ACTUEEL

VVD wil 7 miljard euro snijden in zorg

VVD wil 7 miljard euro snijden in zorg

Onder het motto ‘De basis op orde’ wil de VVD de komende jaren 7 miljard euro bezuinigen op de gezondheidszorg. Dat blijkt uit het verkiezingsprogramma van de liberalen.

De VVD wil de bezuinigingen ondermeer realiseren door te snijden in het basispakket . “Alles wat niet echt nodig is, wat niet werkt en waar goedkopere alternatieven voor zijn, moet uit het pakket”, stelt de VVD in het verkiezingsprogramma. “Dat betekent ook dat we geen zakenver goeden die mensen in alle redelijkheid zelf kunnen betalen. Om de zorg te betaalbaar te houden, wordt van iedereen een extra betaling gevraagd. Alleen wie de zorgverzekering echt niet kan betalen, krijgt zorgtoeslag.”

Vertrouwd

Ook wil de VVD meer zorg in de eerste lijn aanbieden in plaats van in het ziekenhuis. “De eigen huisarts kent de patiënt het beste, is goedkoper dan het ziekenhuis en voelt vertrouwd”, aldus de VVD. “De VVD wil daarom investeren in verpleegkundigen en praktijkondersteuners die huisartsen terzijde kunnen staan. Ook zijn we voor de terugkeer van de wijkverpleegkundige.” Wel wil de VVD huisartsenbezoek onder het eigen risico brengen.  

Zuinig

De VVD kondigt aan de aanval te willen openen op bureaucratie en verspilling in de zorg. “Elke euro die naar de zorg gaat, moet zo zinnig en zuinig mogelijk worden gebruikt”, vindt de VVD. “Zorg kan beter en goedkoper als ziekenhuizen zich specialiseren. Als ziekenhuizen zich specialiseren maken artsen meer vlieguren en wordt dure apparatuur efficiënter gebruikt. Mensen zullen dan wel iets verder moeten reizen voor ingewikkelde ingrepen, maar krijgen er de best mogelijke zorg voor terug.”

Keuze

Op het gebied van langdurige zorg pleit de VVD voor maximale keuzevrijheid van zorgvragers. “Als je afhankelijk bent van langdurige zorg, moet je zelf kunnen kiezen of je zorg aan huis wil of in een instelling”, vindt de VVD. “Wie je komt helpen en op welk tijdstip van de dag. Het gaat er niet om wat mensen mankeren, maar welk steuntje in de rug ze nodig hebben om mee te kunnen doen in de samenleving.” Ook haalt de VVD een oud liberaal stokpaardje van stal door te pleiten voor een wettelijke verankering van het recht op een persoonsgebonden budget (pgb). Een opmerkelijk voorstel, omdat het eerste kabinet Rutte het pgb grotendeels afschafte. Verder is de VVD van oordeel dat patiënten huishoudelijke hulp zelf moeten betalen. Ook moet het openbaar vervoer beter  toegankelijk worden voor mensen met een beperking.

Repressie

De zorgparagraaf van het VVD-programma kent ook enkele repressieve maatregelen. Zo wil de VVD harder optreden tegen medische missers in combinatie met een betere rechtsgang voor gedupeerden. Daarnaast moet er een strengere aanpak van ouderenmishandeling komen: zwaardere straffen en invoering meldplicht voor professionals.

8 Reacties

om een reactie achter te laten

wansink

6 juli 2012

Klinkt stevig. Prima dat de VVD de rol van de huisarts wil versterken. Maar ook de inzet van praktijkondersteuners leidt tot hogere kosten. Oudere (chronisch zieke) patienten worden vaker gezien, zowel door praktijkondersteuner (bloedprikken. ecg etc), als daarna ook nog eens door de huisarts. Kassa!

Salute

6 juli 2012

Alle privatiseringen van de Overheidstaken hebben alleen maar tot enorme kostenstijgingen geleid en de service is alleen maar verslechterd. Dat geldt dus ook voor de gezondheidszorg.

Het zou veel beter zijn als de zorg en ook andere voormalige overheidstaken weer onder de Overheid worden gebracht . Dan kunnen de salarissen van de specialisten weer worden teruggebracht naar normale niveau's. Ook moet de verstrekking van medicijnen aan banden worden gelegd, Bovendien moet er bij het voorschrijven van medicijnen worden gekeken naar de prijs. Alles te samen levert dat een besparing op van vele miljarden euro's, zonder dat er op andere manieren hoeft te worden gesneden en bezuinigd.

Doolittle

6 juli 2012

@Wansink Huisartsen kosten nog geen 3.5% van de totale zorgkosten dus stel die kosten stijgen door naar 4.5% terwijl er door deze substitutie in de tweedelijn honderden miljoenen te besparen zijn. Waar hebben we het dan nog over? Kassa! voor de premiebetaler zou ik zeggen want de premie zal minder hard stijgen.

G K Mitrasing, huisarts

7 juli 2012

Als Alice (in Wonderland) vandaag de dag zou leven hoefde ze de spiegel niet meer binnen te stappen. De absurditeiten liggen immers voor het oprapen.....
VVD zal ook dit niet kunnen waarmaken.

Marges

7 juli 2012

VVD biedt een keuze die geen echte keuze is: mensen die langdurige zorg nodig hebben mogen kiezen tussen een instelling of zorg thuis. Als gevolg van de decentralisatie en het dogma (voor de vg) dat zorg dichtbij moet worden georganiseerd, zal de zorgvrager niet kunnen kiezen en zal er sprake zijn van een zorgmonopolie dichtbij. En het gebruik kunnen maken van de keuze voor zorg aan huis is afhankelijk van met name het PGB en dat heeft de VVD dramatisch afgebouwd, zodat die zorg niet meer betaalbaar is. De VVD biedt niet alleen een schijnkeuze, maar vooral een schijnheilige keuze.

van de siepkamp

9 juli 2012

door te snijden in het basispaket kunnen de gevolgen van de bezuinigingen erg ongericht terecht komen bij mensen die niet over de middelen beschikken om zich bij te verzekeren. Liever de toegang tot de basisvoorzieningen overeind houden en die via inkomensafhankelijke premies of eigen bijdragen financieren. Op dit manier kunnen lage inkomens - 'toevallig' ook mensen met een hoger ziekterisico - enigzins gespaard worden.

Joze

9 juli 2012

Als ze nu eens beginnen dat iedereen maar dan ook iedereen zijn ziektekosten verzekering moet betalen. Net zoals bij de belasting. Niet dat de betalende voor de onverzekerde moeten betalen. En bij de apotheek beter hun werk doen, geen onnodige of verkeerde bestellingen leveren.
Want als het de toonbank over is en de clieent komt er achter dat het fout is mag het niet weer terug gedaan worden. Het wordt dan vernietigd, maar de rekening wordt wel gepresenteerd bij de verzekerde en die kan er vervolgens niets mee. Daar gaat heel veel overboord en vernietigd. Onzin...

Anoniem

9 juli 2012

Toen ik nog veel jonger was hoefde ik zelden naar de huisarts te gaan en gebruikte ik nauwelijks medicijnen. Ik betaalde toen te veel voor mijn verzekering. Nu ik 68 jaar ben, moet ik veel meer naar de huisarts en gebruik ik veel meer medicijnen, tot mijn ergernis, maar ik kan niet anders. Nu moet ik zelf een groot deel betalen. Waar is mijn teveel betaalde geld gebleven? De VVD wil die onrechtvaardigheid nog groter maken.
Mijn verstandelijk gehandicapte zoon met epilepsie moet veel meer dan de gemiddelde inwoner gebruik maken van de huisarts en medicijnen, maar moet daar een groot deel zelf van betalen. Ook bij de VVD zeggen ze dat hij 'er bij hoort' maar dat zeggen ze alleen, in de prakatijk blijkt daar niets van. Intregendeel. De VVD wil mijn zoon nog onrechtvaardiger gaan behandelen. Hij hoort er niet (meer) bij.

Top