ACTUEEL

UMCG en Martini willen nauwer samenwerken

Het Martini Ziekenhuis en het Universitair Medisch Centrum Groningen gaan bekijken op welke terreinen de twee ziekenhuizen verder kunnen gaan samenwerken. Daartoe is op 10 juli 2012 door beide partijen een intentieverklaring getekend. Er wordt onder andere gedacht aan samenwerking op het gebied van klinische genetica en nazorg.

De medisch specialisten van het Martini Ziekenhuis en het UMCG werken al jaren samen in het aanbieden van vormen van complexe zorg en de opleiding van coassistenten en medisch specialisten. Vanwege de groeiende vraag naar zorg en de strengere kwaliteitseisen, hebben de raden van bestuur van beide ziekenhuizen besloten de samenwerking te intensiveren.

Terreinen

In de afspraken tussen de beide partijen hebben de ziekenhuisbesturen een overzicht opgenomen van de terreinen waarop verdere samenwerking verkend kan worden. Dat gaat onder andere over zorg, onderwijs en opleiding en onderzoek, maar ook over ondersteunende zaken zoals P&O, Inkoop en ICT. Op basiszorg zullen beide ziekenhuizen ieder een eigen aanbod houden, zodat patiënten voor laagcomplexe zorg de keuze houden uit meerdere ziekenhuizen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top