ACTUEEL

Pluryn en William Schrikker Groep werken samen

Pluryn en William Schrikker Groep werken samen

De William Schrikker Groep en Pluryn willen samenwerken om jongeren met complexe problematiek nog sneller en adequater de behandeling te bieden die zij nodig hebben. Hiertoe hebben de raden van bestuur van beide organisaties een intentieverklaring getekend op 25 juni. Dit hebben ze vrijdag bekend gemaakt.

Samenwerking

De samenwerkingsintentie biedt onder meer inzicht in elkaars werkwijze en beschrijft de wettelijke kaders waarmee rekening gehouden dient te worden. Het geeft jeugdbeschermers duidelijkheid over de te volgen procedure van opname wanneer jongeren met problemen niet thuis kunnen wonen. De instellingen hebben de verantwoordelijkheden duidelijk beschreven in de intentieverklaring evenals de contactpersonen. De samenwerkingsintentie is het resultaat van besprekingen die in het najaar van 2011 zijn begonnen. De visie die beide instellingen delen zijn in eigen bewoordingen: de cliënt centraal, snelle en adequate plaatsing en zorg, transparante processen.

Hulp aan jeugd

Organisatie voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg de William Schrikker Groep richt zich op kinderen met een beperking of chronische ziekte en ook op kinderen van ouders met een beperking. De jeugdbeschermers (gezinsvoogden en voogden) van deze landelijk werkende instelling bieden hulp, advies en ondersteuning wanneer in de thuissituatie ernstige opvoedingsproblemen ontstaan vanuit een maatregel voor jeugdbescherming zoals onder toezichtstelling of voogdij. Pluryn biedt gehandicaptenzorg en jeugdzorg, met een focus op jongeren met een complexe problematiek.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top