dergelijke termijn haalbaar is. “Het is aannemelijk dat de zorgverzekeraars en een groot aantal zorgaanbieders de zomer vooral nodig zullen hebben om de contracten voor 2012 af te ronden”, schrijven ze. “Wat zorgen baart is dat niet iedereen die wij spraken er van overtuigd is dat de besprekingen over 2013 ‘ordentelijker’ zullen verlopen.” Deze verwachting wordt ondermeer gevoed door de vrees dat DOT ook volgend jaar nog met kinderziektes worstelt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top