ACTUEEL

Verpleegkundigen willen meer waardering directie

Meer waardering en een gelijkwaardiger verhouding met de top van de organisatie maken het werk van verpleegkundigen en verzorgenden aantrekkelijker. Dat vindt 70 procent van hen. Zorgpersoneel is erg betrokken bij de organisatie maar deze betrokkenheid lijkt niet altijd wederzijds. Dit blijkt uit onderzoek binnen het Panel Verpleging & Verzorging van het NIVEL.

Directie en werkvloer

Meer waardering is één van de meest gewenste veranderingen sinds NIVEL in 2001 gestart is met het volgen van de veranderingen in het werk en de werkomstandigheden van verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal agogen. Een minderheid van 47 procent voelt zich voldoende gewaardeerd door de directie. Iets meer dan de helft vindt dat de top van de organisatie niet of nauwelijks op de hoogte van de feitelijke problemen op de werkvloer. Dit percentage is de laatste tien jaren stabiel gebleven.

Werkdruk

De werkdruk is een andere factor die volgens de NIVEL-cijfers onlosmakelijk verbonden lijkt met de aantrekkelijkheid van het werken in de gezondheidszorg. Verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal agogen geven aan dat hun beroep (nog) aantrekkelijker wordt als het werk anders wordt georganiseerd. Meer handen aan het bed (75 procent), minder administratie (66 procent) en verlaging van de werkdruk (65 procent) zouden het werken voor veel zorgverleners aantrekkelijker maken. 

Waardering

NIVEL-onderzoeker Anke de Veer: “In 2011 zien we over de hele linie een stabilisatie of licht positieve stijging in hoe verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal agogen hun werk ervaren. Dat is gunstig. Er is nog winst te halen in de waardering vanuit de directie. Kennelijk is dat moeilijk te veranderen voor het management van zorginstellingen. En dan gaat het niet alleen om salariëring, maar vooral om een compliment, het personeel bij het beleid betrekken en verantwoordelijkheid geven. Als mensen de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen en loopbaanambities te realiseren, voelen ze zich ook gewaardeerd. Het is de moeite waard te onderzoeken of verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal agogen zich minder afhankelijk voelen van waardering of zich meer gewaardeerd voelen als je de zorg anders organiseert, bijvoorbeeld door meer zelfsturing of een andere teamsamenstelling.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Annemieke Verweij

12 juli 2012

Ik vond ook weinig waardering binnen mijn instelling en ben gewoon weg gegaan en als ZZPer voor me zelf begonnen ik kies mijn eigen cliënten deel mijn eigen tijd in en kan nu wel kwaliteit leveren wordt ook zzper dan is het werk weer leik

Top