ACTUEEL

Toezichtfuncties in 2013 daadwerkelijk aan banden

De wettelijke beperking van het aantal toezichtfuncties tot maximaal vijf wordt op 1 januari 2013 van kracht. Wel moet de Eerste Kamer zich nog uitspreken over de bijhorende reparatiewet.

De beperking van het aantal toezichthoudende functies is een initiatief van SP-Kamerlid Irrgang. Oorspronkelijk moest de regeling op 1 juli van dit jaar van kracht worden. Dat bleek niet mogelijk aangezien de Tweede Kamer dit voorjaar nog allerlei aanvullende amendementen aandroeg.

Maximum

Deze zijn eind juni behandeld. Doordat de betreffende amendementen zijn gesneuveld of zijn ingetrokken blijft het oorspronkelijke voorstel overeind. Dit betekent in concreto een maximum van vijf toezichtfuncties bij grote rechtspersonen en maximaal twee voor een bestuurder van een grote rechtspersoon, waarbij het voorzitterschap dubbel telt.

Doorschuiven

De reparatiewet moet nog wel door de Eerste Kamer. Het Nationaal Register houdt er daarom rekening mee dat de feitelijke invoering doorschuift naar 1 juli 2013. Dit laat volgens juriste Roos van Waaij van Van Doorne onverlet dat de beperking van het aantal nevenfuncties er aan komt. “De beperking in het aantal functies lijkt er te gaan komen”, aldus Van Waaij. “Iets waarmee bestuurders en commissarissen nu echt rekening moeten gaan houden.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top