ACTUEEL

Alliantie M3 stelt mens centraal in gehandicaptenzorg

Dertien kleine en middelgrote organisaties in de gehandicaptenzorg bundelen hun krachten in de Alliantie M3. De naam staat voor 'Menselijke Maat Mobiliseren'. De oprichtingsvergadering heeft op maandag 25 mei plaatsgevonden in het Gelderse Elst.

Tegenwicht tegen ‘de grote jongens’

Volgens Alliantie M3 raakt de menselijke maat in de verdrukking door bureaucratisering en schaalvergroting. De participanten willen juist de mens centraal stellen. De stichting wil kenbaar maken dat kleinschalige organisaties, met meerdere locaties in de wijk en verbondenheid met de samenleving, zeer goed in staat zijn kwalitatief goede zorg te bieden met gemotiveerde medewerkers. De stichting biedt tegenwicht tegen grotere murale instellingen. De participanten willen kennis en ervaring met elkaar delen.

Verstikkende wet- en regelgeving

Alliantie M3 maakt zich blijkens het startmanifest sterk voor kleinschalige, persoonlijke zorg. En zij ageert tegen uitdijende en verstikkende wet- en regelgelving: "Wij ervaren deze als een enorme administratieve belasting die geen werkelijke bijdrage levert aan verbetering van de zorg en hulp, maar onze professionals eerder belemmert hun taken adequaat en optimaal te vervullen."

Samenwerking 13 zorgaanbieders

Alliantie M3 is een samenwerking tussen De Driestroom, Fatima, Humanitas DMH, De Lichtenvoorde, Maeykehiem, PSW, Schreuderhuizen, Syndion, De Zeeg, Odion, Passerel, Haardstee en Het Gors.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top