ACTUEEL

Verplichte hulp verpleeghuis is brede trend

Het initiatief van zorgorganisatie Vierstroom in Gouda om familieleden van bewoners te verplichten mee te helpen, past in een maatschappelijke trend. Op allerlei terreinen wordt steeds meer van burgers zelf verwacht, soms steeds dwingender. Alleen al de sociale druk wordt steeds groter.

Uit een onderzoek van TNS NIPO blijkt dat ruim driekwart van de Nederlandse gemeenten hun dienstverlening zo aanpast, dat die de zelfredzaamheid van burgers stimuleert. Deze gemeenten hebben daar in hun coalitieakkoord een passage over opgenomen. Ze kijken niet langer alleen naar wat zij hun inwoners kunnen bieden, maar vooral wat die burgers zelf willen doen, vaak ook uit nood geboren gezien de financiële positie van de lokale overheden. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top