ACTUEEL

‘Overheid moet spelregels voor seh aanscherpen’

‘Overheid moet spelregels voor seh aanscherpen’

Spoedeisende hulp zou moeten worden aangemerkt als een publieke taak met een eigen wettelijk kader. Alleen als de overheid op deze manier het voortouw neemt, komt er schot in de concentratie van seh's. Dat stelt voorzitter Rien Meijerink van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ).

Volgens Meijerink zijn er goede inhoudelijke redenen om spoedeisende hulp als publieke taak aan te wijzen. “Als je als patiënt naar de spoedeisende hulp (seh) gaat, heb je doorgaans geen keuze. Er moet gewoon snel iets gebeuren en dan ga je niet kijken naar welke seh je eens zult gaan”, aldus Meijerink. “Dus naar zijn aard is spoedeisende hulp geen marktfunctie.”

Kostbaar

Daarbij komt dat de markt er volgens Meijerink niet in slaagt om enkele fundamentele problemen rond het huidige stelsel van spoedeisende hulp op te lossen. “De seh is in de huidige opzet niet efficiënt, en daardoor een kostbare, voor veel ziekenhuizen verlieslatende aangelegenheid”, zegt Meijerink. “En misschien het allerbelangrijkste: we moeten vrezen dat de kwaliteit op veel plekken tekort schiet.”

Voordeur

Volgens Meijerink is er brede consensus over het idee dat er iets moet gebeuren. Maar als puntje bij paaltje komt schrikken betrokkenen terug voor daadkrachtig optreden. “Ziekenhuizen zien de seh als hun voordeur”, licht Meijerink één van de obstakels toe. “Dus is het heel moeilijk om met een ander ziekenhuis af te spreken de seh daar te concentreren, want dat betekent mogelijk minder klanten.”  Voor zorgverzekeraars betekent het sluiten van een seh slechte publiciteit, met mogelijk verlies van verzekerden als gevolg. Ook de lokale politiek voelt zich allerminst geroepen om mee te werken aan -wat vaak gezien wordt- als “de afbraak van voorzieningen”.

Ingrijpen

“De minister heeft nog altijd het idee dat er een herschikking tot stand komt door het spel tussen verzekeraars en aanbieders, maar dat gebeurt dus niet”, vat Meijerink de huidige status quo samen. “Als het bij krabbelen en kletsen blijft, moet de overheid ingrijpen.”

Kwaliteitseisen

In theorie zou de overheid hiervoor de Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) in stelling kunnen brengen, maar volgens Meijerink druist het directieve karakter in tegen de manier waarop het stelsel nu is ingeregeld. Om deze reden ziet hij meer in wettelijke normen voor acute zorg. Scherpe kwaliteitseisen en volumenormen rond het aantal patiënten dat geholpen wordt, zouden de ziekenhuizen kunnen dwingen tot samenwerking.      

4 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

19 juli 2012

Grappig als het niet zo intriest is allemaal: gelovigen in het systeemmodel Zorgstelsel 2006 zeggen nu in feite: de marktwerking gaat niet, de markt werkt niet voor de zorg, en om de marktwerking wel te laten werken maken wij de markt kleiner zodat hij wel moet werken.

OESO heeft nu tot 2x toe de verschillende zorgstelsels geanalyseerd en tot 2x toe moeten concluderen dat een NHS/Scandinavisch stelsel juist door het directieve karakter doelmatiger, robuuster, solidairder, toekomstbestendiger is dan het door USA en Zwitserland voorgestane model. Het hybride model van Nederland wordt door de OESO met argusogen bekeken.

Privaat model verhoogt de administratieve lasten enorm, een publiek model verlaagt de productiviteit; het worden allemaal ambtenaren als Meijerink bij wijze van OESO spreken.

Onder aan de streep zijn de kosten van beide modellen even hoog.

En dan is de vraag: waar kies je als Openbaar Bestuur dan voor?

En als het Openbaar Bestuur het laat afweten, laat dan de burger via de stembus haar visie aangeven. De OESO adviseert SP te stemmen. Prima stemadvies.

Het zijn rare tijden.

wansink

20 juli 2012

Opmerkelijk dat RVZ (Meijerink) dit wil. Minister Schippers pleitte onlangs nog in Skipr magazine ervoor dat niet de overheid maar de zorgverzekeraars uitmaken welke SEH waar blijft. Zie: http://www.skipr.nl/actueel/id10381-schippers-inspectie-moet-harder-bijten.html

tjark reininga

20 juli 2012

interessant is natuurlijk hoe de RVZ aankijkt tegen de relatie tussen de SEH en de reguliere eerstelijnsvoorzieningen, omdat de laatste tot nu toe toch worden geacht voor hun patiënten als 24-uursvoorziening beschikbaar te zijn. accepteert de RVZ mijn conclusie dat de meest efficiënte aanpak is dat de SEH's tevens de achtervang voor de reguliere eerstelijnszorg (HAP's, doktersdiensten e.d.) overnemen.

Anoniem

20 juli 2012

Tot mijn verbazing lees ik dat SEH's verlieslatend zouden zijn vior het ziekenhuis, maar dat zij deze liefhebberij doen als klantenbinding. Hoe komt men aan die onzinnige redenering. Je stop toch onmiddelijk verlieslatende activiteiten. Dan zijn er gelijk een aantal minder en dat is toch de bedoeling.

Top