ACTUEEL

Nieuwe coöperatie wil e-health bevorderen

De nieuwe Coöperatie Z3 gaat zich sterk maken voor de verdere verbreiding van e-health. Door de ervaringen van zorgvragers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen te brengen wil Z3 een betere uitwisseling van zorgdata tot stand brengen.

Een en ander moet leiden tot een betere communicatie tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverlener en zorgvrager. Om dit  te bereiken mikt Z3 op inhoudelijke en technische standaardisatie. Daarnaast wil Z3 ook bijdragen aan de benodigde infrastructuur en certificering. Een derde peiler bestaat uit onderzoek gericht op kwaliteitsverbetering.

Doorpakken

Op de website geeft Z3 aan te willen “doorpakken”. “De ambitie is om op zo kort mogelijk termijn in enkele zorgketens te starten met de voorbereidingen op weg naar interoperabiliteit”, aldus de coöperatie. “Op basis van de generieke medische kernsets van enkele chronische aandoeningen en met inzicht voor de desbetreffende patiënt in zijn data. Bij succes wordt vervolgens stapsgewijs verder gewerkt richting meer interactie met de patiënt, andere medische indicaties, meer zorgverleners, etc. etc. Dit altijd op basis van wat al bestaat, om verspilling en tijdsverlies te voorkomen. En natuurlijk veilig.”

Aansluiten

Het bestuur van Z3 bestaat uit Laurens Touwen, oud-topman van het Reinier de Graaff Gasthuis,   Henk Bilo, internist bij de Isala Klinieken, en  Maarten Ploeg, directeur van de Diabetesvereniging Nederland (DVN). Vooralsnog zijn zorgverzekeraars Achmea, CZ en De Friesland, alsmede het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en patiëntenvereniging De Hart & Vaatgroep bij het initiatief betrokken. Z3 roept ook andere partijen op om zich aan te sluiten.

Scenario’s

Dit jaar richt Z3 zich op het definiëren van een aantal oplossingsscenario’s. Deze moeten een vervolg krijgen in een eigen communicatiesysteem: ofwel door de bouw van de “stekkerdoos” ofwel door het maken van afspraken over standaardisatie. In 2013 wil Z3 verder met het aansluiten van huisartsen- en keteninformatiesystemen, en patiëntenportalen.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

van Zanten

13 juli 2012

Als er één ding NIET moet is het de bouw van een “stekkerdoos”. Daar zit de gezondheidszorg vol mee en dit is één van de belangrijkste oorzaken dat we alle data nog steeds in silo's hebben zitten en kosten maken die vele malen hoger zijn dan welke sector dan ook. Voor je het weet hebben we er weer een mislukt schakelpunt bij en nog meer stekkers.

Focus op data uit de instellingen halen en een uniforme stekker op de data. Dat spaart niet alleen tientallen miljoenen qua opslag en op de dure vendor lock-in maar zorgt ook voor eenvoudig kunnen ontsluiten en het zetten van één standaard voor data. Standaardisatie van dataopslag is een harde vereiste, maar dan wel op de goede manier. Kijk daarbij naar andere sectoren waar ze dit al jaren geleden al voor elkaar hadden.

Bakker

16 juli 2012

Het is gevaarlijk om op basis van deze summiere informatie direct conclusies te gaan trekken. Ik vind het wel jammer dat de discussie zich nu weer richt op de techniek. Dat is bij eHealth het minste probleem. Veel belangrijker is dat er duurzame business modellen ontwikkeld worden en dat betrokken partijen voldoende vertrouwen in elkaar hebben/krijgen om deze business modellen ook tot een succes te maken.

Raghoebier

16 juli 2012

Beperk het niet tot alleen de techniek. neem alle betrokken partijen daarin mee, veranker de zeggenschap van met name kwestbare cliënten/ patiënten en het cultuursensitief perspectief in dit vraagstuk. Draag zorg voor de nodige tools om de zorgontvanger voldoende toe te rusten voor e-health toepassingen en gebruik.
Ook bij e-health komt menslievendheid en 'waardevolle' zorg om de hoek kijken.

De Bekker

16 juli 2012

Hear hear! Alle steun voor dit initiatief. Bottom-up. Een aantal zeer relevante partijen betrokken. Het mooie is dat de patiëntenverenigingen (diabetes en hart/vaten) al jaren bezig zijn, net als zorgverleners en zorgverzekeraars. Dit initiatief gaat niet iets nieuws opbouwen, maar voortbouwen op bestaande succesvolle portalen.

Kern: standaardisatie, interoperabiliteit, waarborgen voor privacy, eigenaarschap van en interactie met de zorgdrager.

dGSKyMlCXO

5 augustus 2012

We hebben Robbie deze vraag maar niet getlesd, want hij is op dit moment te confuus van alle aandacht. Ons hondenpsychologisch forumlid dr. Stavan meldt hierover echter het volgende:Honden zijn totaal niet geefmponeerd door lichaamsgrootte of -vorm. Groot, klein, oud, jong: het maakt allemaal niets uit. Ook niet sexueel. Het draait allemaal om de geur en het gedrag. En als die de reu bevallen, dan zal het subject van zijn aandacht dat ook weten, reu of teef, jong of oud. Zijn gedrag is synchroon met zijn gevoel.Dienaangaande zijn honden minder scrupuleus dan mensen. Naar het mensbeeld van Gyf6rgi Konre1d: De mens kiest niet tussen goed of fout, maar tussen wat mogelijk en onmogelijk is . Mensen wringen zich in allerlei bochten omdat hun gedrag perse9 goed moet zijn. Honden niet.

nPBWCXZuijkjentcU

7 augustus 2012

2v4jKh , [url=http://rgrhmihxydrp.com/]rgrhmihxydrp[/url], [link=http://wkutmagjekby.com/]wkutmagjekby[/link], http://rezageetjgxg.com/

Top