ACTUEEL

Zorggroepen zetten kwaliteitsstandaard ketenzorg

De Adviesgroep Ketenzorg en de kamer zorggroepen van de Landelijke Vereniging voor Georganiseerde eerste lijn (LVG) hebben een lijst van zestien kritische kwaliteitskenmerken gepresenteerd waaraan zorggroepen in Nederland voor het einde van het jaar willen voldoen. Met de presentatie van deze kwaliteitskenmerken wordt een stap gezet naar een systematisch kwaliteitsbeleid voor de chronische zorg.

De zestien kritische kenmerken beschrijven op een aantal gebieden, zoals bijvoorbeeld optimale zorg en samenwerking, de kwaliteit die zorggroepen willen leveren. De Adviesgroep en de kamer zorggroepen van de LVG legden het afgelopen half jaar de basis voor een systematisch kwaliteitsbeleid. In een expertmeeting waarin alle landelijke experts op het gebied van kwaliteit van ketenzorg waren vertegenwoordigd, werd de verzamelde informatie gecomprimeerd tot een overzicht van de meest elementaire kwaliteitskenmerken op dit moment.

Verantwoordelijkheid

Zorggroepen leveren sinds 2010 chronische zorg voor mensen met diabetes, COPD en een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen. Via integrale bekostiging en substitutie worden patiënten die deze bepaalde vormen van chronische zorg nodig hebben, behandeld in de eerste lijn. Integrale bekostiging betekent dat één organisatie, de zorggroep, verantwoordelijk is voor alle zorg voor een chronische aandoening. De zorggroepen zijn belast met de coördinatie van de zorg en regelen de betaling aan de verschillende zorgverleners. De nieuwe werkwijze moet leiden tot goedkopere zorg van betere kwaliteit, waarbij de behandeling van patiënten van de tweede- naar de eerstelijnszorg verschuift.

Sturing

Eind juni 2012 presenteerde de Evaluatiecommissie Integrale Bekostiging een rapport over de ketenzorg. Daarin werden een aantal kanttekeningen bij het project gezet. Eén van de punten van kritiek was dat er door de zorgverzekeraars strakker moet worden gestuurd op de prestatie en organisatie van zorggroepen.

NZa

Twee weken geleden bracht de Nederlandse Zorgautoriteit een advies uit waaruit bleek dat er een gebrek aan informatie is over de besparingen en kwaliteit van zorg in de ketenzorg. Dit vormt een belemmering voor verdere substitutie van medisch specialistische zorg naar de huisarts. Met de standaardisering van de kwaliteitseisen proberen de Adviesgroep Ketenzorg en de LVG op het kwaliteitsvlak een verbetering hierin aan te brengen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

van Dort

16 juli 2012

Vergeet ook de patient niet in dit geheel. In programma Kwaliteit in Zicht werken de 8 grote patientenorganisaties samen. Ook zij hebben onder patienten en onder ziekenhuizen onderzoek uitgevoerd naar de ketenzorg. De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden op www.programmakwaliteitinzicht.nl . Belangrijkste uitkomst is dat er nog veel ruimte voor verbetering is, met name op het werken vanuit 1 dossier, de verantwoordelijkheidsverdeling (wie is aanspreekpunt, wie hoofdbehandelaar etc) en de structurele evaluatie van de zorg, met de patient.

Top