ACTUEEL

Isala moet ontslagen chirurg 1,6 miljoen betalen

Isala moet ontslagen chirurg 1,6 miljoen betalen

De rechtbank in Zwolle heeft de Isala Klinieken veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van ruim 1,6 miljoen euro aan een ontslagen thoraxchirurg. Volgens de rechtbank heeft het ziekenhuis onzorgvuldig gehandeld bij de ontbinding van de toelatingsovereenkomst.

De rechtszaak is het sluitstuk van een slepend conflict tussen de chirurg en collega-chirurgen en anesthesiologen, dat terug gaat tot 1995. Volgens sommige betrokken medisch specialisten maakte de chirurg zich schuldig aan het niet antwoorden op vragen en het zonder aanleiding weglopen uit de operatiekamer. Ook zou de chirurg last hebben van driftbuien en structureel niet aanwezig zijn bij overlegmomenten. Daarenboven zou zijn medische verslaglegging gebrekkig zijn.

Ontbinding

Ondanks herhaalde bemiddelingspogingen escaleerde het conflict in de loop van 2009. Als gevolg hiervan werd de betrokken chirurg eind 2009 tijdelijk op non-actief gesteld. Aansluitend besloot de raad van bestuur in april 2010 tot ontbinding van de toelatingsovereenkomst per 1 november van datzelfde jaar.

Onzorgvuldig

Volgens de rechter hebben zowel het stafbestuur als de raad van bestuur van de Isala Klinieken op verschillende punten onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig gehandeld jegens de ontslagen chirurg. Zo werden bij het interne onderzoek naar het functioneren van de chirurg verschillende getuigen anoniem dan wel in groepen gehoord. Ook ging de onderzoekscommissie voorbij aan brieven van OK-medewerkers en perfusionisten, waarin ze zich positief uitlieten over de chirurg. 

Werkhervatting

De rechtbank rekent het de Isala bovendien aan dat het besluit tot ontslag werd genomen op basis van een tussentijdse rapportage, terwijl er tezelfdertijd een werkhervattingstraject liep. Daarbij hebben zich volgens de rechtbank gedurende dit traject geen concrete situaties voorgedaan, waarin de patiëntveiligheid daadwerkelijk in het geding zou zijn geweest. Daarmee vervalt volgens de rechtbank iedere grond voor de overhaaste opzegging van de toelatingsovereenkomst.

Statuur

Alles bij elkaar kost de kwestie de Isala Klinieken 1,8 miljoen euro, omdat het ziekenhuis naast een schadevergoeding van ruim 1,6 miljoen euro, ook moet opdraaien voor de kosten voor waarneming. De rechter motiveert de hoogte van de schadevergoeding met een verwijzing naar de lange staat van de dienst van de betrokken chirurg. Hij werkte al ruim twintig jaar in het ziekenhuis en was daarbij de grondlegger van het thoraxcentrum. “Iemand van een dergelijke statuur -met ongetwijfeld een niet altijd even makkelijk karakter- wegzetten als iemand die geen ‘ziekte-inzicht’ heeft, getuigt niet van veel respect”, aldus de rechter. “Bij het nemen van een beslissing waarbij iemand zijn ‘levenswerk’ ontnomen wordt, mag de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwacht.”     

14 Reacties

om een reactie achter te laten

Jos

3 juli 2012

Ik begrijp er niets meer van.
Ik wordt gek, ik wordt gek van al die top functionaris die vertrekken met de ontslagvergoedingen.
Hoezo de zorg wordt steeds duurder. En de vergrijzing.
Onze dochter heeft door haar ziekte veel pijn en die heeft zelfs voor de pijnstillers veel eigen bijdragen.
En deze man krijgt het maar zo.

Anoniem

3 juli 2012

Waren nu alleen de bestuurders graaiers?

Mr. R. M. Dalmijn

3 juli 2012

Dag Jos,

Ik kan mij goed voorstellen dat een situatie als deze, juist in jullie context en in deze tijd wrang is. En op zijn minst onredelijk lijkt te zijn. Als troost wil ik je adviseren lees het vonnis van de Rechtbank, helder geen woord te veel en heel duidelijk over wat er allemaal ten opzichte van deze oprichter van het Zwolse Thoraxcentrum ,een onomstreden excellente chirurg , is misgegaan. Eigenlijk toekomst verwoestend en op basis van zeer eenzijdige en voortdurend wisselende informatie. Respectloos. Jullie eigen bijdrage wordt er niet minder door, dat realiseer ik mij maar zonder boosheid betaal je hem maar een keer. ik hoop dat het jullie verder zo goed als mogelijk zal gaan.

Anoniem

3 juli 2012

Mr. D

Kan allemaal zijn dat deze man excellent was, maar als iemand helemaal ontspoort, patienten schaadt ,de reputatie en sfeer van een ziekenhuis verpest dan moet ie weg en daarvoor boeten ipv beloond worden.

en als je dan juridisch gedwongen wordt hem/haar schadeloos te stellen dan is een rechtelijke procedure /claim mbt de grote schade aan patienten en de reputatie van een goed ziekenhuis als Isala met bijv wederbetaling van 1 miljoen of desnoods 100% van zijn afkoopsom toch mogelijk zijn

Dit soort schadeloosstellingen voor groot falen moet stoppen andere worden we een ON-rechstaat,
.................steun aan Jos en zijn dochter

Mr. R. M. Dalmijn

3 juli 2012

Dag anoniem,

Dat het Isala een prachtige reputatie heeft is in niet geringe mate te danken aan de afdeling cardiologie en de cardiothoracale chirurgie. Waarbinnen de bespiegelde chirurg gedurende decennia een eminente rol heeft gespeeld. Ook aan u , maar nu wellicht minder als troost, lees de overwegingen, de grondige analyses en de zeer inzichtelijke motivering van de Rechtbank. En wanneer u in de positie bent vergelijkbare incidenten in Zwolle of elders te voorkomen of beperkt in omvang te laten dan wens ik daarbij naast een mooi ego veel wijsheid. En voer trots uw eigen vaandel en niet de wat uitgekauwde deken die anonimiteit heet.

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

3 juli 2012

Ontslag van een medisch specialist is zeer ongebruikelijk
Dit betekent dat er heel wat aan de hand was. De vraag is of het gedrag van deze chirurg schade heeft toegebracht aan patienten? Meld bij info@sin-nl.org . Onze ervaring is dat ruziende artsen doden op hun geweten hebben. Ook de IGZ weet dit, maar reageert nauwelijks.
De ontslagvergoeding is buiten proporties. Hoezo rijzen de zorgkosten de pan uit? De patient centraal? Pas op voor graaiende zorgbestuurders en graaiende artsen!

Anoniem

3 juli 2012

mijn vader had voor dit soort zaken een mooie uitdrukking: Er zijn altijd 3 kanten aan een zaak: "de mijne, de jouwe en de juiste"
Wellicht ook hier toepasselijk?

Anoniem

3 juli 2012

natuurlijk durf ik mijn naam niet te vermelden , anders ben ik de volgende.
We leven in een "afrekencultuur". M.n. dokters worden regelmatig eenzijdig aan de schandpaal genageld , indien de betreffende dokter na onderzoek geen blaam treft blijft er altijd een soort van "waar er rook is , is er vuur" gedachte bestaan. Een dergelijke dokter komt elders ook nooit meer aan de bak.
Onze samenleving is op dit punt ziek, het milieu in het ziekenhuis ook , het leidt allemaal tot defensieve geneeskunde. Dat leidt ook tot onnodige onderzoeken , leed, tijdsverlies door administratieve rompslomp, regelzucht, dwangmatig handelen, faalangst, onzekerheid en tot een dokter die beseft dat hij beter zijn mond maar kan houden. Ik hoef u niet te schetsen wie hier de gedupeerden zijn, patient en dokter!!
Let maar op, deze zaak zal meer dokters die onterecht aangeklaagd zijn aanzetten tot het indienen van mega claims en terecht ook.
Ik feliciteer de collega met zijn winst!!

Anoniem

4 juli 2012

Een rechter wijst een vonnis toe op grond van heel veel feiten en in dit soort zaken wordt nooit over 1 nacht ijs gegaan ,als een rechter een schadeclaim van deze omvang toewijst dan betekent het dat er nogal wat mis is gegaan en dat men er heel erg van overtuigd is dat deze thoraxchirurg volkomen ten onrechte op non actief is gesteld met uiteindelijk een maatschapschaps ontbinding als gevolg.laten wij niet vergeten dat persooonlijke motieven en sinnekinne van collega's nogal eens een grote gevolgen hebben voor de samenwerking en dat nergens ,maar dan ook nergens aan de kundigheid van deze chirurg getwijfeld wordt en waar gaat het nou eigenlijk om ?We willen toch allen goed geopereerd van een oktafel afkomen want laten wij het over de missers in operatieland maar niet hebben ........

Anoniem

5 juli 2012

Ben benieuwd wat de rol van de heer Dalmijn in deze zaak is !?? Hij weet duidelijk niet van de hoed en de rand. Evenmin als de rechter die in deze beslist heeft.

Anoniem

5 juli 2012

Jij wel dan???????????????

Anoniem

5 juli 2012

Jij wel dan???????????????

Anoniem

5 juli 2012

Jij wel dan???????????????

Mr. R.M. Dalmijn

5 juli 2012

#10
Tja dokter U zult begrip hebben voor het gegeven dat ik u niet kan verlossen van de beklemmende nieuwsgierigheid rond mijn rol in deze casus. En inderdaad ik weet niet van alle hoeden en al of niet bijhorende randen; zomin als getalenteerde collegae van gerespecteerde ziekenhuizen en thoraxcentra dat weten. Het blote feit dat wij dat met elkaar kunnen wisselen, zelfs als pseudo anonimus, is een geschenk van een constructie die Rechtsstaat heet. Daar acteren, als in ziekenhuizen, hoogopgeleide professionals die ons respect verdienen. Ik dank u dus hartelijk voor het gulle compliment dat u mij maakte in de vergelijking met de Rechterlijke Macht. Veel succes, immers uit het Oosten komt veel wijsheid en naar ik verwacht mildheid.

Top