ACTUEEL

Vlietland krijgt lucht van CBb

Het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam mag mogelijk toch versneld 20 miljoen euro afschrijven. Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een eerdere afwijzing van dit verzoek onvoldoende onderbouwd. Door de uitspraak van het CBb moet de NZa het verzoek van het Vlietland opnieuw beoordelen.

In de kern van de zaak draait de Vlietland-casus om de vraag of het ziekenhuis onevenredig is getroffen door de invoering van het nieuwe systeem van prestatiebekostiging. In een impairmentanalyse becijferde adviesbureau KPMG dat het Vlietland als gevolg van de nieuwe financiering aankijkt tegen een waardevermindering van het vastgoed van 60 miljoen euro.

Bijzondere omstandigheden

Voor een deel wist het Vlietland deze klap op te vangen door een beroep te doen op de overgangsregeling voor ziekenhuizen die als gevolg van het nieuwe kapitaallastenregime in de problemen zijn geraakt. Ook wist het ziekenhuis een oplossing te vinden voor geleden bouwschade van 18 miljoen euro. Om de resterende schade op te vangen vroeg het Vlietland de NZa eind 2010 om 20 miljoen euro versneld te mogen afschrijven. De NZa wees dit verzoek in mei 2011 af. Het CBb concludeert nu dat de NZa tekort is geschoten in haar onderzoek naar de bijzondere omstandigheden van het Vlietland Ziekenhuis en de financiële gevolgen daarvan.

Goede argumenten

Volgens advocaat Klaas Meersma, die het Vlietland terzijde stond, betekent de uitspraak van het CBb niet zondermeer dat het Vlietland toestemming krijgt om versneld af te schrijven. Wel moet de NZa volgens Meersma gezien het oordeel van het CBb bij een eventuele hernieuwde afwijzing “met hele goede argumenten komen”. Meersma verwacht dat de NZa voor komend najaar duidelijkheid verschaft. Die duidelijkheid is van groot belang voor de voorgenomen fusie tussen het Vlietland en het Sint Franciscus Gasthuis. Een eerdere poging tot samenwerking met het Maasstad ziekenhuis strandde vanwege de vastgoedperikelen van het Vlietland.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top