ACTUEEL

NPCF start meldactie AWBZ-zorg

Patiëntenfederatie NPCF onderzoekt via een meldactie hoe de langdurige zorg beter kan en op welke manier de kosten beperkt zouden kunnen worden. Bijvoorbeeld of AWBZ-zorg, hulpmiddelen en woningaanpassingen efficiënter ingezet kunnen worden.

De NPCF wil gebruikers van zorg laten meedenken over verbeteringen en op welke manier de kosten beperkt kunnen worden. De kosten voor de volksverzekering voor langdurig zieken en gehandicapten (AWBZ) lopen flink op. Er gaat jaarlijks meer dan 25 miljard euro in om. Dat betekent dat de gemiddelde werknemer nu maandelijks ruim 300 euro AWBZ-premie betaalt.

Meldactie

De meldactie bevat vragen die gaan over de zorg in zorginstellingen en de zorg thuis zoals verzorging, hulpmiddelen en woningaanpassingen. In welke mate ervaren mensen dat er inefficiënt wordt omgegaan met geld of middelen? Worden mensen gestimuleerd om zelfredzaam te zijn? In hoeverre hebben mensen ondersteuning van technologische toepassingen die de zorg makkelijker en efficiënter kunnen maken. Willen mensen dat?

Met de meldactie peilt de NPCF tevens of mensen wel eens langer in een zorginstelling hebben verbleven omdat de zaken thuis nog niet geregeld waren.

Eerste meldactie

In november 2011 publiceerde de NPCF de resultaten van het eerste deel van de meldactie Zuinig met Zorg. De resultaten hadden betrekking op onder andere de ziekenhuiszorg, en geneesmiddelen. In dit tweede deel van de meldactie kunnen mensen hun ervaring melden ten aanzien van langdurige zorg op www.npcf.nl. De meldactie eindigt op 20 augustus. De resultaten worden enkele weken later bekend gemaakt.
 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top