ACTUEEL

Zorg minder aantrekkelijk door flexcontracten

Het grote aantal flexcontracten maakt de zorgsector minder aantrekkelijk om in te werken. Uit onderzoek van Abvakabo FNV onder zorgmedewerkers blijkt dat 61 procent van de ondervraagden hier zo over denkt. Daarbij komt dat 48 procent van de ondervraagden de onzekerheid van een flexcontract als een belangrijke reden ziet voor flexwerkers om de zorg te verlaten.

Ruim de helft (56 procent) van de flexwerkers die aan het onderzoek van Abvakabo FNV meededen, geeft aan dat een flexcontract een negatief effect heeft op het privéleven. Bijna hetzelfde aantal (53 procent) geeft aan dat het onzekere contract stress met zich meebrengt. Werkgevers moeten flexwerkers eerder een vast contract aanbieden om de kwaliteit van de zorg te garanderen, vindt 64 procent van alle ondervraagden.

Terugdringen

De Abvakabo wil in de cao’s afspraken maken met werkgevers om de flexcontracten terug te dringen. Bestuurder Lilian Marijnissen van Abvakabo FNV: “Mensen worden steeds ouder, daardoor zie je dat de vraag naar zorg de komende jaren steeds groeit. Omdat extra handen aan het bed hard nodig zijn, moet een baan in de zorg juist aantrekkelijk zijn.”

Aan het onderzoek deden 889 zorgmedewerkers mee, van wie 47 een flexcontract hebben, uit de verschillende zorgsectoren; ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, kraamzorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Pater

13 juli 2012

Het is niet zozeer de flexiblisering die negatief is als wel het feit dat flexibele arbeid slecht wordt betaald, of: slechter dan het vaste contract. Mijn ervaring is dat veel mensen in de zorg geen problemen hebben met flexibel te werken maar dat het niet gestimuleerd wordt doordat de flexibele krachten minder worden betaald dan vaste krachten. Denk dat de uitkomst van het onderzoek enigszins beinvloed is door de vraagstelling van AbvaKabo.

Top