ACTUEEL

Consument betaalt rekening selectieve inkoop

Consumenten draaien in toenemende mate zelf op voor de kosten wanneer ze een beroep doen op zorgaanbieders die geen contract hebben met hun zorgverzekeraar. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Marktscan Zorgverzekeringsmarkt.

In ondermeer de ggz krijgen consumenten niet-gecontracteerde zorg niet altijd meer volledig vergoed, stelt de NZa. De marktmeester in de zorg vindt de scheiding tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde aanbieders in principe een positieve ontwikkeling. Door met voorkeursaanbieders te werken kunnen zorgverzekeraars volgens de NZa scherper inkopen op prijs en kwaliteit. Consumenten die liever bij een andere aanbieder zorg willen afnemen, moeten in dat geval  zelf bijbetalen.

Duidelijkheid

Wel adviseert de NZa de consument, met name  bij het kiezen van een zorgverzekering, om goed op te letten welke zorg niet langer of niet langer volledig vergoed wordt. De NZa is van oordeel dat de zorgverzekeraars in dit opzicht soms te kort schieten. De NZa kreeg dit jaar veel vragen binnen over de hoogte van vergoedingen voor mondzorg in het aanvullende pakket. De websites van de zorgverzekeraars zijn hier volgens de NZa niet altijd helder over. Ook vindt de NZa dat verzekeraars eerder duidelijkheid moeten geven over wat ze in het nieuwe polisjaar te bieden hebben. Alleen dan kan consumenten een afgewogen keuze maken.

Besparen

Uit de marktscan blijkt verder dat het aantal consumenten dat van verzekeraar wisselt, weer is gestegen. In totaal gaat het om 6 procent van de verzekerden.  Volgens de NZa heeft de consument door over te stappen 40 miljoen euro aan premiegelden bespaard. Ook het aantal collectieve verzekeringen met 2 procent opnieuw toegenomen.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing, huisarts

19 juli 2012

En ...wordt er ook nog naar de kwaliteit gekeken? Mbt bvb psychologen: een aantal zeer goede zijn bewust geen contract aangegaan. En wie profiteert daar dus van: degene die het wel kan betalen. Valt buiten de budget van vws en ZN en wordt dan ook niet gemeten.

ANH Jansen

19 juli 2012

Goed lezen is altijd verstandig bij dit soort rapporten; de voorlichtingsbureaus van de Overheid kosten een 2 miljard euro per jaar en de NZa is er onderdeel van.

Die 6% overstappers is voornamelijk binnen eenzelfde concern: Binnen VGZ, van basis VGZ naar Blue VGZ. Idem CZ, van CZ basis naar CZ direct. Idem Menzis. Idem Achmea. Het aantal overstappers van concern x naar concern y is minimaal. Kan ook niet anders wegens de risico selectie die verzekeraars via de aanvullende verzekeringen toepassen: bij aanvang zegden de verzekeraars toe geen koppeling tussen basis en aanvullend toe te passen om zo de druk van de verzekerden beter te voelen. Reeds na 2 jaar is die toezegging ingetrokken en krijgen verzekerden die de basisverzekering bij concern x willen afnemen, dat kan want verplichte acceptatie, maar aanvullende verzekeringen bij concern y een verhoging van de premie voor de aanvullende verzekeringen voor hun kiezen.

En de baten van de 40 miljoen euro premie gelden vallen in het niet bij de gemaakte kosten; 80 miljoen euro aan advertentie kosten en 15% administratieve lasten; op 80 miljard euro zorgkosten maakt de samenleving een 12 miljard euro plus 80 miljard advertentie kosten om 40 miljoen euro te verdienen.

Een sterker staaltje penny wise en pound foolish is nergens op de wereld te vinden en de NZa is er trots op.

Tunnelvisie neemt steeds ernstiger vormen aan. Laat een econoom eens bekijken of het prisoners dilemma niet gaat opspelen in het Systeemmodel Zorgstelsel 2006.
Aan de basis van het systeemmodel zit een speltheorie met een fout. Speltheorie "prisoners dilemma' is over het hoofd gezien en dat gaat meer en meer opspelen.
Toegeven aan het foute ontwerp is geen optie voor de beleidsambtenaren op VWS en MinFin. Microsoft werkt immers nog immer met Windows versie 8 op basis van stenen tijdperk en zeg nu zelf: het blijft vastlopen en na enige wrikken gaat het toch weer draaien.

Maar ja. Wat wil je in een land waar men voor 1 miljard euro een zeesluis gaat bouwen die toegankelijk is voor zeer grote zeeschepen, maar die eerst moeten lossen in een haven te Rotterdam of Hamburg om halfleeg de autotunnels van de coen en velsertunnel te kunnen passeren: witte olifant Zeesluis IJmuiden. Het zusje van de Afrika/Ceres haven te Amsterdam.

Zeesluis komt na de autotunnels. Autotunnels liggen op 12 meter diepte en de Zeesluis voor de grootste schepen op 30 meter. Geheel zinloos, want schepen dieper dan 12 meter kunnen de zeesluis niet bereiken.

PvdA wethouders te Amsterdam en de Minister van V&W, VVD ster, vinden dat geen probleem: het geld was ervoor gereserveerd en moet worden opgemaakt.

Van wie dat geld is vragen deze politici en ambtenaren zich niet af.

Gulliver's travels had nog een laatste hoofdstuk: Nederland. Dat hebben de Engelse drukkers verwijderd omdat niemand wilde geloven dat zoiets bestond.

Anno 2012 weten we dat het bestaat en dat het stuiptrekkend nog altijd leeft; bij de gratie van de Nomenklatura. Een kaartenbak van dat formaat gooi je niet zo snel overhoop.

De OESO heeft een stemadvies gegeven; stem SP om het door de OESO geadviseerde model Zorg te kunnen krijgen.

Tot 2016 is de terugval optie van VVD'er Hans Hoogervorst nog mogelijk. De terugval optie is het OESO model dat ook de SP voorstaat.
Na 2016 vervallende 12 miljard euro voormalige ziekenfondspremies, nota bene verplicht afgedragen en de facto belastinggelden, aan de private verzekeraars.

Alsof je 12 miljard euro schenkt aan Shell en Esso om voor de benzine distributie te zorgen.

En iedereen vindt dat normaal. Gulliver's Travels.

Geen wonder dat CZ en Achmea beloven dat zij in 2013 bij de contractering wel op kwaliteit gaan letten!

Voor 12 miljard euro doen de verzekeraars maar al te graag een leugentje om 12 miljard wil.

De Fransen vieren de 14de juli. Gaan de Nederlanders in de nabije toekomst de 12de september vieren?

ANH Jansen

20 juli 2012

De OESO heeft e.a. ook bevestigd: de burger betaalt de rekening. Advies van de OESO blijft het invoeren van een publiek stelsel naar NHS/Scandinavisch model, met een breed pakket en zo laag mogelijke drempels voor de lagere inkomensklassen, in combinatie met een concurrerend privaat stelsel voor degenen die dit willen en kunnen betalen. Bovenop de verplichte publieke verzekering van rechtswege. Vrijheid, blijheid, maar niet ten koste van de lagere klassen.

Het zou de PvdA en SP moeten aanspreken.

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/fulltext/5k95xd6stnxt.pdf?expires=1342737857&id=id&accname=guest&checksum=460B562CCD0D242BAAA3E520903A696F

"79. A recent literature review focusing on health system features supports that “nationalized,
publicly funded health care systems are most effective at reducing inequalities in access and reducing the
effects on health of income distribution” (Gelormino et al., 2011). Or et al. (2008) highlight that National
Health Services where financing and provision of care are handled centrally demonstrate less inequity in
specialist visits."

5.2 Out-of-pocket payments
86. An important determinant of the degree of inequality in health care use is the size of household
out-of-pocket payments. Or et al. (2008) used European data to show that social inequalities are stronger in
countries where out-of-pocket payments are higher, and where the share of public health spending in GDP
is smaller. Gelormino et al. (2011) in reviewing the effects of health care reforms in European countries,
underline that out-of-pocket payments increase inequalities in access to care and contribute to
impoverishment. Direct payments for health care penalise the worst-off, creating barriers to access and
potentially further damaging health.

97. In Switzerland, basic coverage is mandatory and people can choose among four different options
for health insurance plans: 1) ordinary basic policies, 2) policies with choice of deductibles, 3) bonus
insurance, 4) insurance with a limited choice of providers. Ordinary contracts offer the highest level of
financial protection against health care spending but also have the highest level of premiums. Other forms
DELSA/HEA/WD/HWP(2012)1
33
of health insurance contracts offer lower premiums with either higher deductibles or restrictions in the
choice of doctor or hospital (OECD, 2011d). Supplementary insurance for additional comfort or treatment
is purchased by about 30% of the population. Contracts typically cover one or several of the following
benefits: private rooms in hospitals, dental care, alternative medicines and cash benefits for sickness
absence.

102. In four out of six countries (France, New Zealand, Switzerland, and the US) people with PHI are
more likely to consult a doctor. The effect of PHI is not significant in Germany and the United Kingdom
(Panel A). Regarding GP visits, people with PHI are more likely to consult in four out of five countries
(France, Ireland, New Zealand, and Switzerland), the UK displaying no significant difference (Panel B).
For specialist visits, similar results are found9 (Panel C). Regarding dentist visits, results show in all
9 Irish data does not provide information on specialist visits.
studied countries that people having PHI are significantly more likely to consult than those without PHI
(Panel D).

106. Findings highlight the important effects of certain health system features on equity. Broader
health insurance coverage improves access. The higher the share of public health expenditure, the lower
the inequity in doctor visits. Similarly, greater inequity in specialist visits accompanies a higher degree of
private provision. A greater share of out-of-pocket payments is associated with inequity in specialist and
dental care. Secondary private health insurance facilitates the use of care, with the privately insured more
likely to visit doctors and dentists.

--Nederland leverde geen data aan voor dit onderzoek of de data waren niet te gebruiken wegens de wisseling van systeemmodel per 2006 en de sinds 2010 van kracht zijnde disclaimer bij de OESO ten aanzien van Nederlandse Data: onbetrouwbaar wegens toenemende vermenging van cure met care data.

Selectieve zorginkoop door private verzekeraars zonder back up van een publiek stelsel moet je niet willen in een beschaafd land.

Top