ACTUEEL

‘Concentreer ziekenhuiszorg Oost-Groningen’

Het Delfzicht Ziekenhuis in Delfzijl en het St. Lucas Ziekenhuis in Winschoten moeten op termijn plaats maken voor één nieuw ziekenhuis. Dat adviseert adviesbureau KPMG Plexus op basis van een onderzoek in opdracht van de Ommelander Ziekenhuisgroep (OZG) en verzekeraar zorgverzekeraar Menzis.

De Ommelander Ziekenhuisgroep is voortgekomen uit een fusie tussen de ziekenhuizen in Delfzijl en Winschoten. Volgens KPMG Plexus heeft OZG bestaansrecht, maar niet in de huidige vorm. Door op twee locaties zorg aan te bieden zal OZG er in de toekomst niet in slagen om aan de scherpere eisen ten  aanzien van kwaliteit en veiligheid te voldoen. De ziekenhuizen zijn ook kwetsbaar vanwege de financiële situatie, de conditie van de gebouwen en de beperkte beschikbaarheid van medische en verpleegkundige deskundigheid.

Regionaal centrum

Om de ziekenhuiszorg in Oost-Groningen veilig te stellen, moet deze wat KPMG Plexus betreft worden geconcentreerd in één nieuw, centraal gelegen regionaal centrum. Daarnaast moeten in de betrokken stedelijke gebieden nieuwe zorgvoorzieningen op maat worden ontwikkeld. Ook is samenwerking met andere regionale en lokale zorgaanbieders zoals huisartsen en verpleeg- en verzorgingshuizen en met gemeentes en provincie een vereiste. Op basis van deze uitgangspunten zijn OZG, Menzis en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) nu doende met het uitwerken van een ontwikkelingsprogramma. Dit programma moet nog voor het einde van het jaar gereed zijn.

Fusie

Concentratie van ziekenhuiszorg is in Oost-Groningen al jaren onderwerp van gesprek. Een voorgenomen fusie tussen OZG en het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal liep in september vorig jaar spaak. Ook rond de keuze voor een nieuwbouwlocatie rommelt het. Vorig jaar zomer sneuvelde de voorkeurslocatie van OZG en UMCG, nadat de provincie weigerde toestemming te verlenen.  

1 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

10 juli 2012

benieuwd of men nu het probleem van de locatiekeuze wel weet op te lossen. doordat de huidige locaties zich in agglomeraties bevinden die ongeveer even groot zijn, betekent sluiting van een van beide locaties een grote achteruitgang van de beschikbare zorg in die agglomeratie. en aangezien er tussen beide agglomeraties alleen wat kleinere kernen bestaan, is vestiging tussen beide agglomeraties voor beide onhandig. bovendien is de infrastructuur daarvoor bepaald ontoereikend.

gezien de huidige constellatie ligt concentratie in de locatie Delfzicht (Delfzijl) het meest voor de hand, omdat vanaf die locatie ook het noordoosten van de provincie (Uithuizen/Roodeschool e.o.) bediend kan worden, terwijl de bewoners van Winschoten e.o. zowel kunnen uitwijken naar het Refaja (Stadskanaal) als naar de ziekenhuizen in de stad (UMCG/Martini).

maar ook dat betekent een aanzienlijke verslechtering van het zorgaanbod in een groot deel van Oost-Groningen.

Top